שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 18:45:10 - 01/07/2015  צפיות: 2468

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: פרשת השבוע - בלק (התשע"ה)


פרשת השבוע - בלק (התשע

פרשת בלק

פרשת בלק היא הפרשה השביעית בספר במדבר. הפרשה מספרת ומפרטת את המזימה של בלק מלך מואב ושל בלעם לקלל את ישראל, לאחר שהם ראו את ישראל מנצח בדרך ניסית את סיחון ועוג וכך אולי יצליח למנוע מישראל לתקוף את מואב, מואב חשש שמא ישראל ירצה לנקום בו. בלק שולח אל בלעם שליחים על מנת לבקש ממנו לקלל את ישראל. הקב"ה מסכל את מזימת בלק ובלעם ו"שותל" את המילים בפיו של בלעם ובמקום לקלל יוצאות ברכות מפיו של בלעם שלוש פעמים. לבסוף מגדיל לעשות בלעם ומנבא את הצפוי לעמו של בלק ולשאר העמים באחרית הימים.

"מה טובו אוהליך יעקב משכנותך ישראל" (כד', ה')

באחד מניסיונות הקללה של בלעם טרם תחילת הקללה בלעם מבחין בסדר חנייתם של עם ישראל, החלוקה לשבטים גרמה לו להבין על נאמנותם בחיי המשפה, ובנוסף לכך פתחי האוהלים שלהם אינם מכוונים זה כנגד זה, אלא כל פתח פונה לכיוון אחר על מנת למנוע חוסר פרטיות וחוסר צניעות בין המשפחות.

ניתן ללמוד מכאן שיעור על ההקפדה היתרה אותה יש להקפיד בכל הקשור לצניעות בחיי המשפחה, קלה כבחמורה, בדברים שנראים חמורים יותר ובאילו הפשוטים יותר. בדברים אלו צריך להקפיד לא רק בבית אלא גם מחוץ לבית, בחופשה ובטיולים ובייחוד בימים אלו של החופשה מבית הספר על אחת כמה וכמה. על כן, גם בחדרי חדרים בהם נמצא האדם יתנהג בצניעות, אם מדובר בהחלפת בגדים או בבית הכיסא כמו שנאמר "והצנע לכת עם אלוקיך".

"הן עם לבדד ישכון" – "הן", עם אפילו שנמצא במדרגה הנמוכה ביותר עדיים נקרא עם, גם כשבני ישראל חטאו בעגל אמר הקב"ה למשה, "לך רד כי שיחת עמך". גם משה אמר בתפילתו "חטא העם הזה". עם ישראל תמיד יישאר עם, למרות כל מה שעובר עליו.

הקרבנות שהקריב בלק

מובא במסכת סנהדרין דף ק"ה, אמר רבי יהודה בשם רב, לעולם אדם ילמד תורה ויעסוק במצוות אפילו לא לשם שמיים שמתוך כך יבוא לשם שמים, בוא וראה שבשכר ארבעים ושנים הקרבנות שהקריב בלק זכה ויצאה ממנו רות – אמר רבי יוסי בר הונא: רות הייתה ביתו של עגלון ועגלון היה בן בנו של בלק.

רצה שלא תהיה שכינה בישראל – אמר "משכנותך ישראל"

רצה שלא תהיה מלכות נמשכת בישראל – אמר "כנחלים ניטיו"

רצה שלא יהיה זיתים וכרמים – אמר "כגנות עלי נהר"

רצה שלא יהיה ריחם נודף – אמר "כאוהלים נטע ה'"

רצה שלא יהיה מלכים בעלי קומה –"אמר כארזים עלי מים"

רצה שלא יהיה מלך בן מלך – אמר "יזל מים מדליו"

רצה שלא תהיה מלכותם שולטת באומות – אמר "וזרעו במים רבים"

רצה שלא תהיה אימה למלכותם -  אמר "ותינשא מלכותו"

אמר רבי אבא בר כהנא, כולם חזרו לקללות חוץ מבתי כנסיות ובתי מדרשות שנאמר ויהפוך השם אלוקיך לך את הקללה לברכה כי אהבך ה' אלוקיך – כתוב קללה ולא קללות.

 

שבת שלום!

קוראים תורה - www.torahreading.org.il

דברי תורה על פרשת השבוע

"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!

באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...

הערות/הארות/בקשות  admin@torahreading.org.il


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • דבר תורה - פרשת במדבר התשע"ח

  • דבר תורה - פרשת צו התשע"ח

  • פרשת השבוע - וישלח (התשע"ז)
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים