שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 21:45:32 - 30/03/2015  צפיות: 3223

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: חג פסח - התשע"ה


חג פסח - התשע

חג פסח

"ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד ותמלא הארץ אותם..."

בשבעים נפש ירדו אבותינו למצרים בתקופה קצרה של 210 ושנים התרבו ישראל בצורה על טבעית עד כדי שביציאת מצרים מנו הגברים מגיל 20 ועד גיל 60 כמות של 600,000 איש. ואם נצרף למניין זה את הנשים, הילדים והזקנים נגיע לחשבון של כ-שלושה מליון נפשות.

אגב ידוע שמספר זה הוא עוד מועט כיוון שבמכת החושך מתו רבים מעם ישראל שלא היו זכאים לצאת ממצרים – "חמושים עלו בני ישראל ממצרים", ז"א 1 מחמישה, על כן, עם ישראל מנה כ 15,000,000 נפשות!

המפליא הוא שעבודת פרך מייגעת את הגוף וממעטת את הילודה ועוד יותר, פרעה גרם למוות של המון ילדים בגזרתו "כל הבן הילוד היאורה..."

בגמרא במסכת פסחים נאמר "אור לארבעה עשר בודקין את החמץ לאור הנר וגו'". ידוע הרמז כי החמץ הוא בחינת יצר הרע והמצה רומזת ליצר הטוב. במסכת חגיגה טו, אמרו חז"ל אין בין מים עליונים למים תחתונים אלא כמלא נימא. וביאורו שאין בין היצר הטוב ליצר הרע שהם בחינת מין עליונים למים תחתונים – אלא כמלא נימא, שצריך להיזהר כחוט השערה לבל יטה מדרך החיים רק להתהלך במישרים. על כן נאמר על ה "ה" – שהיא פתוחה משני הצדדים. שהבא לשוב בתשובה מסייעין אותו והבא להיטמא פותחין לו – כאות "ה" הפתוחה מלמטה.

בזכות שלושה דברים נגאלו אבותינו ממצרים, שלא שינו את שמם, שלא שינו את לשונם וכו'.

איך ייתכן שלא שינו את לשונם, הייתכן שדיברו בלשון הקודש במשך כל אותו הזמן? הרי בין עם אחר התגוררו, עם אשר לא הבין את לשונם?! שאם אדם שומר עצמו מדיבורים של שקר וליצנות גם אם אינו מדבר בלשון הקודש – הרי שלא שינה את לשונו. (המאור ושמש)

נאמר בתורה:

"אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם, כי כל אוכל חמץ ונכרתה הנפש ההיא מישראל, מיום ראשון עד יום השביעי" (שמות יב,טו)

"שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם, כי כל אוכל מחמצת ונכרתה..."(שמות יב,יט)

"ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור..."(שמות יג,ז)

·        צריך לנקות את חדרי הבית ואת כל המקומות אשר ברשותו בניקוי יסודי קודם ליל ארבעה עשר בניסן, על מנת שלא ישאר חשש חמץ ברשותו במהלך הפסח.

·        מצוות עשה מן התורה להשבית את החמץ קודם זמן איסור אכילתו. על כן תיקנו חכמנו לבדוק ולחפש אחר החמץ על מנת שיספיק לבערו קודם זמן האיסור.

·        זמן סדיקת חמץ בליל ארבעה עשר לחודש ניסן הוא מיד לאחר צאת הכוכבים – כרבע שעה לאחר השקיעה ואם לא בדק אז יבדוק לאחר מכן.

·        אסור לאכול החל מחצי שעה קודם זמן בדיקת חמץ שמא ימשיך לאכול וישכח לקיים מצוות בדיקת חמץ (האיסור על יותר מכביצה פת או עוגה) ופירות וירקות מותר.

·        כל מצרכי המזון שקונים לפסח צריך להקפיד שיהיו כשרים לפסח בהשגחה המוסמכת עליו ויקפיד אפילו במוצרים שאינם ממיני דגן כי יתכן מאוד שבאחד הרכיבים ישנה תערובת חמץ שאינה ידועה לנו.

 

מבט זוגי לערב פסח התשע"ה - מדבריו של הרב הדס הופמן הי"ו

למאמרים נוספים בנושא זוגיות 

השנה ערב פסח יחול  בערב שבת. חשבתי על אחת המצוות המרתקות הקשורות לפסח, מצוות בדיקת חמץ.

מצוות בדיקת חמץ מרתקת מפני שהיא לא עוסקת בטוב- במצה. היא עוסקת ברע - בחמץ.

אנחנו רגילים להתבונן על הטוב לעסוק בטוב, פה אנו עוסקים ב"רע".

בנוסף מדוע בבדיקת חמץ המצווה היא דווקא על ידי נר ולא על ידי אור חזק?

התלמוד במסכת פסחים מבארת שהאור החזק יכול לסנוור וכך הבדיקה לא תגיע לכל המקומות בהם עלול החמץ להסתתר.

לכן יש צורך לבדוק באור הנר שאמנם יותר חלש אך אורו מגיע לכל מקום, כך אפשר למצוא את החמץ.

כאשר התבוננתי במצווה זו ראיתי מסר לחיים. הבנתי שההלכה מלמדת אותנו שיש במציאות "רע" שצריך למצוא ולבער, אי אפשר להתעלם ממנו כאילו היה טוב.

כמו החמץ כך  אסור שהכלים בעזרתם אנו נחפש את הרע, אסור שיהיו חזקים מדי, אסור שיסנוורו .

צריך אור קטן אור שקשור למציאות רק אז אפשר למצוא את ה"רע" ולבער אותו.

ומכאן לחיים שלנו...

צריך ואפשר למצוא ולבער את ה"רע" בחיים הזוגיים ובכלל, אך אי אפשר לעשות זאת על ידי ריבוי ביקורת.

צריך אור קטן בכדי לראות את ה"רע" ולבער אותו.

האור של הנר מאפשר לראות תמיד את המכלול, את הצד השני, רק אז אפשר לבער את הרע.

ביקורת יכולה לבוא רק כחלק מביקור אצל הזולת, רק כחלק מתמונה יותר גדולה, אז תתפתח מוכנות לשמוע לביקורת-"ביקור" של הזולת.

יהי רצון שנוכל לבער את החמץ במציאות ובלב על ידי אור  הנר.

 

קוראים תורה - www.torahreading.org.il

דברי תורה על פרשת השבוע

"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!

באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • פרשת משפטים (התשע"ד)

  • פרשת השבוע - תזריע מצורע (התשע"ז)

  • פרשת השבוע - כי תצא
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים