שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 21:26:04 - 10/11/2013  צפיות: 2338

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: פרשת וישלח (התשע"ד)


פרשת וישלח (התשע

דברי תורה - פרשת וישלח (התשע"ד(

"וַיִּשְׁלַח יַעֲקֹב מַלְאָכִים לְפָנָיו אֶל עֵשָׂו אָחִיו אַרְצָה שֵׂעִיר שְׂדֵה אֱדוֹם" (ל"ב, ד') – רמז לצדיק ירא ה' שעסק בתורה וקיים מצוות ומעשים טובים ונבראו מלאכים מהמצוות שקיים, הרי ביום פטירתו הוא שולחם כדורון (מתנה) לפניו, ככתוב "והלך לפניך צדקך", אל עשו אחיו, דהיינו נגד טענות יצר הרע שמדמה לאדם כאחיו וכל אחד חושב שהוא אוהבו, והצדיק כדי להיפרד ממנו הרי סבל בחייו צער גדול כמו שנאמר. (אהבת חיים)

"וַיִּוָּתֵר יַעֲקֹב לְבַדּוֹ וַיֵּאָבֵק אִישׁ עִמּוֹ עַד עֲלוֹת הַשָּׁחַר" (ל"ב, כ"ה) – כאן יש רמז לקץ הימים, זמן שבו כלל אומות העולם ישנאו את ישראל, ועם ישראל ישוותר לבדו ללא שום אומה שתעמוד לימינו, אז יקום אדום ויאמר, "הוא לבדו ואין איש עימו..." – איש  שיעזור לעם ישראל, ובאותה השעה עשו יחשוב לבצע זממו לכלות את עם ישראל ולא להשאיר מהם ולא פליט אחד – אך יושב בשמים ישחק, כי יש צדיקים בכל דור ודור, עם ישראל לא אלמן, "וירא כי לא יכול לו..."(ל"ב, כ"ה) כי מוכרח שתקום מלכות לישראל, כי כבר "עלה השחר".(אהבת חיים)

מצווה ראשונה

בעודו נער, הגאון רבי מנחם מנדל מנדלזון זצ"ל התהלך לצד אביו הגדול בתורה, רבי בנימין מנדלזון זצ"ל. היום מנחם מנדל מקבל עליו עול מצוות, היום הוא יהיה בן י"ג שנים עם שקיעת חמה. אותו היום היה ערב שבת אז התכונן הנער לתפילת ערבית של שבת קודש מתוך סידור מלא כוונות. אך לפתע אביו סימן לו להגיע אליו במהירות. אביו אמר לו, "בני היום אל נא תתפלל מתוך הסידור הכתוב. סגור אותו והתפלל בכוונה אך בעל פה". הורה לו אביו. הנער התפלא מאוד על בקשת אביו אך עשה כמצוותו. בשובם הביתה הסביר רבי בנימין לבנו את פשרה של בקשתו. אמר לו אביו, "בני מצווה ראשונה שאתה מקיים בגיל י"ג, רצוי שתקיימה בשלמות, והיות שמרן החפץ חיים לא נוהג להשתמש בביתו באור חשמל בשבת לא רציתי גם אני שאתה תקרא לאור החשמל בבית הכנסת כך תהיה המצווה הראשונה שלך מושלמת לכל הדעות וללא חשש איסור".

רבי בנימין מנדלזון זצ"ל היה רבה של קוממיות, נולד בפולין בעיר פלוצק לאביו מנחם מנדל שהיה רב העיר וראש הישיבה. עוד בהיותו נער שקד על לימודיו והתרומם מעלה מעלה במעלות התורה, המידות ודרך ארץ. עלה לארץ ישראל בשנת תרצ"ד וקבע את מקומו בכפר אתא. שם כיהן כרב המקום במשך כשבע עשרה שנה. בהמשך התמנה לרבה של מושב קוממיות שם הקפיד על מצוות שמיטה. נפטר בכ"ד אייר תשל"ט בהותירו אחריו זרע קודש והגהות וכתבים בכל מקצועות התורה הקדושה.

כל השונה הלכות בכל יום...

הלכות חנוכה - צריך להיזהר מאוד במצוות הדלקת נרות חנוכה, כיוון שמצווה זו חביבה עד מאוד, לפרסם את הנס בהודאה להשם יתברך. ואמרו חז"ל במסכת שבת "מי שרגיל בנר שבת וחנוכה - יזכה שיהיו לו בנים תלמידי חכמים".

מנהג הספרדים ועדות המזרח שאחד מבני הבית מדליק נרות חנוכה ופוטר את כל בני הבית ואילו מנהג האשכנזים נוהגים שכל אחד מבני הבית מדליק חנוכייה לעצמו.

אם אינו יכול להדליק נרות בביתו כיוון שצריך לצאת למקום רחוק - ראוי הדבר ונכון שימנה את אשתו שתהיה שלוחתו לעניין הנרות וכך יוצא ידי חובתו גם אם אינו נמצא שם בשעת ההדלקה. אפילו עני המתפרנס מן הצדקה שואל או מוכר כסותו או חייב להשכיר עצמו להיות פועל בכדי שיוכל לרכוש שמן להדליק לכל הפחות נר אחד בכל, לילה משמונת ימי החנוכה. אחד שאין ברשותו שמן לכל שמונת ימי החג ואין ידו משגת, ידליק נר אחד בלילה הראשון ולא יחלק את השמן שיש לו לכל ימי החנוכה כיוון שאם הנר לא יידלק חצי שעה לכל הפחות – לא יצא ידי חובתו וברכותיו יכנסו לחשש בטלה.

פתגם חסידי

רבי שניאור זלמן מלאדי היה אומר: אהבת ישראל גדולה מאהבת המקום, שכן המקום אף הוא אוהב את ישראל. נמצא שמי שאוהב את ישראל הריהו אוהב אהובו של האוהב.

אמר "הליקוטי דברים": התורה מתקיימת במי שחוזר מותש וייגע מעבודתו, שרוף מהשמש היוקדת או קפוא מהקור ועדיין מקפיד לשמור על שיעורו. התורה מעוררת רחמים עליו ועל בני ביתו.

 

 

קוראים תורה - www.torahreading.org.il

דברי תורה על פרשת השבוע

"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!

באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...

הערות/הארות/בקשות  admin@torahreading.org.il

 

 

לרפואת

לזרע של קיימא

לעילוי נשמת

ניסים בן עיישה

אלון בן לאה

רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל

ניסים בן מרים

ענבל בת מרים

רבי שלמה קלוגר זצ"ל

עמרם בן יוסף

מירב בת חנה

אחינו ההרוגים על קדושת ה'

ישראל בן נטלי

אסף בן אדם

יוסף בר לונה ז"ל

מאיר בן נעמה

 

שמעון בן עזיזה ז"ל

לאה בת ורדה

   
 

גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • השגחה בכל מצב וזמן-מקץ

  • דבר תורה - פרשת ויקהל פקודי התשע"ח

  • פרשת השבוע - שלח (התשע"ז)
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים