שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 19:49:47 - 10/09/2013  צפיות: 3126

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: יום הכיפורים (תשע"ד)


יום הכיפורים (תשע

יום הכיפורים תשע"ד

בזמן שבית המקדש היה קיים היה לנו מזבח וקרבן לכפרת עוונות, כל אחד מישראל הביא את קרבנו והתוודה עליו ומסרו להקרבה ע"י הכהן, ומעתה משחרב בית תפארתנו אין לנו אלא שיח שפתותינו ותפילה ותשובה במקום קרבן ונהגו בכל תפוצות ישראל לעשות "כפרות" בערב יום הכיפורים. חובה היא להיזהר בשחיטת כפרות שלא לשחוט אלא אצל שוחט מומחה וירא שמים, היודע בבקיאות הלכות השחיטה. ונהגו לקחת תרנגול זכר עבור כל אחד מבני הבית הזכרים ותרנגולת נקבה עבור כל אחת מבנות הבית. ומי שאין ידו משגת ייקח תרנגול אחד לכל בני הבית. ויש שנהגו לעשות כפרות בעזרת צדקה.

מצווה לאכול בערב יום הכיפורים, להרבות באכילה ושתיה בסעודה, כמו שנאמר (ויקרא כג'): "ועיניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב", "וכי בתשיעי מתענים אך לא בעשירי? אלא לומר לך שכל האוכל ושותה בתשיעי מעלה עליו הכתוב כאילו התענה תשיעי ועשירי (מסכת ברכות). גם הנשים וגם הגברים מחויבים במצוות אכילה בערב יום הכיפורים. מנהג יפה הוא לטבול במקווה טהרה בערב יום הכיפורים ויזהרו בכך בייחוד שליחי הציבור. מתפללים מנחה גדולה ווידוי בסוף תפילת שמונה עשרה בערב יום הכיפורים ולאחר מכן יחזרו לביתם לאכול ולשתות.ונהגו להדליק נרות בערב יום הכיפורים, ואם חל בשבת חובה להדליק.

כל השונה הלכות בכל יום

אמרו חז"ל: כל המעביר על מידותיו, מעבירין לו על כל פשעיו (מסכת יומא), על כן בעשרת ימי תשובה יפשפש במעשיו לשוב בתשובה שלמה ממעשיו הרעים אותם עשה במשך כל השנה, וישתדל להרבות במצוות, חסדים וצדקות בכדי להכניע את הכף לזכות.

טוב להרבות בלימוד בימים אלו בהלכות מוסר וישתדל כל אחד לקבל על עצמו סיגים וגדרות. וכשם שעליו לשוב ממעשיו הרעים עליו גם לשוב ממנהגיו הרעים, ולשוב מן הכעס וחוסר הסבלנות, מן האיבה הקנאה והתחרות, מרדיפת הממון ומרדיפת המאכלים וכו'...

אל ידמה לו לאדם שהוא נפל אל תחתית המדרגה, ורחוק הוא מרחק רב ממעלת צדיקים, אלא ישתדל בכל כוחו לאסוף את עצמו מן המקום איליו נפל ולהתרומם אט אט מעלה מעלה במעלות הקדושה, ויחפש בו איזו נקודת זכות טובה אחת ולו הקטנה ביותר וישמח בה וירומם אותם ומשם בע"ה תבוא הישועה.

אהבה חסרת גבולות

האב הוציא מיתוך הנרתיק הישן את המתנה היקרה לו מפז נוכח מבטו המשתהה של בנו היחיד. בתוך נרתיק קטיפה היה מונח לו שעון . "בני היקר קח בבקשה מתנה זו – שעון עתיק יומין, אך זכור לעולם אל תפתח את המכסה העליון, לא משנה מה יקרה!". עברה וחלפה תקופת זמן, והבן שאיבד את עינינו בשעון העטוף, כמעט שלא נגע בו. ראה זאת האב, קרא לבנו המפונק וביקש ממנו לפתוח את המכסה. הבן שראה את המחוגים המעוצבים והמגולפים להפליא שמח שוב בשעון. אך לאחר תקופת זמן שוב לא נתן עינו בשעון ופנה לעיסוקים אחרים. משראה זאת האב ביקש מבנו לפתוח את המכסה האחורי של השעון, שם מצא הילד את המנגנון הכל כך מסובך, מורכב מצירים וקפיצים, מלאכת אומן של ממש. ושוב השעון הביא שמחה ללב הילד לעוד תקופת זמן כלשהי...

המגיד מדובנא סיים בדיוק כך את משלו ואמר "כך גם נוהג עימנו הקב"ה", "הקב"ה נוהג בנו באהבה חסרת גבול וזמן, בהעניקו לנו את מתנתו היקרה מכל – את תורתו הקדושה ובכדי להמשיך את שמחת התורה בליבנו הוא מרענן את תשוקתנו אליה בכל עת עם חידושים ניפלאים"

רבי יעקב קראנץ זצ"ל – המגיד מדובנא נולד בזיטלי אשר בווילנה בשנת תק"א (1740). שימש כמגיד ומוכיח בקהילות רבות, ושמו נקבע על פי הקיהלה בה שימש לאחרונה לחיו. היה מתלמידיו של הגר"א הקדוש, היה ידוע במשליו  המרתקים. השיב נשמתו לכור מחצבה בי"ז בטבת תקס"ה (1804).

זכותו תגן עלינו, אמן!

קוראים תורה - www.torahreading.org.il

דברי תורה על פרשת השבוע

"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!

באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...

הערות/הארות/בקשות  admin@torahreading.org.il

 


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • פרשת השבוע - במדבר (התשע"ג)

  • טבע השלמות שבבריאה-האזינו

  • דבר תורה - פרשת ניצבים התשע"ח
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים