שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 19:00:08 - 06/07/2012  צפיות: 3082

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: פרשת השבוע - פרשת בלק


פרשת השבוע - פרשת בלק


דברי תורה – פרשת בלק

"וירא בלק בן ציפור..." (כב,ב): בפרשת השבוע, פרשת בלק שואל הרה"ק מפרמישלן זצ"ל, מדוע זכה בלק שהיה שונא ישראל מובהק שתקרא פרשה בתורתנו הקדושה על שמו? אכן, באמת הגויים הם שונאי ישראל, כמו שכתוב "בידוע שעשיו שונא ליעקב" – אלא שהגויים מסתירים את שנאתם ומחפים עליה במילים נאות, ואילו בלק היה גוי "הגון" שלא הסתיר את שנאתו לישראל וגילה אותה לעיני כל, גוי "הגון" שכזה זכאי שתקרא פרשה על שמו.

"עתה ילכחו הקהל את כל סביבותינו כלחך השור את ירק השדה" (כב,ד)

קשה הכתוב: מפני מה יראה כ"כ מואב מפני ישראל, הלא ישאל נצטוו "אל תצר את מואב"?

ברם, אמרו חכמנו "עמון ומואב טהרו בסיחון" – שלאחר שכבש סיחון את עמון ומואב הותרו ישראל לכבשם, ומזה נתייראו פן יכבשו אומות אחרות את ארצם ואז ישראל תוכל לכבוש את ארצם מידם.

כך גם הדין במאכלים, כל המאכלים מתעלים ובאים לידי תיקונם ע"י ברכתו ואכילתו של אדם. עשב השדה שאינו יפה למאכל אדם, מתעלה באמצעות הבהמה שהיא אוכלת את העשב ולאחר מכן האדם אוכלה וכך מגיע העשב לידי תיקונו.

לפיכך אמרו "עתה ילכחו הקהל את כל סביבותינו כלחך השור את ירק השדה" שאם לא יכבשו אותנו במישרין יכבשו אותנו בעקיפין, באמצעות אומות אחרות כשם שהעשב בא לתיקונו ע"י גורם אחר – הבהמה.

"וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור" (כב,ה)

רש"י אומר בפרשת השבוע: מפני מה השרה הקב"ה את שכינתו על גוי רשע? – כדי שלא יהיה פפתחון פה לאומות להגיד שאם היו לנו נביאים היינו חוזרים בתשובה, העמיד להם נביאים והם פרצו גדרו של עולם.

אך הקושיה בעינה נשארת, והרי הם יכולים לטעון -  מדוע העמיד להם נביא כמשה ולנו נביא רשע כבלעם?

סיפר על כך רבי בונם מפשיסחה זצ"ל מעשה: כאשר הגיע פעם אחת לברלין להתרפה ממחלת העיניים שחלה בה שאל אחר רופה עיניים מומחה. ייעץ לו אדם פלוני ללכת אצל "רופה פלאים" שידוע שבכוחו לרפא בכוח של סגולות ולחשים. השיב לו הרבי בונם: לאיתו של דבר, יהודי אינו צריך ללכת אצל רופא להרפא מחוליו אלא ילך אצל צדיק הדור ויבקש שיתפלל עבורו. אלא שאמרה התורה במפורש : "ורפא ירפא" – היינו שאדם צריך לבקש לו רפואה בדרך הטבע, אבל אם הולך הוא אצל "רופא פלאים" עדיף כבר שילך אצל הצדיק המגיד הקדוש בקוז'ניץ...

הדין הוא אותו הדין גם בנידון שלפנינו. אומות העולם לא האמינו במשה רבנו, רק משום שלא האמינו בקיומם של כוחות אלוהיים על טבעיים ולדעתם כל האותות והמופתים אינם אלא אירועים אקראיים וטבעיים, על כן נתן להם הקב"ה נביא משלהם אשר יעסוק גם הוא בנבואות ובכוחות על טבעיים ואף על פי כן האמינו בו - הרי שמעתה לא יהיה להם שום פתחון פה, שכן אם כבר מאמינים היו בקסמיו של בלעם הרי מוטב היה שהיו מאמינים בכוחות האמיתיים של נביא האמת משה רבנו.

אנשי השם של כל העם מתהווים מכוחותיו הרוחניים של העם המרוכזים באדם אחד שהופך למנהיג העם. מכוחותיו הרוחניים של עם ישראל נתהווה משה רבנו ואילו מכוחותיהן של אומות העולם נתהווה בלעם הרשע. הרי ממילא נסתמו פיותהם של האומות. אמנם ניתן להם נביא אך הוא הפך להיות בלעם הרשע משום שלא היו יכולים להוציא מקרבם נביא טוב ממנו...

סיפור קצר

מסופר על רבי יוסף יצחק, האדמו"ר השישי לשושלת חב"ד שבאחת החיקורות הקשות שעבר ברוסיה באשר לפעילות לשמירת ערכי היהדות ביקשו אותו לגלות להם על המוסדות שהקים ברחבי רוסיה.

הרב הקדוש שלא רצה להסגיר ואפילו אחד מחסידיו לא ענה לשאלותיהם הכעיס את החוקר.

החוקר הכועס הניף את אקדחו בפניו ואמר: "אתה רואה את הצעצוע הזה , הוא פתח להרבה אנשים את הפה לאחר שבתחילה לא שיתפו פעולה...".

הרבי שלא נפלה רוחו ענה ואמר לחוקר הרשע: "הצעצוע הזה יכול להפחיד רק אדם שיש לו שני אלים ועולם אחד, אבל אדם שיש לו שני עולמות (עולם הזה ועולם הבא) ואל אחד – לא יפחד מזה לעולם".

מאז צוות החוקרים נהג בו בכבוד.

פתגם חסידי

אמר רבי נח מלכוביץ: "את הבורא – אי אפשר לרמות,
את החכם – קשה לרמות,
את הקהל – אין לרמות – אין הקהל שוטה.
לרמות אפשר לאדם רק את עצמו, ומה חכמה יש כאן, לרמות את השוטה?

 

שבת שלום...

קוראים תורה - www.torahreading.org.il

דברי תורה על פרשת השבוע

"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!

באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...

הערות/הארות/בקשות  admin@torahreading.org.il


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • פרשת השבוע - פרשת וילך

  • השורש הרוחני של המחלוקת - קורח

  • פרשת השבוע - תזריע מצורע (התשע"ז)
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים