שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 07:37:35 - 08/05/2015  צפיות: 1870

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: פרשת השבוע - בהר (התשע"ה)


פרשת השבוע - בהר (התשע

פרשות בהר

"וכי ימוך אחיך ...והחזקת בו..." (כה', לה')

"אל תניחהו שירד ויפול ויהיה קשה להרימו, אלא חזקהו משעת מוטת היד". למה זה דומה?

למשא שעל החמור, עודהו על החמור, אחד תופס בו ומעמידו, נפל לארץ, חמישה אין מעמידין אותו" (רש"י)

מצוות עשה ליתן צדקה כפי שידו משגת. המעלים עינו מצרכי חברו נקרא בליעל וכאילו עובד אללים. לעולם לא יבוא לאדם היזק ע"י נתינת הצדקה. המרחם על העני – הקב"ה מרחם עליו ודוחה גזרות קשות.

מר"ן החיד"א זצ"ל הביא את דברי הילקוט ראובני, כאשר האדם מבקש דבר מה מהקב"ה מיד מתמלאת בקשתו. אך מידת הדין מקטרגת ודורשת לעכב את הורדת השפע. בית הדין של מעלה מחליט האם האדם ראוי לכל השפע או למקצתו. והאדם שמתאזר במידת החסד- אין מידת הדין שולטת עליו. על כן, יתמיד אדם לראות בצרכיו של חברו, יעזור ויתמוך בנזקקים, על זה אמר הפסוק – "וה' ברך את אברהם בכל" וה' – הוא ובית דינו "ברך את אברהם בכל" – שבהייתו עמוד החסד, הסכים בית דין של מעלה לכל השפע שירד לו משמים.

 

הרב מפונוביז' ולעגלון מחדרה

בעיר חדרה היה שוחט ושמו הרב ליפשיץ. הרב ליפשיץ החזיק בידו מכתב שקיבל מהרב מפונוביז' זצ"ל, במכתב היה כתוב מספר שורות, "בקשר למה שדיברנו עליו אני שולח לך 5 לירות לסיוע בקניית סוס". ההסבר למהות המכתב היה שהרב ליפשיץ היה נוסע ברחבי הארץ על מנת להתרים אנשים בעלי רקע כלכלי מגוון ולאו דווקא אנשים עשירים ואמידים לצורך הקמת ישיבה. באחת הפעמים הזדמן לביתו של תושב השכונה גבעת אולגה וביקש ממנו תרומה לטובת בניית הישיבה. למשמע בשורת הקמת הישיבה האיכר פרץ בכי ולאחר שהשיב נפשו סיפר לרב ליפשיץ שהוא איכר פשוט ושהוא עני מאוד ובכל יום היה יוצא לעבודה בשדה ועתה משמת סוסו גם זאת נמנע ממנו, אך למרות זאת מצא מטבע ומסרו לרב לתרומה. הסיפור נגע לליבו של הרב ומשהגיע לבני ברק שלח את המכתב הנ"ל בתוספת סכום הכסף כסיוע לקניית הסוס..." אמר רבי יצחק, כל הנותן פרוטה לעני, מתברך בשש ברכות...".

 

"כי תבואו אל הארץ...ושבתה הארץ שבת לה'" (כ"ה, ב')

על זה כותב החכם רבי שמואל דוד לוצאטו זצ"ל, שיש קשר בין מצוות השמיטה שמוזכרת בתחילת הפרשה לבין מצוות שמירת השבת שבסוף הפרשה. כשם שמצוות השבת מחזקת בנו את האמונה והידיעה שעם ישראל הוא עם קדוש לבורא עולם, כך גם מצוות השמיטה נוטעת בקרבנו ומחזקת בליבנו את האמונה שהארץ שניתנה לנו היא הארץ המקודשת ביותר מכל הארצות בעולם וכשם שאנו שובתים ביום השביעי כך הארץ שובתת בשנה השביעית בדומה ליום השביעי בבריאה.

על כך מוסיפים ואומרים חכמי ישראל, כשם שיום השבת משפיע שפע לכל ימי השבוע, כך גם משפיעה שנת השמיטה שפע ברכה והצלחה לכל ששת השנים שבין שנת שמיטה אחת לשנת השמיטה הבאה אחריה – "והיתה שבת הארת לכם לאכלה..."

שבת שלום!

קוראים תורה - www.torahreading.org.il

דברי תורה על פרשת השבוע

"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!

באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • פרשת השבוע - נח (התשע"ו)

  • פרשת השבוע - בהעלותך (התשע"ז)

  • פרשת השבוע-אחרי מות-קדושים (התשע"ג)
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים