שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 22:40:06 - 27/03/2014  צפיות: 2674

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: פרשת תזריע


פרשת תזריע

פרשת תזריע

"וידבר ה' אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, אישה כי תזריע וילדה זכר..."

פרשה זו נסמכה לפרשת שמיני, שבפרשת שמיני מדבר הכתוב על עניין איסורי מאכלות מפני שהמאכלות המוזכרות בפרשת שמיני מוליד עיפוש ומיני נגעים לילד אשר בבטן אימו, על כן הזהירה התורה קודם ההיריון והלידה על המאכלות האסורות. בכדי שיצא הילד מלובן ומזורז לעבודתו יתברך. ואם לא נזהרים חס ושלום יצא הילד טומטום הלב, שאפילו שיהיה חריף גדול – אך לא לעניין הקדושה, אלא כופר בעיקר. כיוון שהילד ניזון ממה שאימו אוכלת וממילא שבמאכלות אסורות מטמאת את נשמתו.

"ואם פרוח תפרח הצרעת..." (י"ג, י"ב)

יש הטועים בדעתם לומר שאדם שזוכה למעלתם של גדולים אינו זקוק למלחמה ביצר כלל. אך באמת טעות הוא, כי אפילו לגדולי הצדיקים יש לכל אחד ואחד מלחמה גדולה עם בחינת יצר הרע של מעלה, שהוא בחינת מלאך קדוש, בחינת גבורות ודינים. ומאחר ויש להם עדיין מלחמות ולא כולם שווים ויש ביניהם בעלי מדרגות שונות ורבות בלי שיעור, כיוון שכל אחד כפי שזוכה לשבר יצר הרע הגבוה שבו, דהיינו להמתיק את הדין, כן זוכה לאיזו דרגה ומעלה יתרה בהשגה ובעבודת ה'. וכן, יש גם כאלו שטועים להיפוך גם כן, שסוברים שמי שהוא חס ושלום בדרגה נמוכה מאוד ונפל לבחינת הטומאה חס ושלום – שוב אין לו טהרה.

ובאמת גם זה להפך כי גם אחד שנמצא בתחתית השפלות והפחיתות גם שם אין קץ לאלוקותו יתברך. וכפי שאין קץ לאלוקותו במעלות העליונות של גדולי הצדיקים, כמו כן ממש אין סוף ותכלית לאלוקותו יתברך במדרגות התחתונות....

 

תשמח ותכנס לגן עדן (מסכת תענית דף כב, עמוד א')

רבי ברוקא, שהיה אחד מחשובי חכמי התלמוד הלך לו בשוק העיר ופתאום פגש באליהו הנביא.

שאל רבי ברוקא את אליהו הנביא: "האם מבין כל האנשים שמצויים כעת בשוק – יש בהם אחד הזכאי לחיי עולם הבא?"

טרם ענה לו אליהו הנביא נכנסו שני אנשים לשוק העיר.

אז ענה לו אליהו הנביא: "אלה בני העולם הבא".

רבי ברוקא שהתעניין מאוד באנשים הללו, ניגש אליהם ושאל על עיסוקם.

אמרו לו: "בדחנים אנחנו, אנו משמחים בני אדם באשר הם ומשתדלים להשכין שלום בין יריבים".

ראו כמה גדולה ערכה של השמחה בכלל ושמחת האדם האחר בפרט. וכל המשמח נדכאים ושבורי לב - זוכה לחיי העולם הבא.

 

הלכות ומנהגי חודש ניסן

"החודש הזה לכם הוא ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה" (שמות י"ב, ב')

"וידבר משה את מועדי ה' אל בני ישראל" (ויקרא כ"ג, מ"ד) – מלמד שהיה משה רבנו אומר להם לישראל הלכות פסח בפסח, הלכות עצרת בעצרת, הלכות חג בחג. (מסכת מגילה ל"ב).

שואלין בהלכות הפסח קודם הפסח שלושים יום, ולכן ראוי לכל אדם לחזור על הלכות פסח כדי שיהיו שגורים בפיו.

ימי חודש ניסן הם ימי שמחה לישראל מתקופות העבר, ההווה והעתיד, על כן, אין אומרים וידוי ונפילת אפים בכל ימי חודש ניסן.

מנהג הספרים ועדות המזרח שלא לומר מזמור "יענך ה' ביום צרה" ומזמור "תפילה לדוד הטה ה'...ביום צרתי אקראך" בתפילת שחרית בכל ימי חודש ניסן.

מנהג האשכנזים לומר מזמור "יענך ה' ביום צרה" חוץ מערב פסח ובחול המועד.

נוהגים שלא לומר "צדקתך" בתפילת המנחה בשבת בכל ימי חודש ניסן.

שבת שלפני חג הפסח נקרא – "שבת הגדול", כי יום גודל הוא לישראל שנעשה להם נס.

החל מיום ראש חודש ניסן ועד י"ב בחודש מנהג טוב לקרוא את הקרבת הנשיא שהקריב באותו היום (פרשת נשא, פרק ז'), וביום י"ג בניסן קוראים מתחילת פרשת בהעלותך עד "כן עשה את המנורה".

                                      

קוראים תורה - www.torahreading.org.il

דברי תורה על פרשת השבוע

"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!

באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...

הערות/הארות/בקשות  admin@torahreading.org.il


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • סוד המהפך הרוחני - פרשת תולדות

  • פרשת השבוע - וארא (התשע"ו)

  • פרשת מסעי לאור הקבלה-מסעי
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים