שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 14:20:06 - 20/07/2015  צפיות: 2879

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: פרשת השבוע - דברים (התשע"ה)


פרשת השבוע - דברים (התשע

פרשת דברים

ספר דברים ידוע בשם "משנה תורה", זאת בשל תכנו, מפורטים בו מאורעות ואירועים רבים שהובאו בספרים קודמים כפי שאומר הרמב"ן, הספר הזה יבאר בו משה רבנו לדור הנכנס לארץ אץ רוב מצוות התורה הצריכות לישראל וכבר נאמרו לו כולן בסיני או באוהל מועד ...על כן לא נכתב "וידבר ה' אל משה לאמור, צו את בני ישראל".

החכם הספרדי בעל ספר החינוך, רבי אהרון מברצלונה מנה בספר דברים, 200 מצוות, בהן 77 מצוות עשה ו 123 מצוות לא תעשה.

בעל ה"שפת אמת" מגור אמר על ספר דברים שהוא כמו תפילין של יד שכן כל הפרשיות מרוכזות בו בבית אחד לעומת זאת ארבעת הספרים האחרים הם בבחינת תפילין של ראש בהן ערוכות הפרשות בארבע בתים. ונקרא "דברים" בשל דברי התוכחה שנמצאים בתחילתו ובסופו, דברי תוכחות אלו תכליתם לקרב את ליבות בני ישראל לתורה, כמו תפילין של יד שהם כנגד ליבו של האדם.

בשבת הקרובה נפתח בקריאת ספר דברים, בפרשת דברים. בכלל, ספר דברים עוסק בעיקר בדברי הפרידה אותם נשא משה רבנו לבני ישראל טרם פטירתו. זאת כהכנה לכניסה לארץ ישראל – ארץ האבות.

פרשת דברים הפרשה הראשונה בחומש מפרטת את התוכחות אותם הוכיח משה את בני ישראל תוך כדי שהוא מזכיר להם את האירועים שפקדו אותן במהלך הארבעים השנים האחרונות במדבר. משה רבנו מציין את התוכחות על דרך הבנת הלקח ויישומו לעתיד. באחת התוכחות משה מזכיר לבני ישראל את סיפור המרגלים, כאשר בני ישראל האשימו את הקב"ה שהוא חלילה חורש נגדם מזימה. "ותרגנו באוהליכם ותמרו בשנאת ה' אותנו הוציאנו מארץ מצרים..." (פרק א, פסוק כז'), על פסוק זה אומר הרבי, שעד לבואה של הגאולה האמיתית, יהיו עוד הרבה מקרים בהם לא נבין את אהבת ה' אלינו ובטעות אנו עלולים להבין אותה כאכזרית. האתגר היום-יומי של האדם הוא להאמין בכך שה' רוחש כלפינו אך ורק אהבה אין קץ גם אם לפעמים נראה הדבר כהפך הגמור. עצם ההסתכלות הזו, ודרך החשיבה זו היא זו שתקרב את הגאולה.

"אלא הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל" (א,א) – ה"אור החיים הקדוש" פירש את הפסוק כך: אלא הדברים – ולא דברים אחרים לומר לך שמימיו משה רבנו לא שח בדברים אחרים למעט דברי תורה, מוסר, הדרכה, ויראת ה'. כאשר נאמר "אל כל ישראל", רצה לומר שאין דברי משה רבנו מכוונים רק לאותו הדור, זה שנכח בשעת אמירת הדברים, אלא לכל דורות עם ישראל ולכל נפשות ישראל עד סוף כל הדורות.

ומה הם הדברים? לפי שישראל אומרים: הנשיאים חוטאים ומביאים קרבן ומתכפר להם, אנו, אין לנו קרבן! אמר להם ה', "דברים" אני מבקש, שנאמר "קחו עמכם דברים ושובו אל ה'" ואין דברים – אלא דברי תורה שנאמר "אלא הדברים אשר דיבר משה".

מעבר לתוכחות משה מזכיר לבני ישראל כיצד הביסו בניצחון מוחלט את שני מלכי האמורי: "...לא היה קריה אשר שגבה ממנו, את הכל נתן ה' אלוקינו לפנינו"(פרק ב', פסוק לו')

בשבת שלפני תשעה באב קוראים בהפטרה את "חזון ישעיהו בן אמוץ" ועל שמם ההפטרה השבת נקראת גם "שבת חזון"

בחסידות, לשבת זו יש משמעות רבה, משל למה הדבר דומה, לחדר אפל שמכניסים איליו נר, אורו של הנר חביב מאוד. וכן בייחוד בימים אלו, ימי שפלות, ירידה וקדרות כשמגיע אורה של השבת הקדושה, האור הוא חשוב מאוד. וימי בין המצרים שהם בבחינת דין והסתר, כשמגיע אור השבת מתגלה צפון והטוב בתוך ההסתר.

"אלא" – אבק לשון הרע, שכן משה רבנו הדגיש טרם פטירתו על חומרת עוון לשון הרע. במסכת בבא בתרא שנינו: "רובם של החוטאים – בגזל, מיעוטם בעריות, וכולם, באבק לשון הרע" שכן חטא לשון הרע הוא שכיח ונפוץ וקל מאוד להיכשל בו.

יהי רצון שהצום הזה יהפוך לשמחה ושלעולם לא נכשל אפילו באבק לשון הרע.

 

שבת שלום!

קוראים תורה - www.torahreading.org.il

דברי תורה על פרשת השבוע

"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!

באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • פרשת השבוע - כי תבוא (התשע"ה)

  • דבר תורה לחג הפסח

  • פרשת השבוע - תצוה (התשע"ז)
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים