שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר

דבר תורה - פרשת וירא התשע"ח

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת וירא קשורה בקשר ישיר לפרשת שלפניה, פרשת לך לך. לאחר שהתורה מגולל בראשי פרקים את קורותיו של האדם והאנושות כולה בתשעה עשרה הדורות הראשונים, פרשתינו גוללת בתוכה את קורות חיו של אברהם אבינו בהרחבה מהותית. התורה מייחדת לכך שלוש פרשיות שלמות...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 10:37:34 - 31/10/2017  צפיות: 824  תגובות: 0

פרשת השבוע - לך לך, התשע"ח

למעבר לדבר התורה המלא

מה הקשר בין פסוק זה לבין מצוות המילה, ההסבר הוא: כיידוע מצוות מילה נעשית בתינוק בן שמונה ימים, תינוק שכזה עדיין לא מחוייב במצוות אולם בכל זאת מקויימת בו מצוות זו. נשער לרגע שהתורה הייתה מצווה על המילה רק למי שמחוייב במצוות – בן שלוש עשרה, הרבה צער היה כרוך בזה, לא מעט ילדים היו פוחדים ומסרבים להמול...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 20:39:06 - 26/10/2017  צפיות: 693  תגובות: 0

פרשת השבוע - פרשת נח (התשע"ח)

למעבר לדבר התורה המלא

נח בתחילה נקרא איש צדיק ולבסוף ירד בדרגתו ונקרא איש אדמה, ולעומתו משה נקרא בתחילה איש מרי ולבסוף התעלה לדרגת איש האלוהים......

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 22:38:21 - 16/10/2017  צפיות: 716  תגובות: 0

ראש השנה - האזינו

למעבר לדבר התורה המלא

חייל שנפצע בשדה הקרב תחילה מגיע אל מקום מבטחים להחיות נפשו ורק לאחר מכן מתחיל לטפל בפצעיו. כך גם בעל תשובה, תחילה יברח מן החטא לחיי תורה ומצוות ולאחר מכן יחל לתקן את פגמי העבר...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 10:34:18 - 17/09/2017  צפיות: 661  תגובות: 0

דבר תורה - ניצבים וילך (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

מדוע נסמכה פרשת נצבים לקללות שבפרשת כי תבוא ...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 22:01:11 - 11/09/2017  צפיות: 969  תגובות: 0

דבר תורה - פרשת השבוע - כי תבוא (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

לאחר פטירתו של רבי שלמה קוגר מברודי בחודש תמוז תרכ"ט, ביקש אחד ממקורביו להוציא לאור את פירושו לתורה. אך כיוון שהדבר היה כרוך בהשקעה כספית גדולה מאוד, נטל האיש את כתב ידו של הגאון וסבב על פתחי נדיבים בערי הסביבה בכדי להשיג מהם תמיכה כספית נאותה להדפסת הספר של הגאון שהתפרסם בערי גליציה כאחד מגדולי הדור. אולם נסיון ההתרמה של האדם לא עלה יפה ובסופו של דבר חזר לברודי כאשר...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 19:01:28 - 07/09/2017  צפיות: 929  תגובות: 0

דבר תורה - פרשת השבוע - כי תצא (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

כשהלך לעולמו המקובל רבי משה קורדוברו ספיד אותו תלמידו הדגול רבי יצחק לוריא ובתוך דבריו קרא על המנוח את הפסוק בפרשתינו: וכי יהיה באיש חטא משפט מוות אם נראה שאין באדם כל פגם של עבירה שיתחייב על ידם עונש מוות ובכל זאת והומת...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 21:26:13 - 29/08/2017  צפיות: 862  תגובות: 0

דבר תורה - פרשת השבוע - שופטים (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

בא הכתוב ללמדך שאם לא תבין מדוע בר מינן נישפך דם? על זה מתרץ הפסוק משום דברי ריבות בשעריך דהיינו שנאת חינם, ויבואר על פי המדרש האומר: שאלה כנסת ישראל את הקב"ה מדוע ציות את ישראל לכסות את הדם, ואילו את דמם שנישפך מחורבן הבית, דכתיב שפכו דמם כמים ואין קובר, אינך מכסה דמם, ועל זה ממשיך הפסוק ואומר דברי ריבות משום שדם זה להם על שנאת חינם...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 10:25:03 - 25/08/2017  צפיות: 783  תגובות: 0