שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר

דבר תורה - פרשת ויחי התשע"ח

למעבר לדבר התורה המלא

משל...ר אחד גדול נסע על הים באוניות מרוץ מהודרת ומשוכללת. פעם אחת רצה לראות את המלחים המסבבים מרוצת האוניה הורידוהו לתחתית הספינה מקום שם המכונות והגלגלים סובבים במרוצתם בקול המולה. והינה רואה השר שהחדרים שמה שחורים מן העשן והקיטור וגם העובדים שם...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 15:06:07 - 29/12/2017  צפיות: 697  תגובות: 0

דבר תורה - פרשת שמות התשע"ח

למעבר לדבר התורה המלא

פרעה טוען כנגד המיילדות, הלא גם בתורתכן כתוב דינא דמלכותא דינא, ואם כן מדוע לא עשיתן ועל זה ענו לו כי לא כנשים המצריות העבריות. דהיינו הטעם שלא עשינו כי אנו רואות אפליה בין הנשים המצריות לנשים העבריות, אם כן כשיש אפליה אין דינא דמלוכתא דינא...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 16:51:15 - 24/12/2017  צפיות: 749  תגובות: 0

דבר תורה - פרשת מקץ שבת חנוכה -התשע"ח

למעבר לדבר התורה המלא

אנשים רגילים לומר, "כסף לא נופל מהשמיים" היינו שעל כסף צרך איזושהי השתדלות ואין זה נכוון כלל וכן מצינו מפורש בתורה "אלוהיכם ואלוהי אבותיכם נתן לכם מטמון באמתחתכם" וכי חס ושלום היו השבטים שוטים להאמין בה, אלא בוודאי שגם מן השמים משליכים כסף......

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 08:14:49 - 12/12/2017  צפיות: 641  תגובות: 0

פרשת השבוע - וישב, התשע"ח

למעבר לדבר התורה המלא

וזהו מה שאמרו חז"ל "בקש יעקב לשב בשלווה קפץ עליו רוגזו של יוסף, צדיקים מבקשים ליישב בשלווה אומר הקב"ה לא די לצדיקם מה שמתוק להם לעולם הבא אלא מבקשים ליישב בשלווה בעולם הזה", לכן כתוב "ויישב יעקב", וסמיך ליה "אלא תולדות יעקב יוסף", רמז לו שלא תקויים מחשבתו ליישב בשלווה....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 17:06:30 - 06/12/2017  צפיות: 671  תגובות: 0

דבר תורה - פרשת וישלח התשע"ח

למעבר לדבר התורה המלא

איתא בגמרא, על תלמיד חכם שצריך שתהיה לו שמינית שבשמינית של גאו בכדי שיתראו ממנו יעריכו דבריו ואפשר לרמוז זאת בפרשתינו שהרי פרשה השמינית של ספר התורה היא – וישלח, והפסוק השמיני אומר "קטונתי מכל החסדים ומכל האמת", ומכאן למדו שצריך להיות לתלמיד חכם שמינית שבשמינית של גאווה...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 07:03:20 - 29/11/2017  צפיות: 712  תגובות: 0

דבר תורה - פרשת ויצא התשע"ח

למעבר לדבר התורה המלא

זה מידת הדין ואיך עקב אבינו פונה בבקשת נדר למידת הדין ולא למידת הרחמים, אלא זה גדולתו של יעקב אבינו שלא מבקש מידת הרחמים אלא מבקש מידת הדין כי יודע בעצמו לאחר י"ד שנים שלמד בשם ועבר יצא מחוזק ויכול לעמוד כנגד מידת הדין, לכן אמר ושבתי בשלום אל בית אבי ושבתי – בכוחות עצמי אל בית אבי...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 06:23:03 - 23/11/2017  צפיות: 675  תגובות: 0

דבר תורה - פרשת תולדות התשע"ח

למעבר לדבר התורה המלא

לדברי הפרשן רבי יצחק אברבנאל, מדגיש הכתוב את המלים "אברהם הוליד את יצחק", שכן שני אבות האומה אברהם ויצחק היו דומים זה לזה במאורעות העיקריים שפקדו אותם בחייהם. אברהם לקח אישה ממשפחתו וכן יצחק. אברהם ואשתו שרה היו עקרים תקופה ארוכה וכן יצחק ואשתו. לאברהם נולדו שני בנים, ישמעאל הבכור שהיה רשע ויצחק הצעיר הצדיק. כך גם ליצחק נולדו שני ...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 17:44:09 - 12/11/2017  צפיות: 747  תגובות: 0

דבר תורה - פרשת חיי שרה התשע"ח

למעבר לדבר התורה המלא

פרשה זו היא הפרשה החמישית בספר בראשית – קרויה "חיי שרה", על אף שמסופר בה על מות שרה. בדומה לכך נקרא הפרשה האחרונה בספר בראשית "ויחי", כשמעשה הפרשה עוסקת במותו של יעקב. בכך יש רמז לדברי חז"ל, "צדיקים במיתתם קרויים חיים"....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 07:04:56 - 06/11/2017  צפיות: 740  תגובות: 0