שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 23:11:57 - 30/07/2012  צפיות: 2381

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: קיצור ליקוטי תפילות - הקדמה


קיצור ליקוטי תפילות - הקדמה

קיצור ליקוטי תפילות

הקדמה

רבנו, רבי נחמן מברסלב הזהיר כמה וכמה פעמים לעשות מהתורות תפילות, שלא עלו שעשועין גדולים כמו אלו לפני ה' יתברך. אמנם רבנו לא באר היטב העיניין איך הייתה כוונתו בזה, אך להבנתנו הפשוטה, עיקר כוונתו הייתה על דרך הפשיטות, להשתדל לעיין בתורות הקדושות ולהבין להשכיל כוונת אותה התורה למעשה. כי זהו העיקר, לא המדרש הוא העיקר, אלא המעשה. ונחשוב כמה אנו רחוקים מכל תורה ותורה ונתפלל לה' יתברך שנזכה לקיים מה שכתוב בכל תורה ותורה וכשנתבונן בתורות אלו נשיח ליבנו על כל תורה ותורה.

ומי שבתחילה חושב שהתורה הכתובה אינה נוגעת איליו והוא "לא מוצא את עצמו" בתורה זו, זה נובע מהחסרונות שיש לאותו האדם באותה העת ומהפגמים שפגם. ע"פ כן יתחיל לדבר על אותה התורה וה' יתברך יעזרהו להכניס ולפרש שיחו בתורה זו ויפתח ליבו. דברי רבנו הם בכלליות גדול מאוד, משמע, שכל אחד יוכל למצוא עצמו בכל תורה ותורה. תורות אלו מתאימות לכל יהודי מישראל באשר דרגתו הרוחנית היא, בין אם הוא במדרגה עליונה או בין אם הוא במדרגה תחתונה. כל אחד יוכל למצוא את דרגתו בתורות נפלאות אלו.

לדוגמה: בתורה "בחצוצרות וכל שופר" (ליקוטי מוהר"ן א', סימן ה') – תורה זו מתחילה בכך שחייב כל אדם לומר "בשבילי נברא העולם, ועל כל צריך אני לראות בכל עת בתיקון העולם ולמלאות חסרון העולם ולהתפלל בעבור חסרונות אלו". ועל כל אדם לקרוא תורה נפלאה זו ולראות כמה הוא רחוק ממעלה זו ויגיד "לא נברא העולם אלא בשבילי..." ויתפלל לה' יתברך לפי מדרגתו.

והינה אם יקיים בפשיטות את הנאמר בתורה זו ויפרש שיחו בתורה זו, ועל דרך זו כל תורה ותורה  אפילו הוא הפחות שבפחותים ואפילו אם עבר מה שעבר יתחיל בע"ה להתעורר לה' יתברך ולשפוך שיחו לפניו. ויגיד בשבילי נברא העולם וכמה וכמה אני רחוק ממעלה זו עכשיו, ויטען לפני ה' יתברך טענות והפצרות להגיע למעלה זו. וכמה וכמה תפילות ובקשות צריך האדם לומר שיזכה לפנות את מוחו ממחשבות זרות והרהורי הלב. והבא להטהר מסייעין לו מן השמיים. ואם יכין ליבו ה' יהיה בעזרו ויזמין לו דיבורים הרבה בפיו שיוכל לפרש שיחו על כל תורה ותורה.

וטוב לעסוק מדי יום בהתבודדות ולפרש שיחתו לפני ה' יתברך בלשון שבה הוא רגיל ולעשות מהתורות תפילות. וכבר הזהיר רבנו לעסוק בתפילות כל יום ופרט בתהלים וכך יזכה לחיי העולם הבא ב"ה. כי אין כמו התפילות של רבנו בהם כל אחד יוכל למצוא את נפשו בהם, תפילות העוסקות בכל המידות ובכל הנושאים שבעולם.

קיימות תפילות בסידורים רבים שחיברו האחרונים. וחיבור תפילות לא בשמים היא כמו בעניין דיני ממונות, היתר ואיסור שיש בהם סכנה גדולה למחבר, שלא יכשל הקורא אותם בדברי הלכה חס ושלום. שלא יטמא טהור ושלא יכשיר טמא.

ואין למנוע לחבר תפילות ובייחוד תפילות כשל רבנו המיוסדים על אדני התורה, שכל דיבור ודיבור נאמר מפי רוח הקודש. ועל כן ראיתי לנכון להדפיס והפיץ על פני תבל את תפילות אלו לכל החפץ באמת. וה' יתברך ישמע שועתנו ויאזין תפילותנו. כי עיקר כלי הזין של המשיח הוא התפילה כמבואר בתורה וצריך להתחזק בתפילה ותחנונים מאוד מאוד.

קוראים תורה - www.torahreading.org.il

דברי תורה על פרשת השבוע

"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!

באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...

הערות/הארות/בקשות  admin@torahreading.org.il

למעבר לליקוטי תפילות חלק א' - קיצור תפילה א'  » 


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • פרשת השבוע - וישב (התשע"ה)

  • דבר תורה - פרשת בא התשע"ח

  • פרשת נח (התשע"ה)
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים