שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: shani בתאריך: 12:56:26 - 09/01/2015  צפיות: 3281

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: פרשת שמות (התשע"ה)


פרשת שמות (התשע"ה)

פרשת שמות

שמות היא הפרשה הראשונה שפותחת את ספר שמות. הפרשה מספרת לנו כיצד הפכו בני וצאצאי יעקב אבינו מעם לעבדי מצרים. תחילה נראה שהבטחת ה' ליעקב בפרט ולאבות בכלל מתגשמת, בתוך מספר מועט של שנים בני ישראל מתרבים בצורה משמעותית עד שפרעה חושש שמא הם ישתלטו על ארץ מצרים. פרעה מחליט ומבצע, הוא מנסה להחליש את עם ישראל הם במישור הנפשי - רוחני והן במישור הגשמי. במישור הגשמי הם נחלו כשלון אך בתחום הרוחני הצליחו הצלחה רבה כאשר השבט היחידי שנותר נאמן לה' ומסורת אותה הנחיל יעקב אבינו הוא שבט לוי. לאחר שלושים שנות שיעבוד ועבדות במצרים, פרעה מבין שלא הצליח לשבור את רוח היהודים ולהמעיט במספרם, למרות הגזרות הקשות הם ממשיכים להתרבות., על כן פרעה החל להכביד את עול השעבוד עוד יותר. כעבור שלושים וחמש שנות שעבוד נולד משה, בן ליוכבד ועמרם, בשבט לוי. טרם לידתו של משה, חרטומי מצרים ראו בכוכבים שהמושיע של ישראל עומד להיוולד ועל כן ייעצו לפרעה להרוג את כל הזכרים הנולדים. יוכבד שחששה לחייו של בנה משה, מיהרה להסתיר אותו בתיבת גומא והניחה אותה על שפת נהר הנילוס. החרטומים חשבו שהצליחו ומושיען של ישראל – מת ח"ו. בתיה, ביתו של פרעה, מצאה את התיבה ואמצה את משה, וגידלה אותו כבן. מרים דאגה להביא את אמה יוכבד על מנת שזו תניק את משה. משה גדל בארמון המלך וכשהיה בן שמונה-עשרה, יצא לראות בסיבלותם של אחיו העבדים. כשהבחין שמצרי מכה עבד עברי, משה הרג את המצרי. פרעה שמע על המקרה וביקש להרוג את משה. משה חשש לחייו וברח ממצרים למדין, שם נשא לאישה את ציפורה ביתו של יתרו כהן מדיין (אותו יתרו שהתגייר בסופו של דבר). כאשר שוועתם של עם ישראל עלתה השמיימה נבחר משה רבנו לגאול אותם ולהוציאם ממצרים ובשעה שמשה רעה את צאן יתרו שמע את קול ה' המדבר איליו מתוך סנה בוער שהאש אינה מכלה אותו. ה' הודיע למשה שהגיע זמן גאולתם של ישראל ומבשר לו על כך שהוא זה שהולך להושיעם. משה לעומת זאת טען שאינו יכול לעמוד במשימה כיוון שהוא ערך שפתיים, הקב"ה מעודד אותו ומנחה אותו כיצד לענות לשאלות עם ישראל ויתר על כך ה' נותן למשה כח לבצע אותות ומופתים על מנת שכך יוכל להוכיח את צדקת שליחותו – מה' היא. בנוסף לכך ה' ממנה את אהרון שילווה את משה ויהיה לו לעזר. משה הוזהר ע"י ה' שפרעה ימאן לשלוח את עם ישראל וכתגובה לבקשתו של משה , פרעה מכביד את עול העבודה הקשה עוד יותר.

"ואלא שמות בני ישראל..."(שמות א,א)

רש"י: להודיע חיבתן שמשלו לכוכבים.

ה"שפת אמת" אומר, שבני ישראל חייבים לדעת שה' יתברך אוהב אותם וכשם שברא את הכוכבים שיאירו בחשכת הלילה, כך ברא את עם ישראל על מנת שיאירו ויפיצו את אור האלוקים בעולם כולו, ויחדירו את אור האמת גם למקומות החשוכים והנסתרים ביותר.

"איש וביתו באו..." (א,א)
הם באו למצרים יחד עם בתיהם מארץ ישראל. כלומר, שהביאו איתם את בתי מדרשיהם ללמוד תורה שכן, בתי מדרשות של חוץ לארץ יש בהם קדושת ארץ ישראל. (תורת משה)

פרו וישרצו וירבו ויעצימו (א,ז)
טבעו של העולם הוא שבני התאומים הם חלשים בגופם לפי שאחד מהשניים נוטל את כוחו של האחר, ואילו כאן בארץ מצרים אף על פי ש "פרו וישרצו" ואפילו נולדו בשישיות, עדיין היו יפים ומפותחים ובריאים בגופם – "ויעצימו", מלשון "חזק ועצום" (תולדות יצחק)

 

שנים של לימוד תורה

ידוע היה ש"החת"ם סופר" היה מרבה בתפילות, הוא היה עומד לפני הקב"ה ברעד וביראה ומאריך בתפילתו עד מאוד. באחת הפעמים שאל אחד מגדולי הדור את החת"ם סופר על סוגיית הארכת התפילה על חשבון לימוד התורה – על זה נאמר במשלי "מסיר אזנו משמוע תורה גם תפילתו תועבה?!"

חייך איליו החת"ם סופר ואמר: "אינני דואג כלל על תפילתי שתהיה תועבה, הרי הבטיחונו חז"ל שהמאריך בתפילה מאריכים לו שנותיו ימיו, אם כן, מובטח לי אריכות ימים ויהיה לי זמן מספיק על מנת שאשלים את שעות לימוד התורה החסרות לי.

זכותו תגן עלינו, אמן!

 

קוראים תורה - www.torahreading.org.il

דברי תורה על פרשת השבוע

"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!

באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...

הערות/הארות/בקשות  admin@torahreading.org.il


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • כיבוש הרע והפיכתו לטוב-ויצא

  • פרשת השבוע - לך לך (התשע"ז)

  • פרשת השבוע - בלק (התשע"ו)
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים