שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 17:16:18 - 12/05/2015  צפיות: 2281

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: פרשת השבוע - בחוקותי (התשע"ה)


פרשת השבוע - בחוקותי (התשע

פרשות בחוקותי

הפרשה העשירית והאחרונה בספר ויקרא היא פרשת בחוקותי, הפרשה עובקת בברכות ובקללות שניתנו לעם ישראל. הברכות יחולו על עם ישראל במידה וילכו בחוקותיו של הקב"ה ואילו הקללות עלולות לבוא על ראשם במידה וחס ושלום ימאנו ללכת בהן. דווקא הברכות והבטחת השפע האלוקי מותנות בשמירת חוקות ה' – אותן מצוות שלהם אין טעם ופירוש המובן בשכל האנושי.

חלקה האחרון של הפרשה עוסק בדיני הקדש – ממון נדבה לטובת המקדש.

ישנן אנשים שנוהגים לקרוא בקול נמוך יותר ובחיפזון את פסוקי התוכחה, יש כאלו שאף יוצאים מבית הכנסת בשעת הקריאה, על כך העיר ואמר החפץ חיים: "משל למה הדבר דומה? לאדם שהוזהר ללכת בדרך מסויימת כיוון שיש בדרך זו קוצים ודרדרים, חיות טורות וסכנות רבות. מה עשה האדם? שם כיסוי על ת ראשו ויצא אל אותה הדרך כך הוא "לא יראה" את אותם המכשולים והסכנות, כאילו הוא אינו שומע לאותם מזהירים כך אפילו מעבר לכך הוא מגדיל את סיכויו להפגע מאותן הסכנות. כך גם אותם האנשים, במקום להתבונן בפסוקי התוכחה ולהבין ממה יש להמנע, היכן יש לחזק את המעשים והדרך הנכונה בה יש לבחור, אותם האנשים מכסים את עיניהם וכך "נמנעים" מהתוכחות.

 

מעט מהלכות לימוד תורה

מצוות עשה על כל אחד מישראל ללמוד ולעסוק בתורה הלכה למעשה. "ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם..." וזאת בכדי שידע האדם לקיים את מצוות התורה ולשמור עצמו מאיסורים שונים  - גדול תלמוד שמביא לידי מעשה.

הכל חייבים בלימוד תורה ויש לקבוע זמן ללימוד תורה ביום ובלילה שנאמר "ולא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה".

ועד מתי צריך ללמוד תורה – עד יום מותו – "...ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך"

אין העולם עומד אלא על לימוד תורה, ככתוב במסכת נדרים "גדולה תורה שאלמלא התורה לא מתקיימים שמים וארץ שנאמר אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי". והעוסק בתורה לשמה – שכרו גדול. ולעולם יעסוק בתורה גם שלא לשמה שסופו שיבוא לשמה.

מצוות עשה על האדם ללמד את בנו תורה "ולימדתם אותם את בניכם". כל הקובע לימודו בבית המדרש או בבית הכנסת לא מהרה משתכח תלמודו. וכל היגע בתלמודו בצנעה – מחכים.

 

מגנא ומצלה

בתקופת הקומוניזם ארגנו עצרת תמיכה גדולה בה אמורים היו להשתתף כל בכירי השלטון, העצרת הייתה אמורה להתקיים מול ישיבת נוברדוק. כל התלמידים היו בטוחים שהישיבה תיסגר על לאחר עבור זעם אך הסבא זצ"ל מנוברדוק  אמר לכל התלמידים להמשיך ללמוד כרגיל. וכל מי שלומד לא יאונה לו דבר. בחורי הישיבה למדו כדרכם, זה עונה וזה שואל, זה מרים את קולו וזה בהתפלפלות... החיילים שמעו את הקולות וחשבו בליבם שהינה ויש להם שעת כושר בה יוכלו להרוג את היהודים, ראו זאת שני תלמידים וחששו לחייהם, ברחו והסתתרו באחד מחדרי הישיבה. ובינתיים החיילים עלו ונכנסו אל היכל הישיבה וראו את התלמידים כצועקים זה על זה בקולי קולות ובתנועות ידיים מוזרות, וחשבו שזהו "בית משוגעים" ח"ו. החיילים חששו לפגוע "במשוגעים" ולכן נפנו ללכת, בעודם יורדים נכנסו לאחד החדרים לבדיקה שגרתית שם ראו את שני התלמידים מסתתרים, ירו בהם והרגו אותם הי"ד. (מתוך ספר "עונג שולחן שבת")

 

 

 

שבת שלום!

קוראים תורה - www.torahreading.org.il

דברי תורה על פרשת השבוע

"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!

באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...

הערות/הארות/בקשות  admin@torahreading.org.il


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • פרשת השבוע - ויגש (התשע"ז)

  • פרשת השבוע -ראה התשע"ה

  • פרשת השבוע - חיי שרה (התשע"ו)
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים