שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 19:04:34 - 24/06/2014  צפיות: 2630

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: פרשת השבוע - חוקת (התשע"ד)


פרשת השבוע - חוקת (התשע

פרשת חוקת
זאת חוקת התורה (יט-ב)
אלמא מצוות תוכחה היה כל צדיק יושב בשלווה בביתו, עוסק בתורה ובעבודת ה' והוא לא היה נענש בעוון הדור. ובני הדור גם הם יכולים היו להתצדק וללמד זכות על עצמם כי לא היה להם ממי ללמוד את הטוב ואיש לא הזהירם ולא הוכיחם על מעשיהם, כי אז היה עונשם קל בהרבה. עכשיו, משנתנה מצוות "הוכח תוכיח את עמיתך", הוטלה אחריות כבדה על הצדיק ואין עוד תירוץ בפי הבריות,זהו שמרמז כאן התרגום: "זאת חוקת התורה אשר ציווה ה' לאמור" – חוקה זו אשר ציווה ה' לאמור לאחרים, להזהירם, להוכיחם וללמדם תורה ומצוות, היא היא "גזירת אורייתא" – הגזירה העיקרית של התורה. גזירה היא לדור שאינו שומע את התוכחה ולצדיקים שלעולם אינם יוצאים כראוי ידי חובתם באמירת תוכחה... (דרשת חתם סופר)

"ויקחו אליך" (יט-ב)
לעולם היא נקראת על שמך, פרה שעשה משה במדבר (רש"י)
כתב האר"י הקדוש ז"ל, כי האדם שאינו יודע לכוון את כל הכוונות שבתפילה יכוון בדעתו שהוא מכוון את כל הכוונות אשר כיוונו אנשי כנסת הגדולה.
והרי אמרו חכמנו שאמר ה' יתברך למשה: "לך אני מגלה טעמי פרה ולאחרים חוקה" – יצא שרק משה רבנו ידע את טעמי פרה אדומה וכאשר באו בני ישראל אחר כך לעשות פרה אדומה לא יכלו אלא לומר כי הן מכוונים את הכוונות אשר כיוון משה רבנו.
היינו: "לעולם היא נקראת על שמך" – לעולם יהא הכרח להסתמך עליך ולכוון את הכוונות אשר כיוונת אתה בעשותך את הפרה הראשונה במדבר. (פנינים יקרים בשם ברכת שמואל)

חשוב טוב – יהיה טוב!
אדם שטוב לו – הוא אדם שמח! האומנם?
לא בהכרח. יכול להיות שאדם שיש לו את כל הטוב שבעולם ואין בו שמחה. אחד שמקנא בזולת שאולי יש לו יותר ממנו, הוא מוצא בכל דבר את הצד השלילי, או שסתם הוא נוטה לשקוע בדיכאון ובמצב רוח ירוד.
או לדוגמה, יכול להיות אדם עשיר ועצוב ולעומתו יש אחד שהוא עני אך שמח ומאושר. השמחה אינה תוצאה של מצב אובייקטיבי, אלא היא הרגשה נפשית שאינה תלויה בהכרח בנסיבות חיצוניות.
יהודי אחד כתב מכתב לרבי מליובאוויטש זי"ע שהוא מקווה שלאחר שיתרפא מחלתו הקשה יוכל סוף כל סוף להיות אדם שמח ומאושר.
הרבי השיב לו שעליו להפוך את הסדר: "על פניו נראה כי השמחה תלויה בקשר ישיר עם המצב הבריאותי, ולהפך נראה כי כאשר אדם אינו חש בטוב שמחתו תתעכב. אך יש להפוך את הסדר ולהקדים שמחה לשיפור המצב הבריאותי. ואף יותר מזה השמחה היא שתזרז את ההחלמה."
זכור את האמרה חשוב טוב – יהיה טוב.
"דבר שמחה, עשה שמחה, ותבריא!"

הקב"ה מסתתר ואין איש מחפש אותו...
מעשה נפלא ונורא מרבי ברוך ממעזבוז זכותו תגן עלינו
רבי יחיאל מיכל נכדו של רבי ברוך זי״ע כשהיה ילד קטן היה משחק במחבואים עם חברו. כאשר התחבא ושהה במחבואו זמן רב וסבור היה שחברו מחפשו, שמח בליבו שמתחבא היטב כי חברו לא מצליח למוצאו.
לאחר זמן מרובה מאד הבין הילד שחברו אין מחפשו כלל, יצא ממחבואו והבין שחברו הלך לביתו ולא חיפשו כלל וכלל.
רץ יחיאל הקטן לחדר סבו רבי ברוך בבכי רב וקובלנא על חברו שלא רצה לחפשו. החלו עיניו הקדושות של רבי ברוך מזילות דמעות, ואמר בכאב: "הקדוש ברוך אומר גם כמוך ילדי: ״אני מסתיר את עצמי במחבואים מבני, ואין איש מחפש אותי״.

 

קוראים תורה - www.torahreading.org.il

דברי תורה על פרשת השבוע

"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!

באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...

הערות/הארות/בקשות  admin@torahreading.org.il


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • דבר תורה לחג הפסח

  • פרשת השבוע - משפטים (התשע"ז)

  • פרשת השבוע - לך לך, התשע"ח
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים