שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 10:55:40 - 12/07/2012  צפיות: 3036

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: פרשת השבוע - פרשת פנחס


פרשת השבוע - פרשת פנחס

דברי תורה – פרשת פנחס

"וידבר...פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן..." (כה,י-יא): בפרשת השבוע, פרשת פנחס שואל רש"י, מדוע הכתוב מציין את ייחוסו של פנחס? אלא שבשל שהיו מבזים אותו על כך שסבו היה עובד עבודה זרה והרג נשיא מישראל...בא הכתוב וייחסו לאהרון הכהן.

עם ישראל חשדו בפנחס על כךשהרג את זמרי שמה עשה זאת מטעמי האכזריות שבו שכן הוא מזרעו של עובד עבודה זרה שטבעם לקום ולשפוך דם, על כן הכתוב מייחסו לאהרון הכהן שהיה אוהב שלום ורודף שלום, כדי להוכיח לכולם שלמרות זאת הוא דומה לסבו אהרון ועשה מה שעשה רק מקנאת ה' הטהורה.

ומדוע בעצם משה רבנו "נתעצל" מלהרוג בעצמו את זמרי – והיה צריך את פנחס לשם כך?

הלא זמרי העליב את משה רבנו בהביאו לפניו את המדינית ובשאלו "מי התיר לך את בת יתרו?" – לכן נמנע מלעשות דבר שאינו אלא "הלכה ואין מורין כן" כדי שלא יחשדו בו כי עשה זאת מחמת נגיעה אישית.

על כן השבטים היו מביישים את פנחס, כי גם הוא היה מזרעו של יתרו ודבריו של זמרי פגעו גם בו. ולצורך כך שלא יחשבו שפנחס הרג את זמרי בשל נגיעה אישית, בא הכתוב וייחסו לאהרון הכהן שהיה אוהב שלום ורודף שלום.

"בשל שנתעצל משה במעשה זמרי לא ידע איש את קבורתו של משה" (מדרש)

מה עניין מעשה זמרי בן סלוא לקבורתו של משה רבנו?

הרב, רבי יהונתן מפרש: האפיקורסים טוענים שמשה רבנו לא היה גדול כפי שכולם חשבו, שאם אכן עלה השמימה ודיבר פנים אל פנים עם בורא עולם, כי אז מין הנמנע היה שימות כבשר ודם רגיל ולא יזכה לחיי נצח כמו חנוך ואליהו הנביא. לכן טוענים האפיקורסים שמשה לא היה גדול כפי שחשבו אלא רק התפאר ח"ו בעצמו.

אך טענה זו מגוחכת, כי אם נכון הוא הדבר הרי שמשה לא היה כותב בתורה "וימת משה", הוא היה "מזייף" ח"ו את המציאות כרצונו. ורושם שעלה בסערה השמימה לדוגמה, אך הוא לא עשה כן.

"משה אמת ותורתו אמת".

הכהונה ניתנה לאהרון הכהן ולבניו "כהונת עולם" – אך מדובר על זרעם של אותם אלו שנמשחו, אבל פנחס נולד קודם לכן ולא נמשח, על כן הכתוב "מבטיח" לו כהונת עולם.

בקנאו את קנאתי (כה,יא) אורח חיים, הלכות נשיאת כפים – ליקוטי הלכות

פינחס זכה לכהונה ע"י שקינא על מעשה זמרי בן סלוא, שפגם בברית קודש, ופנחס קינא על זה והמשיך בחינת תיקון הברית, ועל ידי זה זכה לכהונת עולם, שהוא בחינת אהבה הקדושה השורה אצלהנקודה שהיא ברית שלום, כמו שכתוב "הנני נותן לו את בריתי שלום..".

וכל מעשה פנחס הוא תיקון קליפת בלעם שהוא פגם הברית.

"בקנאו את קנאתי" ליקוטי מוהר"ן  (על פרשת השבוע)– בחינת הצדיק שאני מקנא שום צדיק, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא רק את ה' לבדו יתברך.

 

בקנאו את קנאתי – אמרו חכמנו זכרונם לברכה, שבכל דור ודור מוכרח להיות צדיקים קנאים בתוך עם ישראל ואוהבים את הקב"ה בלי שום פחד ובושה.

 

פתגם חסידי

אמר רבי מנחם מנדל מוורקי – "הדין הוא: "איש את רעהו", ולפנים משורת הדין , שלא להונות איש את עצמו!"

אמר רבי יוסף מאיזביצא – "היזהר בשני דברים: שלא להונות את עצמך ולא לחקות את זולתך!"

אמר רבי מנחם מנדל מקוצק – "הקנאה והתאווה משני מקורות הם:

עם הקנאה – האדם נברא.

את התאווה- רוכש האדם על הרגלו וגידולו".

"אף על פי שהקנאות היא דבר רע המייצג לכאורה חוסר שלום ומייצג את המחלוקת, בכל זאת הראתה תורתנו הקדושה שקנאה לשם שמיים סופה להביא שלום"!

שבת שלום...

 

קוראים תורה - www.torahreading.org.il

דברי תורה על פרשת השבוע

"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!

באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...

הערות/הארות/בקשות  admin@torahreading.org.il

פרשת פנחס - תמונה

פרשת פנחס - פרשת השבוע


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

 • פרשת השבוע - שמיני (התשע"ו)

 • פרשת השבוע - בא (התשע"ז)

 • פרשת השבוע - בהר (התשע"ו)
 • שתף לחבר

  שתף בפייסבוק

  ניווט מהיר:
  תגובות הגולשים

  יפה

  יפה

  פורסם ע"י: aharon בתאריך: 11:29:04 - 06/01/2013