שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 16:55:58 - 09/10/2015  צפיות: 2489

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: פרשת השבוע - בראשית (התשע"ו)


פרשת השבוע - בראשית (התשע

פרשת בראשית

בשבת הקרובה אי"ה נקרא את פרשת בראשית, הפרשה הראשונה בספר בראשית. התורה שבכתב פותחת באות "ב" – ראשית ברא..., והתורה שבע"פ פותחת באות "מ" – מאימתי קורין שמע בערבית? שדרשו רבותינו "ודיברת בם" – "ב+ם" = בם יש לך רשות לדבר, כלומר בתורה שבע"פ ובתורה שבכתב שדבריהן קיימים ועומדים לעולם, ולא בדברים אחרים (יומא י"ט)

בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ" – (א,א) העיר על כך בעל הטורים – רבי יעקב בן אשר, סופי תיבות "ברא אלוהים את" – "אמת", "ברא אלוהים לעשות" – סופי תיבות "אמת" לכן דע שכל מעשה בראשית ובריאת העולם אמת הם, התחילם במידת האמת וכך גם סופם, וטבועים במידת האמת ומתקיימים אלא בקיום האמת"

"ויכלו השמים והארץ וכל צבאם" (ב', א')

מצווה מדברי סופרים להדליק נר בערב שבת וראוי לאישה להתפלל אחר ההדלקה לבנים תלמידי חכמים. נהגנו להדליק שתי נרות, האחד כגד "זכור" והשני כנגד "שמור".

אפילו עני שאין ברשותו אוכל חייב במצוות הדלקת נר, ילך וישאל אחר הפתחים ויחזר אחר נר. טוב שהאיש יעסוק במלאכת תיקון הנרות ויניחם בפמוט וכו'.

מצוות עשה מן התורה לקדש את יום השבת שנאמר: "זכור את יום השבת לקדשו", כלומר, זכירת שבת וקידוש, ומדברי סופרים נדרש שזכירה זו תהיה על כוס יין. נשים וגברים חייבים בקידוש מן התורה.

אסור לטעום כלום קודם הקידוש, אפילו מים. אחד שטעה ואכל קודם הקידוש, אפילו אכל סעודה גמורה מקדש לאחר מכן.

"ויברך ה' את יום השביעי ויקדש אותו" – ברכו במאור פניו של אדם קידשו במאור פניו של אדם – לא דומה מאור פניו של אדם בכל ימות השבוע כמו מאור פניו בשבת.

רבנו האלשיך הקדוש זצ"ל הסביר שגשמיות הארץ נבראה בששת ימי בראשית ובשבת נתן באותה הגשמיות נשמה. על כן נאמר "ויכל אלוקים ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה". דהיינו, שסיים את המלאכה – "וביום השביעי שבת וינפש", כלומר העניק לבריאה נפש ורוחניות. השבת מעניקה את הרוחניות לה זקוק האדם ומשפחתו במשך כל ימות השבוע.

מסופר על אישה אחת שהגיעה להתלונן בפני הגר"י זילברשטיין שליט"א על כך שהיא חזרה בתשובה אך בעלה לא מפסיק לעשן בשבת ובכך מפר את אווירת השבת הקדושה. ייעץ לה הרב שתבקש מבעלה שלא יעשן לפחות בזמן הדלקת הנרות. כך עשתה ובעלה נאות לבקשתה ולא עישן כל עוד הנרות דלקו אך לאחר שהנרות כבו חזר הבעל ועישן. שוב פנתה האישה לרב שאמר לה שתרכוש נרות עבים יותר. כך עשתה האישה ובכל פעם הגדילה את הנרות עד שלבסוף השתמשה בנרות נשמה שדלקו כל השבת ובעלה עמד בהבטחתו ולא עישן כל זמן שהנרות דלקו – כל השבת.

אמנם יום הכיפורים מאחרינו אך תמיד רצוי ללמוד מדרכת של צדיקים וללכת בדרכם.

הכנה ליום הכיפורים

רבי ישראל סלנטר זצ"ל התכונן לשהייה בעיר קרעניוק ביום הכיפורים, על כן אימת יום הדין הורגשה בעוצמתה המרובה מאשר כבכל שנה. אחד מתושבי המקום התעניין בדרך בה נערך הרב הקדוש ליום הכיפורים והחל לעקוב אחריו החל מסעודת שחרית של ערב יום הכיפורים. כשעקב היהודי אחרי הרב,  הבחין היהודי כי רבי ישראל אחז בידיו פטיש ויצא מביתו. היהודי התמהה החיש פעמיו והתהלך בהסתר מאחרי רבי ישראל על מנת להדביק את צעדיו של הרב הקדוש. הרב שם פעמיו לכיוון בית המדרש וכך גם אותו היהודי במרחק מה מאחריו. כשהגיע לבית המדרש החל רבי ישראל להכות בעזרת הפטיש בכל המסמרים הבולטים בספסלים ובסטנדרים על מנת שלא יזיקו למתפללים ביום הקדוש ויפריעו להם בשעת התפילה. כשסיים רבי ישראל את מלאכתו עלה לעזרת הנשים וגם שם עשה כן. לאחר שסיים שם פעמיו לבית כנסת אחר וגם שם עשה את אותו הדבר, תיקן ושיפץ, דפק וסידר. כך עשה רבי ישראל סלנטר בכל תשעת בתי הכנסת שבעיר קרעניוק.

רבי ישראל סלנטר זצ"ל נחשב לאבי המוסר, רבי ישראל נולד בעיר זאגר שבצפון ליטא בשנת תק"ע והלך לבית עולמו בעיר קניגסברג שבגרמניה בשנת תרמ"ג לאחר שהקים את תנועת המוסר והותיר אחריו תלמידים רבים

יהי רצון שנזכה ללכת בדרכיו, אמן!

שבת שלום!

קוראים תורה - www.torahreading.org.il

דברי תורה על פרשת השבוע

"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!

באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...

הערות/הארות/בקשות  admin@torahreading.org.il


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • פרשת השבוע - פרשת יתרו (התשע"ג)

  • פרשת השבוע - פרשת שמות (התשע"ג)

  • סיפור לפרשת השבוע - פרשת צו
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים