שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 17:53:22 - 21/05/2015  צפיות: 1994

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: פרשת השבוע - במדבר (התשע"ה)


פרשת השבוע - במדבר (התשע

פרשת במדבר

בשבת הקרובה אי"ה נתחיל לקרוא את ספר במדבר, הוא הספר הרביעי בתורתנו הקדושה ועוסק במסעם של עם ישראל החל מרגע קבלת התורה ועד לפתח הכניסה לארץ המובטחת. את חומש במדבר פותחת פרשת במדבר בתאריך אחד באייר (חודש לאחר הקמת המשכן) שם הכתוב מציין את ציווי ה' למשה לפקוד את כל הגברים הבוגרים בעם ישראל מגיל עשרים ועד גיל שישים, זאת לצורך הקמת צבא שיוכל במידת הצורך להילחם ביושבי בארץ ישראל. מניין הגברים אינו כולל את שבט לוי בשל תפקידם לשרת את ה' בעבודת המשכן. באורח פלא כל הנספרים נמצאו כשירים לשרת בצבא, למרות שכשיצאו ממצרים רבים היו חולים, נכים ופצועים. הקב"ה עשה להם נס ובמתן תורה כיידוע כולם הבריאו ע"י ענני הכבוד. בהמשך הפרשה מתואר סדר חניית ישראל במערך הקבוע בו שבט לוי חונה בסמוך לשמכן באמצע ובכל צד חונים שלושה שבטים. למרות שהלויים לא מתגייסים לצבא הקב"ה מצווה את משה למנות אותם. תפקידם של הלויים הוא לפרק ולבנות את המשכן בנסיעה ובחנייה וכמובן כל מלאכת המשכן. את הלויים מונים מגיל חודש ומעלה לעומת שאר ישראל שנמנים מגיל עשרים – בשל הזכות שניתנה לבכורות לשמש בקודש אולם בחטא העגל איבדו זאת העם לטובת הלויים. "כי לי כל בכור...לי יהיו אני ה'" (ג, יג) – ה' לקח את הבכורות על מנת שיעבדו בקודש ולא "בשבילו", אולם מאז שסגדו לעגל הזהב וכפרו באלוקתו של ה' יתברך חדלו מלהיות "שלי" ועל כן במקומם לוקח ה' את הלויים, שלא סגדו לעגל הזהב. (משך חוכמה).

הפרשה מסיימת בחלוקת התפקידים בין שלושת משפחות שבט לוי במלאכת המשכן.

 

"שאו את ראש כל עדת בני ישראל" (א,ב)

בשעה שקיבלו עם ישראל את התורה התקנאו בהם כל אומות העולם על שום מה זכו ישראל לכך. סתם פיהם הקב"ה ואמר, הביאו לי ספר היוחסין שלכם כשם שבני מביאים...לכן מנאם לאחר המצוות. שלא זכו ליטול את התורה אלא בשביל היוחסין שלהם.

 

"למשפחותם לבית אבותם במספר שמות" (א,ב)

כוחם של עם ישראל לשמור על טהרת משפחתם וייחוסם למרות הגלות הקשה ולמרות השיעבוד הנורא – נבע מזה שהיו שומרים על עצמם  ועל מקוריותם והתרחקו מהתבוללות. הם נמנעו אפילו מדבר לכאורה פשוט של שינוי שמם. דבר זה שמר עליהם מפני הטמעות במצרים. על כן בזכות "במספר שמות" – שמרו על שמותיהם המקוריים, יכלו לשמור על "למשפחותם לבית אבותם" (מלא העומר)

 

אבות פא', מז' – ניתאי הארבלי אומר, הרחק משכן רע ואל תתחבר לרשע. הרב ברטנורא פירש – שלא תלמד ממעשיו ושלא תלקה עמו במפלתו שאוי לרשע ואוי לשכנו. חז"ל – כל המדבק ברשעים, על אף שאינו עושה כמעשיהם נוטל שכר ויוצא בהם. למה הדבר דומה לאדם הנכנס לביתו של בורסאי על אף שיצא בידיים ריקות ולא לקח עמו כלום, ריח רע נדבק בו.

 

הזכות לשמוע קול שופר

מסופר על הצדיק רבי יעקב יצחק הלוי מלובלין זצ"ל הלא הוא ה"חוזה" שבאחת התפילות המתינו כל הציבור לרבי הקדוש לצורך קיום מצוות תקיעת שופר, אך הרב בושש מלהופיע. ה"חוזה" ישב בחדרו וערך חשבון נפש "כיצד אוכל לגשת לתפילה ולשמוע קול שופר..." אנחותיו של הרב הקדוש שברו את לב חסידיו, אך ידם קצרה מלהושיע...

לפתע אורו עיניו של הצדיק, הרב עשה חשבון נפש וגילה שלא כעס ולו פעם אחת במהלך השנה כולה, כעת קם הצדיק והתכונן לשמוע קול שופר....

"החוזה" מלובלין – רבי יצחק יעקב הלוי הורביץ זצ"ל נולד בשנת תק"ה (1745) ונפטר בתשעה באב תקע"ה (1815) ייחוסו מגיע על לשל"ה הקדוש. היה תלמידו של רבי אלימלך מליז'נסק. אביו הקדוש היה אב בית הדין המקומי. בעת לימודו הסתופף בצילם של הצדיקים כרבי שמעלקה מניקלשברג, המגיד ממעזריטש ועוד...

היה יידוע בשמירת העיניים והלך כשעל עיניו כיסוי. לאחר פטירת רבו הנהיג את עדת חסידיו ביד רמה. נודע בשם "חוזה" על יכולת ראייתו הרוחנית למרחקים.

זכותו תגן עלינו, אמן!

שבת שלום!

קוראים תורה - www.torahreading.org.il

דברי תורה על פרשת השבוע

"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!

באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...

 

גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • פרשת השבוע - פרשת שמות (התשע"ג)

  • פרשת השבוע - פרשת האזינו

  • קיצור ליקוטי תפילות חלק א - תפילה א
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים