שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 21:38:14 - 04/07/2012  צפיות: 3191

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: דבר תורה לחג הפסח


דבר תורה לחג הפסח

שיעור תורהחג פסח

תפילה לרבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב

"ותהיה בעזרנו שנזכה לקבל עלינו קדושת חג הפסח בקדושה נוראה ועצומה ובשמחה, ובחדוה גדולה. ונזכה לקיים מצוות ארבע כוסות של יין של פסח בשלמות כראוי בקדושה גדולה. ותפתח לנו אור הדעת, ותשפיע עלינו אור קדושת המוחין העליונים, שנזכה שיהיו נמשכים עלינו בפסח כל המוחים הקדושים מוחין דגדלות ומוחין דקטנות. ונזכה לסדר הסדר של פסח בקדושה גדולה כראוי, ותעזרנו לומר ההגדה בקול רם, בכוונה גדולה ונוראה ובשמחה ובחדוה רבה ועצומה, ובהתעוררות גדול ובהתלהבות נמרץ, בקדושה ובטהרה גדולה, עד שהקול יעורר הכוונה, עד שאזכה על ידי זה לתיקון הברית ולתיקון הדעת בשלמות באמת, עד שאזכה לבא לחידושי תורה  אמיתיים ואזכה להמשיך תמיד דיבורים חמים כגחלי אש על ידי תפילה ותחנונים".

אמרת חסידים

אמר רבי שניאור זלמן מלאדי: "אף בנפשו של בור ועם הארץ מאיר קדושת השבת ויום טוב".
השנה יחול ערב חג ראשון של חג הפסח בערב שבת קודש, על זה אמר רבי ברוך ממז'בוז': "מוותר אני על העולם הבא שלי בשביל שמירת שבת כהלכתה, שכן השבת היא למעלה מהעולם הבא".

 

ליקוטי עצות לרבי נחמן מברסלב

אמר רבי נחמן בספרו הקדוש ליקוטי עצות מתוך, ליקוטי מוהר"ן מ"ט, ו' : ימי ניסן הם ימי תשובה, כמו תשרי.

עוד אמר רבנו הקדוש: ניסן, בחינת תיקון הברית, ועל ידי שמחה ממשיכין קדושת ושמחת ניסן בכל השנה כולה וזוכין לתקן הברית ולהנצל ממקרה לילה חס ושלום.

הגדה של פסח היא תיקון הברית, על כן אומרים ההגדה בקול רם, כי הקול מעורר הדעת ועל ידי זה זוכין להתגלות הדעת וזה עיקר הגאולה, כי גלות מצרים היה על פגם הברית שהוא פגם הדעת. גם היין של ארבע כוסות הוא תיקון הדעת שהיא בחינת תיקון הברית.

סיפור קצר

מעשה שקרה בזמנו של הנועם אלימלך הקדוש זכר צדיק וקדוש לברכה. נודע לרב הקדוש שאחד מתלמידיו עוסק בלימוד מעשה כשפים, מה עשה הרב? שלח את השמש להזמין את הבחור לסעודת ליל שבת מכובדת, כשהגיע התלמיד לסעודה הושיבו בסמוך אליו. במהלך הסעודה התלמיד חש בחום המתפשט בגופו וביקש את רשות הרב להסיר את מעילו, הרב אישר והתלמיד הוריד את המעיל, לאחר מספר רגעים חש שוב בגל חום נורא וביקש להסיר גם את הכותנות, לאחר מכן שוב הרגיש חום נורא, אמר לו הנועם אלימלך צא אל המרפסת ותרגע ותצטנן מעט, אך אל תאחר לשוב, חזור מהר מאוד. עשה התלמיד כמצוות רבו ויצא את המרפסת, ופתאום בעודו במרפסת פתאום מצא שהוא נמצא במדבר הגדול כשרק גופיה לגופו רעב ורועד מקור, רץ מהר לכיוון נקודת אור רחוקה שראה עד שהגיע לביתו של זקן. אותו הזקן נתן לו בגד ללבוש ולחם לאכול ומקום ללינה ללילה. בבוקר שאל את הזקן היכן אני? ענה לו הזקן, אתה נמצא בסיביר שברוסיה, אותו תלמיד הבין שמעשה זה הוא מעשה ידיו של רבו הקדוש ומייד נתרגז עליו והלך ונשתמד. התגייס לצבא הקוזקים וגדל שם במשך שלוש שנים. והלך וגדל ונהיה מפקד גדול וכיוון שראה את כוחו וכח חיליו ביקש לנקום ח"ו בנועם אלימלך. מה עשה, הלך ולקח את סוסו וחרב בידו וחיליו עמו והלכו לביתו של הרב הקדוש. לאחר שהגיעו כיתרו את הבית והתלמיד נכנס עם חרבו השלופה לתוך ביתו של הרב, אך כשנכנס גילה לפתע כי שוב הוא לבוש בגופייה בלבד לגופו והחרב אינה בידו. אמר לו הרב הקדוש: בני ידידי, אני נתתי לך עשרה רגעים לחזור מהמרפסת אך אתה חזרת כעבור שלוש עשרה רגעים בהם היית בסיביר ועלית במעלות הצבא, איה חיילך? איה נשקך? איה כוחך? התבייש הבחור. הוסיף הרב ואמר, ראית מה עשיתי ללא כשפים, שב ולמד תורה וגם אתה תוכל לעשות כן ואפילו יותר ממני, קרב אותו הרב לתורה, והחזירו בתשובה שלמה.

 

מי ייתן ויתקיים בנו המאמר: "...בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל...", אמן! ונזכה להקריב את קורבן הפסח עוד החג הזה ממש.


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • פרשת השבוע - ויחי (התשע"ז)

  • פרשת השבוע - בחוקותי (התשע"ה)

  • פרשת השבוע - לך לך, התשע"ח
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים