שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 21:27:08 - 12/11/2015  צפיות: 2459

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: פרשת השבוע - תולדות (התשע"ו)


פרשת השבוע - תולדות (התשע

דברי תורה לפרשת השבוע תולדות

פרשת השבוע, פרשת תולדות היא הפרשה השישית בספר בראשית. פרשת תולדות מסתיימת בפסוק: "וישכנו מחוילה עד שור...על כל פני אחיו נפל" (הכוונה לבני ישמעאל), ופרשת תולדות פותחת בפסוק: "ואלא תולדות יצחק בן אברהם". חז"ל עמדו על הקשר שבין הפרשות בחינת תלות מהותית וחזקה שכן כאשר בני ישמעאל יפלו מגדולתם בעתיד לבוא יעלה ויצמח משיח בן דוד שהוא מזרחו של יצחק בן אברהם.

"ואלא תולדות יצחק בן אברהם", פרשת תולדות מתחילה במילים אלו, לא לחינם זו הפרשה היחידה בספר בראשית שמייחסת את דמותו של יצחק במרכז. אך עם זאת יצחק אבינו לא היה דמות כאבות האחרים בהקשר מלחמות, לעומת יצחק מתרחק מכל ריב גם כשהצדק איתו (לדוגמה עניין שייכות הבארות אותם חפרו עבדיו). נראה כי יצחק אבינו נותר פאסיבי גם לעיניין הוויכוח בין בניו, לעומת רבקה שנראית כדומיננטית יותר.

יצחק אבינו האריך ימים יותר משאר האבות.

בפרשה מודגש עניין הולדת יצחק והשייכות לאביו אברהם: "ואלא תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק", רש"י מסביר על דרש הפשט שלאחר שהקב"ה שינה את שמו של אברם לאברהם, נולד לו בנו יצחק. הדרש בא לחדד את נושא השייכות, שכן ליצני הדור היו אומרים ששרה אימנו נתעברה חלילה מאבימלך מלך פלישתים שהרי כששהתה במחיצת אברהם במשך שנים לא ילדה לו, על כן הקב"ה ברא את יצחק בקלסתר פניו של אברהם.

רבי יצחק אברבנאל מתרץ את הפסוק בצורה מעט שונה, "אברהם הוליד את יצחק" – משמעו שסיפור חייו העיקרי של אברהם ושל יצחק דומה זה לזה. גם אברהם וגם יצחק לקחו נשים ממשפחתם, לשניהם נולדו שני בנים האחד רשע והשני צדיק, שניהם עזבו את הארץ בימי הרעב, יצחק הלך לארץ גרר אל מלך פלישתים כמו אביו אברהם, גם יצחק טוען שאשתו היא למעשה אחותו וכו'. יצחק אבינו מתיישב בגרר שם הוא זוכה לברכת שמים ומתעשר עושר רב.

"ויתרוצצו הבנים בקרבה", מדוע הכתוב משתמש במילה "בקרבה" ולא במילה "בבטנה" שהרי כתוב "שני גויים בטנך". אלא שב"קרבה", אותיות "רבקה" שבקשה מבעלה שתי בקשות: רבקה ביקשה מיצחק שיתפלל עבורה שלא תהיה עקרה ותלד בן וכיוון שהייתה בצער גדול ביקשה מה' והשיבו לה מן השמיים "שני לאומים ממעייך יפרדו", כלומר, כיוון שי חוסר בזכות יוולד לה בן אחד רשע, על כן התפללה עוד וה' קיבל תפילתה. חז"ל אמרו שבשל תפילתה הייתה זכאית רבקה שיצאו ממנה י"ב השבטים, אך בגלל שאמרה "למה זה אנוכי", ניתנה הזכות ליעקב.

שבת שלום!

קוראים תורה - www.torahreading.org.il

דברי תורה על פרשת השבוע

"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!

באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...

הערות/הארות/בקשות  admin@torahreading.org.il


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • פרשת השבוע - וישב (התשע"ז)

  • פרשת השבוע - בהר (התשע"ו)

  • יתרון האור מן החושך
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים