שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 18:24:52 - 21/04/2015  צפיות: 2358

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: פרשת השבוע - אחרי מות קדושים (התשע"ה)


פרשת השבוע - אחרי מות קדושים (התשע

פרשות אחרי מות-קדושים

בשבת הקרובה נקרא בשתי פרשות, פרשת אחרי מות ופרשת קדושים. הראשונה היא השישית במספר, עוסקת במצוות בן נצטוו ישראל מייד לאחר מיתתם של נדב ואביהוא, הפרשה עוסקת בדיני יום הכיפורים, סדר העבודה, איסורים והגבלות שנועדו לשמור על קדושת העם היהודי. פרשת קדושים מהווה המשך ישיר לפרשת אחרי מות ועוסקת במעמדו של עם ישראל כממלכת כוהנים וגוי קדוש הדרך בה עליהם להגיע לכך – שרק ע"י זה יקראו קדושים.

 

איסור דם

ספר החינוך מביא טעם מעניין לאיסור דם. שמעבר למזגו הרע, באכילתו יהיה קניין אכזריות. שהי החיות ממש תלויה בו ונפשם קשורה בנו. וכמו שהרמב"ן אמר שהנאכל ישוב בגוף האוכל, ואם יאכל דם תהיה עובי וגסות בנפשו של האוכל, כמו שהנפש של הבהמה עבה וגסה.

 

"וידבר ה' אל משה אחרי מות שני בני אהרן..." (ט"ז,א')

אמר רבי חייא בר רבי אבא: באחד בניסן (ביום הקמת המשכן – שמות מ', י"ז) מתו בניו של אהרון (מובא בפרשת שמיני) ומדוע הכתוב מזכיר את מיתתם של בני אהרון בפרשה שמיוחד לכיפורים, אלא שלמדים מכן שמיתתם של צדיקים מכפרת על עם ישראל. ומנין? – שנאמר "וביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם" (ט"ז, ל')

 

"כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה.. וכמעשה ארץ כנען...לא תעשו"(י"ח, ג,)

על פסוק זה כתב האדמו"ר רבי יהודה ליב מגור בעל ה"שפת אמת", אין התורה מתכוונת כאן למעשים מגונים ואסורים שעל כך כבר הוזהרו ישראל במפורש בפסוקים הבאים (החל מפסוק ו') בכתוב שלפנינו התורה מזהירה את כל אחד מישראל דווקא על הדברים המותרים שהרי בני אברהם, יצחק ויעקב חייבים להיות זהירים ולא לחקות את המצרים והכנענים באורח חייהם. לא לאכול כגויים, לא לשתות כגויים ובכלל לא לנהוג במנהגי הגויים.

 

אוכל בכשרות מהודרת...

אם בוכייה הגיעה עם בנה בן השבע לגאון רבי עקיבא איגר ז"ל. האם מררה בבכי על כך שאבד לבנה החשק ללימוד תורה. הרב חשב עם עצמו ואמר לאם המודאגת שככל הנראה בנה אכל אוכל איסור, אוכל לא כשר. האם נדהמה לשמוע את דברי הרב כיוון שידעה שאל ביתה נכנס אוכל בכשרות מהודרת בלבד ואפילו אוכל המוטל בספק לא נכנס. אך הגאון עמד על דבריו שוב ואמר שזו הסיבה לחוסר החשק של הילד ללימוד התורה. האם החלה בהליך בירור על מנת לוודא את מקור האוכל הלא-כשר שנכנס אל פיו של בנה. תוך כדי בירור נודע לאישה שבאותו היישוב הרב המקומי הדיח א השוחט מתפקידו מחמת חוסר אמינות בנושא הניקור, שחיטה ומליחה. אך למרות האיסור, המשיך השוחט לשחוט ואף שחט את הבשר והעופות שהוגשו כמאכל לאורחי חתונה שבה נכח בנה של אותה האם. אותו האוכל שאכל פגם בנפשו של הילד.

מי ייתן ונזכה להישמר ולהיזהר במאכלות אסורים, אמן!

 

 

שבת שלום!

קוראים תורה - www.torahreading.org.il

דברי תורה על פרשת השבוע

"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!

באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • פרשת השבוע - פרשת שופטים

  • דבר תורה - פרשת ניצבים התשע"ח

  • פרשת השבוע - בהר (התשע"ו)
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים