שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 19:48:47 - 29/06/2014  צפיות: 3734

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: פרשת השבוע - בלק (התשע"ד)


פרשת השבוע - בלק (התשע

פרשת בלק

"וירא בלק בן ציפור" (כב – ב)
מדוע ניתן השם "בלק" לפרשה זו, והלא הוא שונא ישראל מובהק? אולם כל הגויים הם שונאים לישראל – "בידוע שעשיו שונא ליעקב" – אלא שהם מסתירים את שנאתם ומחפים עליה במילים ובמליצות נאות, כך שאין ישראל יודעים להתגונן מפניהם. ואילו בלק היה גוי "הגון" – שגילה את שנאתו לישראל לעיני הכל, גוי הגון שכמותו זכאי שפרשה בתורה תקרא על שמו. (הרה"ק מפרמישלן זצ"ל)

"כי מראש צורים ומגבעות אשורנו וגו' כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל"
"כי מראש צורים אראנו" – מראשית היצירה אראנו, שהוא ראש להיצורים ובשבילו נברא העולם, אך עתה אין אומות העולם מאמינים זאת. על זה אמר כעת. רצה לומר, יבוא עת – רצה לומר, לעתיד. יאמר ליעקב ולישראל, מה פעל אל, שיודו אומות העולם ויאמרו כל מה שפעל אל – היינו בריאת העולמות, שהכל נברא בשביל יעקב – היינו בחינה קטנה, וישראל – היינו בחינה גדולה, ורצה לומר שבשביל ישראל אפילו לקטן שבהם – ראויים כל העולמות להיברא בשבילו.

"הנה עם יצא ממצרים הנה כיסה את עין הארץ" (כד – ה)
מצינו במדרש שבלעם היה מבין יועציו של פרעה אשר אמרו: "הבה נתחכמה לו", והוא אשר ייעץ לפרעה להעביד את ישראל בפרך ושלא להוציאם ממצרים ולהשליך את בניהם הנולדים אל היאור לבל יפרו וירבו.
לפיכך טען עכשיו בלק לפני בלעם: הבט וראה, כי עצותיך שנשאת לפרעה בשעתו, לא נשאו פרי, שכן "הנה עם יצא ממצרים" – יצוא יצא ממצרים, ולא אלא פרו והתרבו במאוד – "הינה כיסה את עין הארץ". על כן עליך להתאמץ להפעיל נגדם אמצעי חדש של קלקלה – "לכה נא ארה לי"..(האורח חיים)

מסכת תשלומין
חלוש היה ליבו של הגאון רבי יהודה צדקה זי"ע בערוב ימיו. רבי יהודה סבל ייסורים קשים מאוד עד כדי כך שרופאיו אסרו עליו לצום את צום י"ז בתמוז. הצטער רבי יהודה אל ליבו מאוד על כך מאוד, אך עליו לקיים את מצוות הרופאים משום "ונשמרתם". במהלך הצום אחד מנכדיו נכנס אל סבו לדרוש בשלומו. רבי יהודה סיפר לו על מכאוביו ועל האיסור אותו אסרו עליו הרופאים – אסור לצום. במקביל סיפר רבי יהודה לנכדו שתשלומין הוא כן עשה, הוא לפחות הספיק ללמוד את כל מסכת תענית. הנכד שאל את סבו "סבא, מתי הספקת ללמוד את כל המסכת?, מתי התחלת אותה?", ענה לו רבי יהודה :"הבוקר" השיב רבי יהודה בפשטות אל נוכח פניו המשתהות של הנכד ולא הבין על מה ההתפעלות...

רבי יהודה יהושע צדקה זצ"ל נולד בשנת תר"ע. בעל ספר "קול יהודה". כיהן במשך שנים רבות כראש ישיבת "פורת יוסף". רבי יהודה היה ידוע ביכולת ההתמדה המופלאה שלו בלימוד התורה אותה חלק עם החברותא שלו רבי ששון מזרחי. רבי ששון נשאל לאחר פטירתו של רבי יהודה על הנהגותיו. ענה להם רבי ששון "אין מה לספר". השתוממו כל השומעים, וכי יתכן הדבר ואין מה לספר על אדם גדול במעלה כמותו?!  ענה להם רבי ששון: "אכן למדנו יחד שנים רבות אך בכל אותן שנים לא שוחחנו, רק למדנו ותו לא.

רבי יהודה השיב את נשמתו לכור מחצבתה בי"ב בחשון תשנ"ב. זי"ע אמן!

לנצח מתוך שמחה עם שיר על השפתיים
בתקופת המלחמה בה חיילים יהודים שרתו בצבאו של הצאר הרוסי, ה"צמח צדק" קיבל אישור מיוחד לשוחח עימם. החיילים היהודים שנחטפו בהיותם ילדים על מנת לשרת בשורות הצבא הרוסי חיכו בקוצר רוח לרב הקדוש. הם שרתו במבצר בסמוך לעיר הבירה פטרבורג.
כשהגיע הרבי אמרו לו החיילים: "רבי, לכבודך צחצחנו את כפתורינו, אנא ממך, צחצח את נשמותינו!" ענה להם הרבי: "את הנשמה מצחצחים ע"י קריאת תהילים מתוך דמעות".
אחד החיילים אמר לו: "רבי, מלחמה מנצחים מתוך שמחה, לא מתוך דמעות!"
ה"צמח צדק" חייך בהסכמה ואמר: "זה חייל – מציית למפקד ומסתער לתוך האיש ושיר לכת על שפתיו".

כך גם אנו, עלינו לנהל את המלחמה האישית שלנו מתוך שמחה, להסתער אל מול האתגרים המצפים לנו ושיר שמח על שפתינו.

 

קוראים תורה - www.torahreading.org.il

דברי תורה על פרשת השבוע

"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!

באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...

הערות/הארות/בקשות  admin@torahreading.org.il

 


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • אמת ושקר - וישלח

  • עלון מורשת אבות-שמח משה-ויקרא

  • פרשת השבוע - פרשת תצוה (התשע"ג )
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים