שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 13:01:48 - 29/07/2015  צפיות: 1777

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: פרשת השבוע - ואתחנן (התשע"ה)


פרשת השבוע - ואתחנן (התשע

פרשת ואתחנן – "שבת נחמו"

בשבת הקרובה אי"ה נקרא את פרשת ואתחנן, היא הפרשה השנייה בחומש דברים. פרשת ואתחנן נקראת תמיד בשבת שלאחר תשעה באב פרשת השבוע מהווה המשך לפרשת הקודמת, דברים ועוסקת בהמשך נאומו של משה רבנו המספר לעם ישראל כיצד פנה והתחנן אל בורא עולם על מנת שיאפשר לו להיכנס לארץ ישראל. אך עם זאת מסביר להם משה כי יהושע הוא זה שינחיל אותם את הארץ והוא זה שיכניס אותם אל הארץ. משה מתאר לבני ישראל כיצד ה' סלח להם על חטאיהם ואת התגלות ה' במעמד הר סיני. משה מזכיר לבני ישראל את הקשר המהותי והבלתי ניתן לפירוק של זכות ישראל על ארץ מצוותיה, משה מסביר לבני ישראל ומדגיש ומזהיר את החשיבות שבקיום המצוות שנתנו לעם ישראל ואת מעמד הר סיני. ויחד עם זאת מזכיר את האפשרות לתשובה. משה מבדיל שלוש ערי מקלט עבור רוצחים בשגגה בעבר הירדן המזרחי.
הפרשה הזו מהווה מעין יסוד ליהדות שכן מופיעות בה פרשת "שמע", עשרת הדיברות ואיסור עבודת אלילים – יסודות היהדות.
משה ממשיך וסוקר את קורות עם ישראל במדבר במשך הארבעים השנה האחרונות.
השבת שלאחר תשעה באב נקראת כיידוע "שבת נחמו", הסביר זאת המגיד מקוזניץ', שעל פי ההלכה אסור ללמוד בתשעה באב תורה, למעט איכה, ומדרשי חורבן, כיוון שהתורה משמחת ליבו של אדם – "פיקודי ה' ישרים משמחי לב", וביום החורבן כמובן שאין לשמוח. לכן, מייד לאחר תשעה באב, בשבת הסמוכה לו אנו קוראים את פרשת ואתחנן ובה סיפור קבלת התורה על מנת להדגיש שכיוון שפסקנו, אנו מתחילים שוב בלימוד התורה ומקבלים עול שמיים על צווארנו.  (עבודת ישראל)

כאמור, אחת המצוות היסודיות בתורה היא מצוות כיבוד הורים, נביא בע"ה כמה מהלכות כיבוד אב ואם.

"כבד את אביך ואת אמך כאשר ציווך ה'..." (ה', טז')
מצוות עשה מן התורה לכבד אב ואם וצריך להיזהר מאוד בכבודם.  
כל המרבה לכבד את אביו ואת אמו הרי זה משובח, וזוכה לאריכות ימים ושנים הן בעולם הזה והן בעולם הבא. יזכה שבניו ובנותיו יכבדו אותו גם כן.
מצוות כיבוד הורים הן במעשה והן במחשבה. שלא יבזם בליבו ויכבדם רק כלפי חוץ אלא יכבדם ברוחו ובמעשיו גם אם הוריו אינם נחשבים אנשים חשובים על פי אמות המידה הקיימות כיום.
יש לכבד את ההורים גם כשאלו אינם שומרי תורה ומצוות, והחפץ בכבוד הוריו ויעסוק בתורה ובמצוות שזהו כבוד גדול להורים.
יש לדבר להוריו בנחת ובנועם כעומדו לפני מלך. ואם הם שרויים בצער ינסה לשמח את ליבם.
הרואה את אביו או את אמו כמלא עיניו יעמוד מלוא קומתו, גם בבית הכנסת ובבית המדרש יעמוד בפני אביו.
כיוון שמצוות כיבוד הורים היא מצווה שאפשר בקלות למעוד בה, על כן טוב שכל הורה ימחל לילדיו על כבודו ועדיף ללא ידיעת בניו ובנותיו.
נשאלת השאלה המפורסמת, מדוע הסמיך יראת אב ל"שבתותי תשמורו", אלא אמר ר"י, הסמיכן מפני שאחד הם, כי האחד שיראה מזה שומר את השבת ושקול כיבוד אב ואם לכבוד השבת הקדושה.
נשאלת השאלה, מדוע הדגיש הכתוב בתורה, "כאשר צוך ה'" וכי מה, רק את זאת ציווה ה'?, הרי שכל התורה גדושה מצוות, הנהגות וכד'. אלא אמרו על זאת חז"ל שמצוות כיבוד אב ואם היא מצווה קלה, כיוון שוודאי שהבן יביע את הערכתו להוריו ו"יפרע" את חובו כלפי הוריו שגידלו אותו ודאגו לכל מחסורו. אך כאן לומדים שגם אם לא דאגו לו ולא טרחו למענו עדיין חייב הוא בכבודם, לכן הדגיש הכתוב "כאשר ציוה ה' אלוקיך", שהציווי בא במדבר ששם הוריו לא היו צריכים לטרוח בגידול ילדיהם, שכן היה להם המן והשליו, אף על פי כן, חייב הילד בכבוד הוריו, אז ולדורות.

ידוע שעשיו היה מכבד את אביו, כמו שאמר רבן שמעון בן גמליאל, כל ימי הייתי משמש את אבא ולא שימשתי אותו אחוז אחד ממה ששימש עשיו את אביו, שבשעה שהיה משמש את אביו לא היה משמשו אלא בבגדי מלכות.

מי ייתן ובעזרת ה' יתברך לא נכשל במצוות כיבוד הורים, ונזכה לקיים מצווה זו באהבת גדולה, אמן!

לעילוי נשמת סבי נחמיה כלפה ז"ל

שבת שלום!

קוראים תורה - www.torahreading.org.il

דברי תורה על פרשת השבוע

"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!

באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • פרשת השבוע - פרשת ויגש

  • פרשת השבוע - תזריע מצורע (התשע"ז)

  • פרשת השבוע - ויצא (התשע"ה)
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים