שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר

דבר תורה - פרשת השבוע - כי תצא (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

כשהלך לעולמו המקובל רבי משה קורדוברו ספיד אותו תלמידו הדגול רבי יצחק לוריא ובתוך דבריו קרא על המנוח את הפסוק בפרשתינו: וכי יהיה באיש חטא משפט מוות אם נראה שאין באדם כל פגם של עבירה שיתחייב על ידם עונש מוות ובכל זאת והומת...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 21:26:13 - 29/08/2017  צפיות: 913  תגובות: 0

דבר תורה - פרשת השבוע - שופטים (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

בא הכתוב ללמדך שאם לא תבין מדוע בר מינן נישפך דם? על זה מתרץ הפסוק משום דברי ריבות בשעריך דהיינו שנאת חינם, ויבואר על פי המדרש האומר: שאלה כנסת ישראל את הקב"ה מדוע ציות את ישראל לכסות את הדם, ואילו את דמם שנישפך מחורבן הבית, דכתיב שפכו דמם כמים ואין קובר, אינך מכסה דמם, ועל זה ממשיך הפסוק ואומר דברי ריבות משום שדם זה להם על שנאת חינם...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 10:25:03 - 25/08/2017  צפיות: 825  תגובות: 0

דבר תורה - פרשת השבוע - ראה (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

שבשבעה ששורר שלום בין כל חלקי העם, ואין ישראל מופלגים לכיתות ולמפלגות, המתנצחות זו בזו בדיבור ומעשה – אינם צריכים לחשוש מן האויבים הנכרים, היושבים מסביב לארצם. ...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 12:11:36 - 18/08/2017  צפיות: 762  תגובות: 0

פרשת השבוע - עקב (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

הפרשה עוסקת בהמשך דבריו של משה רבנו, המשולבים בדברי תוכחה לעם ישראל, דברי ברכה והבטחות לטוב להולכים בדרכי ה. משה מזכיר את החטאים שביצעו עם ישראל במדבר, דברי עידוד לעם ישראל טרם כניסתם לארץ ישראל תוך תאור השפע הגשמי שקיים בארץ....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 20:00:11 - 09/08/2017  צפיות: 786  תגובות: 0

פרשת השבוע - ואתחנן (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

ואתחנן בגימטרייא שירה דהינו תמיד לזמר בתפילה והכוונה צריכה להיות מקירות לבניו, אל שמו יתברך....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 22:31:02 - 02/08/2017  צפיות: 889  תגובות: 0

פרשת השבוע - דברים (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת דברים היא הפרשה הפותחת את הספר האחרון מבין חמשת חומשי התורה, ספר דברים. את פרשה זו קוראים בשבת שחלה לפני תשעה באב ומפטרים ב"חזון ישעיהו" – ע"כ נקראת גם "שבת חזון". ההפטרה עוסקת בפורענות ישראל והיא ההפטרה השלישת מתוך "תלת דפורענותא"...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 22:14:32 - 27/07/2017  צפיות: 888  תגובות: 0

פרשת השבוע - מטות מסעי (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

כמו תמיד פרשה זו נקראת בתקופה של בין המצרים בין שבעה עשר בתמוז לתשעה באב כדי לחזק ולעודד את לים של ישראל בתקופת האבלות על חורבן בית המקדש ועל הגלות המרה. שכן בפרשה זו מסופר על חלוקת ארץ ישראל לשבטים ובכך רמז לדורות הבאים שלאחר תקופת הגלות והחורבן יבואו ימים טובים לישראל בהם ישכון עמנו בשלווה ובביטחון בארץ אבותיו...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 18:24:25 - 19/07/2017  צפיות: 776  תגובות: 0

פרשת השבוע - בלק (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

הוכיחו לו לבלעם לבל יתגאה בכך שזכה לנבואה שכן האתון זו שבוודאי אינה ראויה לראות פני מלאך ולדבר בכל זאת זכתה לראות פני מלאך ונפתח פיה לדבר מכיוון שהיה לטובת ישראל ואילו הוא עצמו אינו ראוי לזה יותר מן האתון...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 23:15:02 - 05/07/2017  צפיות: 846  תגובות: 0