שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 14:52:06 - 20/07/2012  צפיות: 3046

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: פרשת השבוע - מטות-מסעי


פרשת השבוע - מטות-מסעי

 

דברי תורה – פרשת מטות - מסעי

תקציר פרשת השבוע:

משה רבנו מכנס את ראשי העם ("מטות") ומעביר להם את הלכות הנדרים והשבועות.

א.      אדם שנדר נדר או שנשבע שבועה – עליו לקיים את דבריו.

ב.      אבי הבת יכול להפר את שבועת בתו.

ג.       בעל רשאי להפר את נדרי אשתו.

הקב"ה שצווה את משה לנקום את נקמת בני ישראל מאת המדינים – אחר תאסף אל עמך. משה רבנו "מחייל" אלף גברים מכל שבט ויחד, כל שנים עשר אלף החיילים יוצאים למלחמה ובראשם פנחס. ישראל הורגים את ראשי העם המדיני ושובים את הנשים והטף, וחוזרים עם שלל רב. משה רבנו רואה זאת וכועס מאוד על כך שהחזירו את הנשים והלא הן אלו שהחטיאו את העם במעשה הזנות בעצתו של בלעם הרשע. ומצווה להרוג אף אותם.

כיוון שנטמאו בטומאת מת במהלך המלחמה, משה מצווה את החיילים להשאר מחוץ למחנה למשך שבעה ימים ולטהר בגדיהם.

אלעזר הכהן מנחה את העם לבצע הגעלת כלים לאותם הכלים שבזזו מאת המדינים בדרך שאנו מבצעים עד היום – בדרך שהכלי בלע כך יש לגרום לכלי לפלוט.

את שלל המלחמה מחלקים לשני חלקים שווים ע"פ ציווי ה' חלק לעם ולחלק לחיילים. ראשי הצבא מביאים את התכשיטים כמנחה לה'.

שבט גד ושבט ראובן רואים את ארץ הגלעד וארץ יעזר  - שהיו מחוץ לגבולות הארץ המובטחת מבקשים ממשה רבנו לקבלה לנחלה ולהתיישב בהן. זאת כיוון שהיה להם צאן רב מאוד. וארצות אלו היו עשירות בשדות מרעה.

משה חשב תחילה כי הם לא רוצים להכנס לארץ ישראל בשל המלחמה שצריכים להלחם שם, ומזכיר להם את מעשה המרגלים. בני גד ובני ראובן מסבירים למשה את הצורך בשדות הרבים ומוכנים לצאת למלחמה עם אחיהם ולאחר מכן ישובו לארצם שמעבר לירדן. משה מסכים לבקשתם.

התורה מפרטת את ארבעים ושניים המסעות שעברו על בני ישראל ואת מות אהרון הכהן.

הקב"ה מצווה את העם לגרש את יושבי הארץ.

שבט לוי לא יקבל נחלה בארץ ישראל , כל שבט יתן לו חלק מנחלתו ובנוסף יקבלו ארבעים ושמנה ערי מקלט.

אותן ערי מקלט ישמשו את הרוצח בשוגג כמקלט מפני גואל הדם. בעיר זו ישהה הרוצח עד מות הכהן הגדול.

"וידבר ה' אל ראשי המטות לבני ישראל לאמר, זה הדבר אשר ציווה ה' (ל-ב)

משה רבינו אמר לבני ישראל על אודות ראשי המטות, שיהיו יודעים להעריך את דברי מנהיגיהם, שכן הם ראשי המטות – "זה הדבר אשר ציווה ה'", דברי הצדיקים – כדברי התורה הקדושה הם, ויש לשמוע אותם כשם ששומעים דברי אלוהים חיים".

רש"י במקום אומר – חלק כבוד לנשיאים ללמדם תחילהואח"כ לכל בני ישראל.

נקם את נקמת בני ישראל מאת המדינים

הקב"ה אמר "נקמת בני ישראל" ,ומשה רבנו אמר "נקמת ה' במדין" . מדוע שינה משה רבנו? משה רבנו אמר לקב"ה שהמדינים רודפים ושונאים את ישראל בשל המצוות שנתן ה' לישראל ולכן מרב שינאתם הם מחטיאים את העם – על כן הנקמה היא שלך הקב"ה.

מעשה שהיה...

מסופר על נפוליאון שליט צרפת, שבאחד הימים כשעשה סיור בארצו, נקלע לבית כנסת, באותו הזמן היה זמן קריאת קינות לזכר חורבן בית המקדש בצום תשעה באב. כאשר נכנס נבית הכנסת התפלא מאוד כשראה את נכבדי העם היהודי שבארצו יושב את הרצפה ומקונן. שאל אותם נפוליאון על פשר מעשיהם, ענו לו המתפללים שהם בוכים את חורבן המקדש שנחבר לפני כאלפיים שנה בירושלים. נפוליאון התפלא, מדוע הם בוכים על דבר שארע לפני אלפיים שנה ואמר עם שיש לו עבר, יש לו עתיד!

הלכות שבת

שלושים ותשעה אבות מלאכה - הלכות שבת

ציווי ה' על מלאכות אסורות – הקב"ה מצווה אותנו בתורתו הקדושה "לא תעשה כל מלאכה", התורה לא בארה מהי מלאכה, אך רמז למלאכות אלו ניתן למצוא בפרשת "ויקהל".

בתורה נאמר בספר שמות, פרשת ויקהל (לה,א): "ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אלהם אלה הדברים אשר ציוה ה' לעשות אותם, ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם שבת שבתון לה' כל העושה בו מלאכה יומת". מייד לאחר מכן נצטוו בני ישראל על הקמת המשכן. התורה כיידוע, הסמיכה בין איסור מלאכה בשבת לבין הקמת המשכן, כך למעשה הדגישה התורה את האיסור לבצע מלאכה בשבת ואפילו מלאכה חשובה כמלאכת הקמת המשכן.

במשכן עסקו בין היתר בשלושים ותשע מלאכות. לכל מלאכה ומלאכה קיימות תולדות, שהן כשמן, "נולדו" מתוך אותן אבות מלאכה, גם תולדות אלו אסורות בשבת קודש.

שבת שלום...

 

קוראים תורה - www.torahreading.org.il

דברי תורה על פרשת השבוע

"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!

באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...

הערות/הארות/בקשות  admin@torahreading.org.il


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • פרשת השבוע - פרשת וישב (התשע"ג)

  • פרשת השבוע - פרשת נח (התשע"ח)

  • פרשת השבוע - שמות (התשע"ז)
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים