שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 22:15:45 - 19/08/2015  צפיות: 2189

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: פרשת השבוע - שופטים (התשע"ה)


פרשת השבוע - שופטים (התשע

פרשת שופטים

בשבת הקרובה נקרא את פרשת שופטים. פרשת שופטים היא הפרשה החמישית בספר דברים. גם בפרשה זו משה רבנו ממשיך בנאום הפרדה שלו מעם ישראל ובנאומו מפרט את המצוות שבהן נצטוו בני ישראל וביניהן, איסור שוחד והקמת מערכת משפט ובה שופטים ושוטרים כאמונים על אכיפת החוק, על מנת ליישב סכסוכים, לשפוט פושעים. איסור עבודה זרה, מצוות הקשורות במלך ובהליך מינויו, מינוי כוהנים ונביאים, משה רבנו שם דגש על כבוד הכוהנים ומפרט את מתנות הכהונה והמעשרות שמגיעים לכוהנים מהיבול ומהבהמות של ישראל. איסור פנייה אל נביאי שקר, אוב וידעוני. דיני עדי שקר, דיני מלחמה, פרשת עגלה ערופה. משה מפרט את דיני ערי המקלט עבור אדם הרוצח בשגגה. משה מנחה את ישראל בדרך בה יש לכבוש את ארץ כנען.

 

הצלה ממלחמה!

מסופר על האר"י הקדוש ז"ל, שבאחת הפעמים שבהן נכח בשעת התפילה באחד מבתי הכנסת, שם לב לאנשים שמדברים בשעת התפילה. פנה אליהם האר"י ואמר, "תדעו שבית הכנסת שלכם מלא בתפילות". האנשים ששמעו את דבריו שמחו ולא ירדו לסף דעתו של האר"י, חשבו בטעות שהאר"י משבח אותם. כשהבחין בכך, הבהיר להם את כוונתו ואמר שבית הכנסת שלהם מלא בתפילות כיוון שהן אינן עולות לרצון לפני הקב"ה. הוסיף ואמר להם האר"י שכל המלחמות שהיו לעם ישראל נוצרו מהקיטרוג של השיחה הבטלה בבית הכנסת – מי שרוצה שה' ילחם בעבורו – "ואתם תחרישון".

 

בתי כנסיות ובתי מדרשות מכונים בשם "מקדש מעט", ולכן ראוי שלא לדבר בהם ולהיזהר בכבודם מאוד.
אין לשוח שיחה בטלה בבית הכנסת והזוהר הקדוש הפליג מאוד בקדושת בית הכנסת עד כדי כך שאין לו חלק באלוקי ישראל.
המדבר בבתי הכנסת ראוי לו שלא לבוא בכלל לבית הכנסת כי הוא חוטא ומחטיא את הרבים. מצווה להיות מן הראשונים בבית הכנסת ומצווה להזדרז לבית הכנסת ולא להזדרז לצאת ממנה.
צריך לכבד את בית הכנסת ולכבות את מכשיר הטלפון בכניסה לבית הכנסת. וגם מצב "רטט" מוציא את האדם עצמו מריכוז.

 

"שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך...ושפטו את העם משפט צדק"
על פסוק זה אמר רבי שלמה קלוגר רבה של ברודי שקיים קשר הדוק בין תחילת הפסוק וסופו: אם ימנה האדם לעצמו "שופטים ושוטרים בכל שעריך" יוכלו השופטים להיות מתונים בדין ולשפוט את העם משפט צדק. אבל אם יהיו בתי דין מועטים יצטברו בפני הדיינים משפטים רבים וכתוצאה מכך יאלצו לעשות מלאכתם בחיפזון ואז קיים חשש שתצא תקלה תחת ידיהם ולא ישפטו חלילה משפט צדק.

שבת שלום!

קוראים תורה - www.torahreading.org.il

דברי תורה על פרשת השבוע

"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!

באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...

הערות/הארות/בקשות  admin@torahreading.org.il


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • פרשת השבוע - תולדות (התשע"ז)

  • דבר תורה - פרשת עקב, התשע"ח

  • הכנת כלים לקבלת האור-ויקהל
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים