שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 00:38:53 - 22/11/2015  צפיות: 2227

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: פרשת השבוע - וישלח (התשע"ו)


פרשת השבוע - וישלח (התשע

פרשת השבוע וישלח

יהיו דבר תורה אלו להצלחת עם ישרא ולרפואת כל החולים ובכללם מרים בת רחל!

פרשת השבוע, פרשת וישלח היא הפרשה השמינית בספר בראשית. הפרשה פותחת במפגש שבין יעקב לעשיו ומסיימת במותו של יצחק אבינו. בתחילת הפרשה מסופר על ההכנות אותן עושה יעקב טרם הפגישה עם עשיו אחיו. יעקב מכין מתנות ושולח אותן לעשיו אחיו. מסופר על המאבק שבין יעקב אבינו לבין המלאך במהלכו נפגע יעקב בגיד הנשה. לאחר מכן הפרשה עוברת למעשה דינה שם מתואר כיצד דינה נחטפה ונאנסה ע"י שכם בן חמור שהיה נשיא הארץ. לאחר המעשה הנורא באים חמור ובנו שכם אל אחי דינה ומבקשים את הסכמתם לנישואי חמור ודינה. אחי דינה מתנים את נישואיהם בקיום מצוות המילה ע"י כל תושבי העיר. לאחר שלושה ימים בעודם כואבים מברית המילה אותה עברו שכם וכל תושבי העיר, שמעון ולוי הלכו לעיר והרגו את כל יושביה, שחררו את דינה ובזזו את העיר. דבר שיערב לא ראה בעין יפה.

לאחר האירוע יעקב עובר לבית-אל, ע"פ ציווי ה' שם מקבל יעקב את ברכת ה' לירושת ארץ כנען ולצאצאים רבים. בהמשך הדרך רחל אמנו נפטרת לאחר שיולדת את בנימין. ונקברת בסמוך לבית-לחם.

יצחק אבינו נפטר ונקבר ע"י יעקב ועשיו.

"וישלח יעקב מלאכים לפנייו אל עשיו אחיו" (ל"ב, ד)

אמר רבי יהונתן, כל מי שרוצה לפייס מלך או שלטון ואינו יודע דרכם וטכסיסיהם ילמד פרשה זו וילמד טכסיסי פיוסים וריצויים.

אמר יעקב למלאכים לכו אל עשיו ואימרו לו שלא נטלתי מאבי כלום, אלא בשכרי רכשתי כל רכושי. אם לשלום אתה מוכן, אני כנגדך מוכן לשלום, ואם למלחמה – אני כנגדך (למלחמה).

"כה תאמרו לאדוני לעשיו" (ל"ב, ה')

שנו רבותינו באותה השעה שקרא יעקב לעשיו "אדוני" אמר לו הקב"ה, אתה השפלת את עצמך וקראת לעשיו אדוני, שמונה פעמים, על כן אני אעמיד שמונה מבניו מלכים קודם לבניך, שנאמר: "ואלה המלכים אשר מלכו באץ אדום, לפני מלך לבני ישראל" (ל"ו, ל"א)

"עם לבן גרתי" (ל"ב ה')

אמר יעקב לעשיו, עם לבן גרתי זה עשרים שנה ואף על פי כן שהוא אב הרמאים יש לי שור וחמור – עושר גדול. מדוע אמר זאת יעקב לעשיו? כדי שיהרהר עשיו בלבו ויאמר, יעקב לא עבר את הירדן בדרכו לחרן כי אם במקלו ושהה עם לבן עשרים שנה. ולבן שהיה אב הרמאים למרות זאת יעקב נתעשר כשהיה אצלו ושב בשלום...איך אני אוכל לו?

 

"והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך" (כ"ח, ט"ו) - מעט מהלכות הליכה ותפילת הדרך

א.    הנוסע מעיר לעיר שיעור פרסה מברך תפילת הדרך ויש אומרים שמברכה רק שהרחיק מן העיר שיעור 50 אמה.

ב.     אין חיוב לעצור את הרכב על מנת לברך תפילת הדרך אלא יכול לברך כשהוא נוהג ברכב ואין צורך לאומרה אלא פעם אחת ביום.

ג.      אם שכח לברך יאמר אותה כל זמן שהוא בדרך ובלבד שלא יגיע לשיעור פרסה לעיר שאליה רוצה להגיע.

ד.     הטס במטוס ושוהה בטיסה שעה ושתים עשרה דקות יברך תפילת הדרך בשם ובמלכות וכשיגיע למקומו יברך ברכת הגומל.

ה.    מחזיק מפתחות שמשמיע את תפלת הדרך אין לענות אחריו אמן – אין הדבר מועיל. חייב לומר את כל התפילה מילה במילה.

ו.       טוב לסמוך תפילת הדרך לברכה אחרונה של אכילה ושתיה או ברכת "אשר יצר" וטוב להוסיף פסוקים המועילים לשמירה כגון "ויעקב הלך לדרכו", "ברכת כהנים", הנה אנוכי שולח מלאך לפניך", "המלאך הגואל אותי" וכו'.

ז.      סגולה להנצל בדרך, כשיוצא מביתו יתן לו משהו מטבע לצדקה וימנה ואותו שליח לתת צדקה למקום שבו הוא הולך וכך ינצל, ששלוחי מצווה אינם ניזוקים.

כינוס השוטרים ברכבת

מסופר על רבי אליהו לופיאן זצ"ל שנסע באחת הפעמים עם תלמידו ברכבת מחיפה לירושלים. התלמיד שאל את רבו אם יש צורך לומר את תפילת הדרך. ענה לו רבי לופיאן, אלא מאי? בוודאי שצריך!

הלך רבי אליהו לופיאן לעשות צרכיו וכשיצא כינס את כל השוטרים ששהו ברכבת וברך "אשר יצר" ולאחר מכן "תפילת הדרך" וביקש מכולם שיענו אחריו אמן. וכך היה. לאחר מספר דקות עצרה הרכבת בפתאומיות ועד מהרה פשטה השמועה ברכבת שהונח מוקש מתחת למסילות ובניסי ניסים התגלה בזמן. בתוך כך שאל הרב את תלמידו "נו, תגיד לי אתה, יש צורך לומר תפילת הדרך?".

שבת שלום!

קוראים תורה - www.torahreading.org.il

דברי תורה על פרשת השבוע

"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!

באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...

הערות/הארות/בקשות  admin@torahreading.org.il


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • פרשת השבוע - חיי שרה (התשע"ז)

  • פרשת השבוע - תרומה (התשע"ו)

  • פרשת השבוע - וישלח (התשע"ז)
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים