שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 20:50:59 - 21/06/2015  צפיות: 2720

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: פרשת השבוע - חוקת (התשע"ה)


פרשת השבוע - חוקת (התשע

חוקת

בשבת הקרובה נקרא את פרשת חוקת. פרשת חוקת היא הפרשה השישית בספר במדבר. הפרשה פותחת בתיאור מפורט של הלכות טומאת המת והדרך להיטהר מטומאה זו ובמצוות פרה אדומה, אחת המצוות שטעמן לא פורש לנו. מה הטעם שהתורה לא הסתפקה במצוות שכליות בלבד, כאלו שיש להם טעם והסבר וצוותה אותנו גם במצוות שאין להם טעם, לנו בכל אופן? מתרץ המגיד מדובנא ע"י משל: משל לאיש בור ועם הארץ שעלה לגדולה והתעשר מאוד, לאותו הבור הייתה בת אותה הצליח לשדך עם בנו של רב העיר בשל מעמדו הכלכלי. לאחר גמר טקס החתונה הבור ניסה ליצור קשר ידידות  עם אבי החתן, רב העיר, אך זה התחמק בכל פעם בתירוצים שונים ומשונים. אבי הכלה חש בהתרחקות של אבי החתן ושאל לפשר הדבר, הרי אנו כבר משודכים ומדוע תתרחק ממני? ענה לו אבי החתן, נכון הוא הדבר שאנו מחותנים ויש בינינו קשר מסוים ומפתיע אך עדיין אין בינינו הבנה ושפה משותפת בהמון נושאים שונים.

והנמשל, הקב"ה בחר בעם ישראל מכל העמים ונתן להם את תורתו שהיא תורה עולם, תורה נצחית. אך אנו, עם ישראל סבורים שבשל כך שהקב"ה נתן לנו את תורתו הקדושה עליו לגלות לנו את כל רזי ונבכי התורה, אך למעשה אין כך הדבר, עלינו לתמוה שהקב"ה בחר בנו מכל העמים ואל לנו לתמוה על כך שהקב"ה לא מגלה לנו את עומקי ונסתרי התורה הקדושה ומצוותיה.

הרבי, בליקוטי תורה אמר על טומאת המת שמבחינה נפשית היא מצב של חוסר חיות, או דיכאון. שבעת ימי ההיטהרות מסמלים את תהליך התשובה שמתבצע בליבו של האדם ואנו באופן ייחודי צריכים לעורר לחיים את ההיטהרות ביום השלישי וביום השביעי כשם שמזים את אפר הפרה האדומה על טמא המת ביום השלישי וביום השביעי כנגד מידת הרחמים ומידת השפלות. ביום השלישי כנגד מידת הרחמים – ע"י התעמקות בסבל ובכאב מעצם התרחקותנו מהמודעות האלוקית שאחרת לא היינו חוטאים, כאשר עצם התהליך מביא אותנו להתחזקות בלימוד תורה וקיום מצוות. וביום השביעי כנגד מידת השפלות – ע"י התרחקות מגדלות הלב וע"י כך נפתח את מוחנו לתודעת האלוקות בעולם.

הפרשה מסיימת בתיאור קורות בני ישראל בשנה האחרונה לנדודיהם במדבר טרם כניסתם לארץ האבות.

"עשה לך שרף ושים אותו על נס והיה כל הנשוך וראה אותו וחי" (כא', ח')

"וכי נחש ממית או נחש מחיה? אלא שבזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמים היו מתרפאים ואם לא היו נמוקים" (ר"ה)

פיקוח נפש דוחה שבת, שנאמר "וחי בהם", ונאמר בירושלמי "הזריז לחלל במקום פיקוח נפש גם במלאכות דאורייתא הרי זה משובח... על כן ראוי שכל אדם יעסוק וילמד מהלכות פיקוח נפש ורפואה בשבת.

 

הרב מלאדי מפרשת הנחש והשרף

הצדיק רבי ברוכל ממזבוז שכיידוע היה נכדו וחביבו של בעל-שם-טוב באחת הפעמים נפגש עם רבי שניאור זלמן מלאדי מייסד חסידות חב"ד. במהלך השיחה רבי ברוכל הביע תרעומת על רבי שניאור זלמן על כך שלא שיתף אותו באותם דברי ביקורת שהשמיע עליו אחד מגדולי הרבנים. אמר לו רבי שניאור זלמן, כמה פעמים ראינו בתורה שהקב"ה ביקש להעניש את ישראל אך טרם לכן עדכן את משה מנהיגם. לעומת זאת, כאשר בני ישראל חטאו בדיבור לשון הרע על מנהיגם משה החליט הקב"ה להעניש אותם על כך ולא גילה זאת למשה רבנו אלא שלח עליהם מייד "שרפים ונחשים" ורק אחר כך התגלה הדבר למשה מקריאת השבר שצעקו העם, "חטאנו, חטאנו...כי דיברנו בה' ובך". מכאן אנו למדים שכאשר אנו שומעים דברי גנאי וביקורת על הזולת עלינו להימנע מלספר על כך לאנשים עליהם השמיעו את דברי הגנאי והעלבון כי בכך הם נעשים שותפים לחטא לשון הרע.

 

שבת שלום!

קוראים תורה - www.torahreading.org.il

דברי תורה על פרשת השבוע

"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!

באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...

הערות/הארות/בקשות  admin@torahreading.org.il


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • פרשת השבוע - ויחי (התשע"ה)

  • פרשת השבוע - פרשת שמות (התשע"ג)

  • פרשת פנחס (התשע"ד)
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים