שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 22:14:50 - 19/02/2014  צפיות: 2634

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: פרשת השבוע - ויקהל (התשע"ד)


פרשת השבוע - ויקהל (התשע

 

בס"ד

קוראים תורה – פרשת ויקהל

פרשת ויקהל

"אלו הדברים אשר ציווה ה' לעשות אותם – ששת ימים תעשה מלאכה" (לה' –א,ב)

אמרו חכמינו במסכת ברכות ל"ה: כשישראל עושים רצונו של ה' יתברך, מלאכת נעשית על ידי אחרים". ועל זה מרמז הפסוק – אם תעשו את אלה הדברים אשר ציווה ה' לעשות כי אז, ששת ימים "תעשה" מלאכה – תיעשה- על ידי אחרים. (מפי הדברי אמת)

 

"ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון" (ל"ה – ב')

אם בששת ימי החול יעסקו במלאכת המשכן- מלאכת הקודש ובדברים שבקדושה, אין ספק שהשבת שתגיע בתום שבוע מקודש שכזה תהיה מלאכת הקודש "שבת שבתון".

 

הקדים להם הזהרת השבת לציווי מלאכת המשכן (רש"י)

בפרשת כי תשא – הקדימה התורה את הציווי להקמת המשכן על פני הזהרת שמירת השבת, מדוע?

על כך אמר חידושי הרי"ם זצ"ל: הפעולות של החולין שנעשו טרם חטא העגל גם בהן שרתה השכינה והקדושה, כך שלמעשה ששת ימי השבוע היו מלאי קדושה כהכנה לשבת קודש. אבל עכשיו, לאחר חטא העגל נעשו פעולות החולין פשוטות וחומריות עד כדי כך שרק כוחה של השבת הקדושה יכול לתקנן. לפיכך נאמרה כאן פרשה של שבת לפני מלאכת המשכן. על ידי השבת יכולות מלאכות החולין להתרומם מעלה מעלה עד לדרגה של מלאכת המשכן.

 

"לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת" (לה-ג)

שבת הוא יום מנוחה ושעתו של הקהל פנויה לעסוק ברכילות ודברי לשון הרע, ולחוות דעות בנוגע לרבנים, חזנים, שוחטים, תלמוד תורה, מקווה וכו'...על כן מזהיר הכתוב "לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת" – שלא תבעירו אש של מחלוקת ביום השבת, לא לשם כך ניתנה השבת. אמנם יום מנוחה הוא אבל גם קדושה... (של"ה ועקדה)

 

האלשיך אומר על כך: שעבירה שנעשית ביום השבת הרי היא חמורה פי כמה וכמה מעברה שנעשית ביום חול, שכן כשמגיע יום השבת אש הגיהנום נכבית, אך לעוברים עבירה בשבת האש חוזרת ונשנית. לפיכך מזהירה התורה – אל תבערו אש ביום השבת בעוונותיכם. בשבת צריך אדם להיזהר משנה זהירות מפני עבירה כלשהי.

ומכאן רמז למה שאמרו רבותינו כי חילול שבת גורם לדליקות (אין הדליקה מצויה – אלה בעוון חילול שבת) "לא תבערו אש בכל מושבותיכם" – אל תגרמו לדליקות ביישובכם – "ביום השבת" – בעטיו של חילול השבת שלכם... (רבנו אפרים זצ"ל)

"כל נדיב ליבו יביאה את תרומת ה'" (לה-י)

כל נדיב לב יביא אותה, את הנדיבות, יחד עם התרומה. עליו להשקיע את כל רצונו ולבביותו בנדבה שהוא נותן (שפת אמת)

"ויבאו כל איש אשר נשאו ליבו וכל אשר נדבה רוחו אותו הביאו את תרומה ה'" (לה-א)

התורה מספרת את זה כפלא, שבין כל בני ישראל לא נמצא אף איש אחד אשר היה במחשבתו או ברצונו לתת ולבסוף לא הוציא את מחשבתו לפועל. הכתוב אומר איפוא: כל איש אשר נשאו ליבו וכל אשר נדבה רוחו אותו הביאו את תרומת ה'" – הם הוציאו את מחשבתם מן הכח אל הפועל.

ואכן, פלא עצום הוא שלא כמנהג העולם, בו מרובים האנשים המואילים לגלות רצון טוב אך אינם מגיעים לכלל מעשה (החיד"א)

 

קוראים תורה - www.torahreading.org.il

דברי תורה על פרשת השבוע

"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!

באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...

הערות/הארות/בקשות  admin@torahreading.org.il

 

  

 


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • פרשת השבוע - וישלח (התשע"ה)

  • פרשת השבוע - ראה (התשע"ו)

  • פרשת השבוע - פרשת ואתחנן וט"ו באב
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים