שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר

ראש השנה - האזינו

למעבר לדבר התורה המלא

חייל שנפצע בשדה הקרב תחילה מגיע אל מקום מבטחים להחיות נפשו ורק לאחר מכן מתחיל לטפל בפצעיו. כך גם בעל תשובה, תחילה יברח מן החטא לחיי תורה ומצוות ולאחר מכן יחל לתקן את פגמי העבר...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 10:34:18 - 17/09/2017  צפיות: 635  תגובות: 0

דבר תורה - ניצבים וילך (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

מדוע נסמכה פרשת נצבים לקללות שבפרשת כי תבוא ...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 22:01:11 - 11/09/2017  צפיות: 924  תגובות: 0

דבר תורה - פרשת השבוע - כי תבוא (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

לאחר פטירתו של רבי שלמה קוגר מברודי בחודש תמוז תרכ"ט, ביקש אחד ממקורביו להוציא לאור את פירושו לתורה. אך כיוון שהדבר היה כרוך בהשקעה כספית גדולה מאוד, נטל האיש את כתב ידו של הגאון וסבב על פתחי נדיבים בערי הסביבה בכדי להשיג מהם תמיכה כספית נאותה להדפסת הספר של הגאון שהתפרסם בערי גליציה כאחד מגדולי הדור. אולם נסיון ההתרמה של האדם לא עלה יפה ובסופו של דבר חזר לברודי כאשר...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 19:01:28 - 07/09/2017  צפיות: 885  תגובות: 0

דבר תורה - פרשת השבוע - כי תצא (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

כשהלך לעולמו המקובל רבי משה קורדוברו ספיד אותו תלמידו הדגול רבי יצחק לוריא ובתוך דבריו קרא על המנוח את הפסוק בפרשתינו: וכי יהיה באיש חטא משפט מוות אם נראה שאין באדם כל פגם של עבירה שיתחייב על ידם עונש מוות ובכל זאת והומת...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 21:26:13 - 29/08/2017  צפיות: 817  תגובות: 0

דבר תורה - פרשת השבוע - שופטים (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

בא הכתוב ללמדך שאם לא תבין מדוע בר מינן נישפך דם? על זה מתרץ הפסוק משום דברי ריבות בשעריך דהיינו שנאת חינם, ויבואר על פי המדרש האומר: שאלה כנסת ישראל את הקב"ה מדוע ציות את ישראל לכסות את הדם, ואילו את דמם שנישפך מחורבן הבית, דכתיב שפכו דמם כמים ואין קובר, אינך מכסה דמם, ועל זה ממשיך הפסוק ואומר דברי ריבות משום שדם זה להם על שנאת חינם...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 10:25:03 - 25/08/2017  צפיות: 743  תגובות: 0

דבר תורה - פרשת השבוע - ראה (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

שבשבעה ששורר שלום בין כל חלקי העם, ואין ישראל מופלגים לכיתות ולמפלגות, המתנצחות זו בזו בדיבור ומעשה – אינם צריכים לחשוש מן האויבים הנכרים, היושבים מסביב לארצם. ...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 12:11:36 - 18/08/2017  צפיות: 693  תגובות: 0

פרשת השבוע - עקב (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

הפרשה עוסקת בהמשך דבריו של משה רבנו, המשולבים בדברי תוכחה לעם ישראל, דברי ברכה והבטחות לטוב להולכים בדרכי ה. משה מזכיר את החטאים שביצעו עם ישראל במדבר, דברי עידוד לעם ישראל טרם כניסתם לארץ ישראל תוך תאור השפע הגשמי שקיים בארץ....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 20:00:11 - 09/08/2017  צפיות: 709  תגובות: 0

פרשת השבוע - ואתחנן (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

ואתחנן בגימטרייא שירה דהינו תמיד לזמר בתפילה והכוונה צריכה להיות מקירות לבניו, אל שמו יתברך....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 22:31:02 - 02/08/2017  צפיות: 805  תגובות: 0