שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 23:21:00 - 31/07/2012  צפיות: 3391

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: קיצור ליקוטי תפילות חלק א - תפילה א


קיצור ליקוטי תפילות חלק א - תפילה א

 

קיצור ליקוטי תפילות

קיצור ליקוטי תפילות חלק א' - תפילה א'

יהי רצון מלפנך ה' הקדוש שתזכה אותנו ללמוד וללמד ולעסוק בתורתך הקדושה יומם ולילה. ובזכות כח לימוד התורה נכניע ונגרש יצר הרע מקרבנו ונבטל רוח שטות שנדבק בנו.

אנא ה', אתה ידעת את המחשבות שמטרידות אותנו בכל עת ושעה שבאות מכוח רוח השטות שנדבק בנו בשל מעשינו הרעים ומשום כך התבלבלה דעתנו ושכלנו בלי שיעור וערך.

אבינו שבשמים תן לנו חנינה שלא נאבד וזכנו להכניע ולגרש ולבטל יצר הרע ע"י עסק התורה הקדושה.

וזכני שלא  יהיה שום כח ליצר הרע לבלבל אותי שהוא מתבלש עלי במצוות ומסית אותי כביכול לדבר מצווה אך הוא טומן לי פח ומוביל אותי לדבר עברה. אנא ה', חוס על נפשי האומללה והצילני מיצר הרע ומעתותיו הרעות.

הקב"ה, אני משליך את כל כולי עליך וסומך עליך אלוקי לבדך, שתוליכני בדרך הישר והאמת. כי אנו בני אדם ולא יכולים תמיד לכוון בכל עת לרצונך הטוב. ואתה ברחמיך תחוס ותרחם עלי, כך שכל מעשי ועסקי שלי ושל יוצאי חלצי יהיו כרצונך הטוב תמיד.

ותן בי כח שמלכות הקדושה תשלוט בי ולא מלכות הרשעה ואזכה להגביר יצר הטוב על הרע. ולהדבק לה' יתברך. ואזכה להבין את הרמזים שאתה שולח לי בטובך. ונזכה שדברנו יהיו לפנך כדברי תחנונים.

ריבונו של עולם, ראה בענינו ובשפלותנו. שהרי כל החשבות והחן של עמך ישראל נפל בגלות המר הזה, ועם ישראל נבזה בעני הגויים. על כן, אבינו שבשמיים, תכניע חשיבות העכו"ם והסיטרא אחרא שלא יהיה להם שום חשיבות כלל, ותרומם קרן עמך ישראל. כמו שכתוב, "לא בזה ולא שיקץ ענות עני ולא הסתיר פניו ממנו ובשועו אליו שמע".

לחזרה לליקוטי תפילות - הקדמה  »

למעבר לליקוטי תפילות חלק א' - תפילה ב'


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • טבע השלמות שבבריאה-האזינו

  • פרשת השבוע - ויחי (התשע"ז)

  • ראיה רוחנית וראיה חיצונית-שלח לך
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים