שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 22:29:26 - 18/10/2015  צפיות: 2020

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: פרשת השבוע - לך לך (התשע"ו)


פרשת השבוע - לך לך (התשע

יהיו דברי תורה אלו לרפואת כל חולי עם ישראל, אמן!

פרשת השבוע לך-לך

פרשת לך לך היא הפרשה השלישית בספר בראשית אותה נקרא בעזרת ה' בשבת הקרובה. הפרשה מתחילה את סיפורי האבות ומייחדת לשם כך עשר פרשות, למעשה עד לסוף ספר בראשית.  אברהם אבינו הוא שנבחר להפיץ את אמונת ה' בעולם לאחר שעבר עשר ניסיונות קשים ובהם הוכיח שהוא הראוי להיות אבי האומה. הניסיון הראשון החל בציווי "לך לך מארצך..." והאחרון "קח נא את בנך...ולך לך..."

אברהם אבינו שנבחר להתחיל את העם היהודי נילחם תיגר על עבודת האלילים בה נתקל בכל אשר הלך. לאחר פיזורה של האנושות בעקבות מעשה מגדל בבל רק מעטים שמרו על האמונה באל אחד. אברהם אבינו נילחם להפצת אמונת הייחוד באל ובתגובה למאמציו הקב"ה בוחר בו לייסד את העם הנבחר בארץ כנען.

"לך לך מארצך..."(י"ב, א')

על פסוק זה אומר הצדיק הקדוש רבנו נחמן מברסלב זצ"ל, שיש אנשים שרוצים ומוכנים לנסוע לארץ ישראל בתנאי שהנסיעה לא תהיה כרוכה בקשיים וביגיעות, נסיעה נוחה ללא עמל וטורח. אולם זה המבקש באמת ובתמים לעלות לארץ ישראל עליו להיות אפילו מוכן ללכת ברגל לשם כך. על פסוק זה היה אומר רבי מאיר יחיאל מאוסטרובצה, גדולה מצוות ישיבת ארץ ישראל שכן זו המצווה הראשונה בה נצטווה יהודי מעולם – אברהם אבינו.

"ואברכה מברכיך ומקללך אאור" (יב,ג)

מדוע נאמר אצל הברכה קודם "ואברכה", ואחרך כך "מברכיך" ואילו אצל הקללה נאמר להיפך, קודם "מקללך" ואחר כך "אאור"? על זה עונה הכלי יקר, משום שהקב"ה מצרף מחשבה טובה לכדי מעשה ומחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה לידי מעשה ולפיכך המברכים יתברכו עוד לפני שיגיעו לידי מעשה רק על כך שחשבו לברך ואילו המקללים יקוללו רק אחרי המעשה ולא כנגד המחשבה בלבד.

במסכת נדרים נאמר על הפסוק: "ונמלתם את בשר עורלתכם והיה לכם לאות ברית ביני וביניכם" (י"ז, י"א): "גדולה מילה ששקולה כנגד המצוות שבתורה". על כן אומרים חכמי ישראל שבכל מצווה שאדם מקיים יש לו נגיעה אישית כלשהי, סוג של הנאה חומרית או רכישת כבוד ולו המועט ביותר הפוגמת בערך המצווה. יוצאת מן הכלל מצוות המילה שמקיימים ביום השמיני להולדתו של התינוק. שכן מצווה זו אינה קשורה בחשבונות חומריים כלשהם ומשום כך אמרו חז"ל על מצווה זו שמילה ושבת ותלמוד תורה, כיוון שמסרו עם ישראל נפשם על מצוות אלו , הרי אלו נתקיימו בידם ואין ניטלים, אינן מתבטלות מישראל לעולם.

"ובן שמנת ימים ימול לכם כל זכר לדורותיכם" (יז, יב)

א.    מצוות מילה דוחה שבת שנאמר "וביום השמיני ימול בשר עורלתו", וחז"ל דקדקו במצווה זאת מהייתור של תיבת "וביום", ללמד אותנו שאף אם היום השמיני חל ביום השבת וברית המילה כרוכה בחילו שבת יש למול.

ב.     מותר לחל שבת על מצוות "מילה" רק בתינוק שנולד בלידה רגילה ותינוק שנולד בניתוח קיסרי אין מילתו דוחה את השבת ויש לברר עם מורה הלכה בנושא.

ג.      נוהגים להניח את בשר העורלה בחול ועפר לסימן – "ושמתי את זרעך כחול הים", ועל העפר כתוב – "ושמתי את זרעך כעפר הארץ".

ד.     לכתחילה יש לערוך את מצוות ברית המילה בנוכחות עשרה אנשים לפחות.

ה.    נוהגים לערוך סעודה ביום המילה וזוהי נחשבת לסעודת מצווה.

ו.       אן לקרוא לתינוק בשמות לועזיים ונוכריים, שכן בשכר שלא שינו אבותינו שמם, לשונם ומלבושם נגאלו.

 

החפץ חיים הקדוש היה מספר על הרב שלמה קלוגר זצ"ל שבאחת הפעמים שנתכבד בסנדקאות הגיע למקום המילה אך הוכרח להמתין זמן רב. כששאל מדוע ברית המילה מתעכבת, אמרו לו שאבי המשפחה גוסס על מיטתו וכולם מחכים שייפח את נשמתו על מנת שיתאפשר לקרוא בשמו לרך הנולד. כששמע את המעשה המוזר ציווה הרב קלוגר על המוהל למול מייד את הרך ומייד נכנס בעצמו לברך את אבי המשפחה החולה על מיטתו בברכת "מזל טוב". ואמר עוד לחולה, "אין ביכולתי להטריח את המלאך הממונה על הרפואה לבוא ולרפא אותך אך בזמן שאנו עסקים במצוות המילה ויבוא המלאך הממונה על הברית וירפא את הרך הנימול אבקש אותו שירפא גם אותך". ואכן לאחר שלושה ימים שב אבי המשפחה לאיתנו הראשון. כך סיים את הסיפור החפץ חיים.

שבת שלום!

קוראים תורה - www.torahreading.org.il

דברי תורה על פרשת השבוע

"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!

באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...

הערות/הארות/בקשות  admin@torahreading.org.il


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • פרשת מטות - מסעי (התשע"ג)

  • השורש הרוחני של המחלוקת - קורח

  • דבר תורה - פרשת ויחי התשע"ח
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים