שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 20:11:08 - 27/12/2015  צפיות: 2448

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: פרשת השבוע - שמות (התשע"ו)


פרשת השבוע - שמות (התשע

פרשה השבוע – פרשת שמות

יהיו דברי תורה אלו לעילוי נשמתה של רחל בת ורדה ז"ל

פרשת השבוע, פרשת שמות היא הפרשה הפותחת את ספר שמות. הפרשה פותחת במניין שמות בני ישראל שירדו מצרימה ולאחר מכן הפרשה עוברת לעסוק בשעבוד בני ישראל בארץ מצרים, בלידתו ובשנות חייו של משה רבנו, הבריחה למדיין, נישואיו ולידת בניו. בפרשה זו משה ואהרון פונים לראשונה לפרעה בדרישה לשחרר את עם ישראל, אך פרעה לא משחרר את ישראל ואף מקשה את תנאי השעבוד שלהם.

"ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה" (א,א)
לא נאמר "אשר באו", אלא "הבאים". ללמדך שהם באים תדיר בכל עת ובכל צרה ובכל הגלויות כאשר עם ישראל שרויים בצרות, עזרת השבטים מגיעה לטובת עם ישראל. (חידושי הרי"ם), כמו שנאמר בסליחות "עננו עזרת השבטים, עננו".

רש"י – להודיע חיבתן של ישראל שנמשלו לכוכבים.
ובני ישראל חייבים לדעת שהקב"ה אוהב אותם וכשם שברא הקב"ה את הכוכבים על מנת שיאירו בחשיכה, כך גם ברא את עם ישראל שיאירו ויפיצו אור במקומות החשוכים ביותר. (שפת אמת)

"הבאים מצרימה את יעקב" (א,א)
בני ישראל יכולים להחזיק מעמד בגלות, אך ורק אם הם נדבקים במידתו של יעקב אבינו שהיה עניו ושפל רוח, חי בשלום עם עשיו אחיו ולא התגרה בו "קטונתי מכל החסדים", "איש תם יושב אהלים". כי אז השכינה שורה עימם ושומרת עליהם גם בעודם בגלות.
ואילו כאשר עם ישראל אינם הולכים בדרכו של יעקב אבינו, ומנסים ללכת בדרכי הגויים ולהתחקות אחר מעשיהם, אז קיומם נכרך בסבך של קשיים רבים(פרדס יוסף)

"ונתתי את חן העם הזה בעיני מצרין והיה כי תלכון לא תלכון ריקם" (ג,כא)
כאשר אדם אינו מבזבז ימיו לריק ואינו בטל ומבוטל מעול התורה והמצוות הריהו מוצא חן אפילו בעיני שונאיו. אפילו שונאיו מוכרחים להתייחס איליו בדרך ארץ וכבוד – "ברצות ה' דרכי איש גם אויביו ישלים אותו" (אמרי כהן)

הפטרת פרשת שמות נקראת בירמיה, ובפסוק "מקל שקד אני רואה" – שואל המדרש מדוע דווקא מקל שקד? אלא שהשקדים צומחים במהירות רבה ולמעשה עוברים עשרים ואחת ימים מהפריחה ועד לבשלות הפרי וכך רמז ה' יתברך לירמיה הנביא, שלא יעברו יותר מעשרים ואחת ימים מהבקעת החומה בתאריך שבעה עשר בתמוז ועד לחורבן הבית בתשעה באב

 

צדקה היא נויה של הסוכה
יידוע היה הדבר שאת כל הונו היה מפזר רבי חיים מצאנז זצ"ל למטרות שונות, כך שמעולם לא נותרה אף לא פרוטה מיותרת בכיסו. בערבי חגים בכלל ובחג הסוכות בפרט היה מתאמץ רבי חיים עוד יותר להשגת ממון רב ומחלק לעניים כך שיוכלו לזכות אף הם לשמוח כראוי בשמחת החג. באחד מערבי חג הסוכות פנה רבי חיים לבניו וביקש את עזרתם בגיוס של כמה אלפי רובלים. הבנים החלו במלאכה והצליחו לבסוף לגייס את הסכום העצום.

בניו שהיו סקרנים לראות מה יעשה אביהם הקדוש עם הכסף, הבחינו כי הוא מחלק את כל הכסף לצדקה. לכשהגיע זמן הישיבה בסוכה נכנס רבי חיים לסוכתו ועל פניו מסוכה ארשת פנים קורנת  וקרא "נוהגים עמך ישראל לקשט את הסוכות בקישוטים מרהיבים, בפאר והדר. אך אני, רק מצוות הצדקה היא הקישוט שלי, היא נוי הסוכה שלי. היא זו שמפארת ומייפה את סוכתי.

רבי חיים הלברשטם זצ"ל מצאנז, נולד בשנת תקנ"ג לאביו רבי אריה לייב אב"ד טרניגורד. כבר אז בשחר ילדותו התפרסם כ"עילוי מטרניגורד". בנערותו הלך ולמד בצל קורתו של החוזה מלובלין הקדוש אשר ניבא שהוא ייה מנהיג גדול בישראל. רבי חיים היה תלמידים של גדולי דורו, כרבי נפתלי מרופשיץ, רבי צבי הירש מיזידיטשוב, ועוד. בשנת תק"צ התמנה כרבה של צאנז שהייתה אז עיירה בגליצה שם גם החל לכהן כאדמו"ר. נהוג לכנותו בשם בעל ה"דברי חיים" על שם ספריו המפורסמים בהלכה ובחסידות.

נפטר לבית עולמו בתאריך כ"ה בניסן תרל"ו.

זכותו תגן עלינו אמן!

 

קוראים תורה - www.torahreading.org.il

דברי תורה על פרשת השבוע

"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!

באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...

הערות/הארות/בקשות  admin@torahreading.org.il

 


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • פרשת השבוע - בהעלתך (התשע"ג)

  • דבר תורה - פרשת עקב, התשע"ח

  • פרשת השבוע - כי תבוא (התשע"ה)
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים