שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 21:58:18 - 13/08/2015  צפיות: 2689

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: פרשת השבוע -ראה התשע"ה


פרשת השבוע -ראה התשע

פרשת ראה

בשבת הקרובה נקרא את פרשת ראה, הפרשה היא הרביעית בחומש דברים.

הפרשה ממשיכה בנאום השני של משה רבנו, נאום הפרדה. הפרשה פותחת בנושא ברכות וקללות ואפשרות הבחירה שיש לכל אדם. משה שם דגש רב לנושא הבחירה האישית של כל אחד ואחד מעם ישראל אותה בחירה שתבטיח להם חיי ברכה או חלילה להיפך.

בהמשך הפרשה משה מנחה את ישראל על הציווי למחות את זכר עמלק ומורה לעם ישראל לרכז את עבודת הקורבנות במקום מרכזי שלעתיד יהיה בית המקדש. נושא האמונה מופיע כניסיון שבו ה' בוחן את נאמנותם של ישראל ועליהם לעמוד בניסיון זה. ניסיונות בדמות "רשע וטוב לו וצדיק ורע לו" או כנביאי שקר.

הפרשה ממשיכה לנושא שנת השמיטה ושמיטת חובות, עם זאת משה מבקש למנוע מצב שבו אנשים ימנעו מלהלוות האחד לרעהו.

הפרשה מסיימת בנושא שלושת הרגלים אותם יש לחגוג בבית המקדש בעיר שתבחר.

הפרשה פותחת בפסוק "ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה...", על זה כתב החתם סופר רמז מוסר, כי הקללות והברכות ניתנו לבינוניים כיון שהצדיקים אינן חוששים מכך ולרשעים לא יועילו כל תוכחות שבעולם. נמצא אם כן, נמצא אם כן, כל התוכחה ודברי המוסר אינם אלא עבור הבינוניים שהם נמצאים בין שני יצרים, יצר הטוב ויצר הרע. על זה אמרו חכמינו שהצדיקים שופטם יצר הטוב והרשעים יצר הרע שאם קלקלו דרכם שופטם יצר הרע משל לארץ ישראל, שאם זכו הרי היא להם כארץ זבת חלב ודבש ואם לא זכו שמה הוא ארץ כנען ראשי תיבות "כינור נעים עם נבל" - שהשכינה נקראת כינור נעים עם לא ייחסו את המנגן לנָבָל (שמנה לחמו)

 

מעט מהלכות קריאת התורה

בימי שני וחמישי לאחר והוא רחום אומר שליח הציבור חצי קדיש ולאחר מכן אל ארך אפים וגו' ומוציאין ספר תורה.

בזמן שמוליכין את ספר התורה לתיבה יאחז הספר בימינו

נוהגים לנשק את ספר התורה בשעת הילוכו.

בעניין ההגבהה יש להקיף בשעת ההגבהה ולהראות את הספר הפתוח לכלל הציבור ויאמרו "וזאת התורה אשר שם משה..."

מנהג האר"י "ל להתבונן באותיות עד שמצליח לקרוא מן הכתוב.

 

 

שבת שלום!

קוראים תורה - www.torahreading.org.il

דברי תורה על פרשת השבוע

"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!

באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...

הערות/הארות/בקשות  admin@torahreading.org.il


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • פרשת השבוע - כי תשא (תש"פ)

  • מדוע ה' אומר למשה "הן קרבו ימי

  • פרשת השבוע - ויקהל-פקודי (התשע"ה)
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים