שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 10:50:01 - 26/08/2015  צפיות: 2612

שתף לחבר

מאמר זה שותף 2 פעמים.

כותרת דבר תורה: פרשת השבוע - כי תצא (התשע"ה)


פרשת השבוע - כי תצא (התשע

פרשת כי תצא

בשבת הקרובה נקרא את פרשת כי תצא. פרשת כי תצא היא הפרשה השישית בספר דברים. פרשה זו אף היא נוספת לפרשות שבהן משה רבנו נואם את נאום הפרידה שלו מעם ישראל (השני). משה רבנו חוזר על הרבה ממצוות התורה ומוסיף דינים הקשורים ליציאה למלחמה כהכנה להליך כיבוש הארץ. אשת יפת תואר, בן שורר ומורא, משה מבהיר לעם ישראל שלאחר כיבוש ארץ כנען יהיה מותר להם לצאת למלחמה ולתקוף ארצות שכנות שמהוות איום ליושבי ארץ כנען.

משה רבנו מפרט דנים שונים כגון, ירושה, אחריות ההורים כלפי ילדיהם, דיני השבת אבדה, המצוות הקשורות לעזרה לזולת וחברה מתוקנת ודיני לבוש. משה מזכיר את מצוות שילוח הקן וחובת התקנת מעקה לגגות הבתים. בפרשה מפורטות כמו כן איסור שעטנז, (ערבוב של צמר ופשתן בלבוש). איסור עריות. דיני עבדות ואיסור הלוואות בריבית.

משה מפרט את המצוות הקשורות בזכויות העובדים בכרמים ובשדות לאכול מזון שהם מלקטים.

בפרשה מפורטים כמו כן דיני גט, פטור משירות צבאי, צרעת, שכר הפועלים ואיסור הלנה, חובת עשיית משפט צדק, עזרה למעוטי יכולת, מצוות הייבום, חובת היושרה בעשיית משה ומתן ומחיית זכר עמלק.

הפרשה מסיימת במצוות הקשורות להתנהלות מול גר, יתום ואלמנה – השארת העומרים שנשכחו בזמן הקציר בשדה עבורם.

"לא תראה את שור אחיך או את שיו נדחים והתעלמת מהם השב תשיבם לאחיך" (כב', א')

מעט מדיני השבת אבידה

א.    הרואה אבידת ישראל חייב להשיבה לבעליה ולטפל בה עד אז. גברים ונשים חייבים במצוות השבת אבידה כיוון שאינה מצווה שהזמן גרמא

ב.     אבדת נוכרי מעיקר הדין מותרת ואין מצווה להחזירה שהרי נאמר "אביד אחיך", אבל אם רוצה להחזיר את האבידה על מנת לקדש שם שמיים הרי זה משובח, ובכל אופן במקום שיש בו חשש וספק לחילול ה' חייב להחזירה.

ג.      אבידה שאינה שווה פרוטה בשעת האבידה ובשעת המציאה אינו חייב בהשבת האבידה.

ד.     הרואה את חברו שסר מדרך הישר עליו להחזירו לדרך הישרה שכן השבת אבידה היא. שהרי קל וחומר שאם בממון ציוותה התורה להחזיר את האבידה לבעלים על אחת כמה וכמה השבת נפשות שבכך מזכהו חברו לעולם הבא.

"החתם סופר" מפרש על דרך הדרש את הפסוק "לא תראה...השב תשיבם..." שבאה התורה להדריך את האדם שלא ידון את חברו שנשמתו נדחה ואין לה תקנה ועל ידי זה יבוא לידי "והתעלמת מהם" מהשבתו בתשובה, אפילו אם אינו חברו ורחוק ממנו – "אם לא קרוב אחיך אליך ולא ידעתו", עדיין יש לו תקווה ותקנה, "והבאת אל תוך ביתך". כמו שראינו שעשה רבי יוחנן בן זכאי לריש לקיש  - קרבו ולמדו את דרך הישר "עד דרוש אחיך אותו", עד שהוא ידרוש ממך בעצמו ללמדו את דרכי התשובה אל ה'.

שבת שלום

קוראים תורה - www.torahreading.org.il

דברי תורה על פרשת השבוע

"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!

באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

 • פרשת השבוע - קורח (התשע"ז)

 • פרשת בחוקותי (התשע"ד)

 • פרשת השבוע - מקץ (התשע"ז)
 • שתף לחבר

  מאמר זה שותף 2 פעמים.

  שתף בפייסבוק

  ניווט מהיר:
  תגובות הגולשים