שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 13:07:19 - 18/10/2013  צפיות: 1959

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: פרשת וירא (התשע"ד)


פרשת וירא (התשע

דברי תורה - פרשת וירא (התשע"ד(

"ויאמר ...אל נא תעבור מעל עבדך" (יח – ג)
מכאן – שגדולה הכנסת אורחים יותר מאשר קבלת פני שכינה (שבת).
נשאלת השאלה מניין ידע אברהם את הידיעה הזו שגדולה הכנסת אורחים יותר מאשר קבלת פני שכינה (שהרי עזב את השכינה ורץ אל אורחיו)? אלא שאברהם למד הלכה זו מזה שהוציא הקב"ה חמה מנרתיקה כדי שלא להטריחו באורחים (רש"י). הרי ראיה מכאן, שבשעה שיבואו איליו אורחים לא יהא עליו להתחשב בנוכחותה של השכינה אצלו אלא יהיה חייב לקבלם. (הה"ק משפיטיבקה ז"ל)

והוא יושב פתח האוהל כחום היום" - חכמינו אמרו כי אברהם היה יושב בפתחו של גיהינום ואינו מניח להכינס לכל מי שנימול (מסכת עירובין) ודבר זה מרומז בפסוק "והוא יושב פתח האוהל" - "הוא יושב" - תדיר על פתחו של האוהל, בו באים הרשעים על עונשם, הקרוי "כחום היום" - כדברי הנביא מלאכי - הנה היום בא בוער כתנור והיו כל זדים וכל עושה רשעה קש ולהט אותם היום הבא.

כל השונה הלכות בכל יום....
צרכי שבת - נכון לקנות צרכי שבת ביום שישי, שבזה נכר הדבר שהוא לכבוד שבת. וטוב אם יאמר "לכבוד שבת קודש" על כל פעולה וקנייה לצורך שבת. מצווה להכין שלוש ארוחות לכבוד שבת. נכון לאכול דגים בכל אחת מסעודות השבת
קידוש בשבת - כוס הקידוש מצריכה מספר דברים:
כוס שיהיה בה נפח של רביעית, הכוס צריכה להיות נקייה ולכן יש לשוטפה (וע"פ הקבלה ישטוף גם אם היא נקייה). יש למלא את היין עד הסוף. הכוס צריכה להיות שלמה. שלא יהיה היין פגום ויאחז את הכוס ביד ימינו.
דיבור בבית הכסא - אין לדבר בבית הכסא שום דיבור, אפילו של חול, אלא אם הצורך גדול וישתדל לקצר עד כמה שניתן בדיבורו. בדברי תורה ובדברי מצווה אסור אפילו להרהר בבית הכיסא.
"ברך עלינו" - זמן אמירת ברכת "ותן טל ומטר על פני האדמה" מליל ז' במר חשון.

מילה – רפואה
ידוע המעשה שכאשר עלה הגאון רבי שלמה קלוגר זצ"ל על כיסא הרבנות בברוד, נתכבד כבר ביומו הראשון בתפקידו במצוות הסנדקאות. כשהגיע רבי שלמה למקום הברית שמע כי אבי הילד מוטל גוסס, ומנהג ידוע היה בברוד, כי במקרה כזה מעכבים את הברית עד לאחר פטירתו של אבי הבן וזאת על מנת שיוכלו לקרוא לבן על שמו של אביו. אולם, רבי שלמה קלוגר אסף בזריזות רבה מניין יהודים לצורך קיום מצוות המילה. המילה נעשתה כהלכתה ומיד לאחר מכן אבי הבן החלים והבריא לגמרי. באותה שעה אמר רבי שלמה קלוגר זצ"ל – כי הוא למד לנהוג כך מתוך הרש"י שעוסק במלאכים שהיו בשמים בשעה שהיה חסר מלאך להציל את לוט כיוון שמסתבר שזכותו של לוט לא הייתה כל כך גדולה עד כדי כך שישלח מלאך מיוחד להצילו ולפיכך היה חייב הדבר להתרחש כבדרך אגב, על ידי מלאך שנשלח בין כה וכה לשליחות לרפאות את אברהם. על זאת אמר רבי שלמה קלוגר – חשבתי כך: מן הסתם הרי דנים עכשיו בשמים את אבי הבן ויתכן ואין בידיו מספיק מצוות בכדי לשלוח את אליהו הנביא ולהחיש לו רפואה שלימה, לפיכך ציוויתי למול חיש מהר את הילד שאז בוודאי יבוא אליהו לברית המילה ודרך אגב יביא גם רפואה שלמה ומזור לאבי הבן.

פתגם חסידי
אמר רבי מאיר יחיאל הלוי מאוסטרובצה: האב מסור לבנו יותר ממה שהבן מסור לאביו, כיוון שתכונה זו היא מורשת מאב לבן, כאשר האדם הראשון הוא זה שהוריש את התכונה לבניו בעוד שמסירות לאב הוא לא ידע כי לא נולד לאב אלא לה יתברך.

 

לרפואת

לזרע של קיימא

לעילוי נשמת

ניסים בן עיישה

אלון בן לאה

רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל

ניסים בן מרים

ענבל בת מרים

רבי שלמה קלוגר זצ"ל

עמרם בן יוסף

מירב בת חנה

אחינו ההרוגים על קדושת ה'

ישראל בן נטלי

אסף בן אדם

יוסף בר לונה ז"ל

מאיר בן נעמה

 

שמעון בן עזיזה ז"ל

לאה בת ורדה

   

קוראים תורה - www.torahreading.org.il

דברי תורה על פרשת השבוע

"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!

באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...

הערות/הארות/בקשות  admin@torahreading.org.il

 

 


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • פרשת השבוע - בלק (התשע"ה)

  • פרשת השבוע - בראשית (התשע"ז)

  • פרשת נח - איך לא נתבלבל מהמבול
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים