שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר

דבר תורה - פרשת השבוע - ראה (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

שבשבעה ששורר שלום בין כל חלקי העם, ואין ישראל מופלגים לכיתות ולמפלגות, המתנצחות זו בזו בדיבור ומעשה – אינם צריכים לחשוש מן האויבים הנכרים, היושבים מסביב לארצם. ...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 12:11:36 - 18/08/2017  צפיות: 726  תגובות: 0

פרשת השבוע - עקב (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

הפרשה עוסקת בהמשך דבריו של משה רבנו, המשולבים בדברי תוכחה לעם ישראל, דברי ברכה והבטחות לטוב להולכים בדרכי ה. משה מזכיר את החטאים שביצעו עם ישראל במדבר, דברי עידוד לעם ישראל טרם כניסתם לארץ ישראל תוך תאור השפע הגשמי שקיים בארץ....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 20:00:11 - 09/08/2017  צפיות: 753  תגובות: 0

פרשת השבוע - ואתחנן (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

ואתחנן בגימטרייא שירה דהינו תמיד לזמר בתפילה והכוונה צריכה להיות מקירות לבניו, אל שמו יתברך....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 22:31:02 - 02/08/2017  צפיות: 849  תגובות: 0

פרשת השבוע - דברים (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת דברים היא הפרשה הפותחת את הספר האחרון מבין חמשת חומשי התורה, ספר דברים. את פרשה זו קוראים בשבת שחלה לפני תשעה באב ומפטרים ב"חזון ישעיהו" – ע"כ נקראת גם "שבת חזון". ההפטרה עוסקת בפורענות ישראל והיא ההפטרה השלישת מתוך "תלת דפורענותא"...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 22:14:32 - 27/07/2017  צפיות: 852  תגובות: 0

פרשת השבוע - מטות מסעי (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

כמו תמיד פרשה זו נקראת בתקופה של בין המצרים בין שבעה עשר בתמוז לתשעה באב כדי לחזק ולעודד את לים של ישראל בתקופת האבלות על חורבן בית המקדש ועל הגלות המרה. שכן בפרשה זו מסופר על חלוקת ארץ ישראל לשבטים ובכך רמז לדורות הבאים שלאחר תקופת הגלות והחורבן יבואו ימים טובים לישראל בהם ישכון עמנו בשלווה ובביטחון בארץ אבותיו...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 18:24:25 - 19/07/2017  צפיות: 747  תגובות: 0

פרשת השבוע - בלק (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

הוכיחו לו לבלעם לבל יתגאה בכך שזכה לנבואה שכן האתון זו שבוודאי אינה ראויה לראות פני מלאך ולדבר בכל זאת זכתה לראות פני מלאך ונפתח פיה לדבר מכיוון שהיה לטובת ישראל ואילו הוא עצמו אינו ראוי לזה יותר מן האתון...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 23:15:02 - 05/07/2017  צפיות: 817  תגובות: 0

פרשת השבוע - חוקת (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

מי שרואה את עצמו כאילו כבר הגיע לתכלית השלמות וכבר אין בו שום פגם ומגרעת הרי זה סימן מובהק שעדיין אין עליו בכלל עול מלכות שמים. אלמלי היה עליו מקצת של עול מלכות שמים היה מבין יפה כי עדיין אינו אלא מומים בלבד...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 17:26:13 - 28/06/2017  צפיות: 1023  תגובות: 0

פרשת השבוע - קורח (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

אומרים חכמי המדרש, מרגלים שניים ששלח יהושע בן נון מן השיטים מי היו אלו, פנחס וכלב. והלכו ונתנו נפשם והצליחו בשליחותם, אבל מרגלים ששלח משה היו רשעים, שנאמר שלח לך אנשים...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 17:43:11 - 23/06/2017  צפיות: 1074  תגובות: 0