שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר

פרשת השבוע - בלק (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

הוכיחו לו לבלעם לבל יתגאה בכך שזכה לנבואה שכן האתון זו שבוודאי אינה ראויה לראות פני מלאך ולדבר בכל זאת זכתה לראות פני מלאך ונפתח פיה לדבר מכיוון שהיה לטובת ישראל ואילו הוא עצמו אינו ראוי לזה יותר מן האתון...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 23:15:02 - 05/07/2017  צפיות: 484  תגובות: 0

פרשת השבוע - חוקת (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

מי שרואה את עצמו כאילו כבר הגיע לתכלית השלמות וכבר אין בו שום פגם ומגרעת הרי זה סימן מובהק שעדיין אין עליו בכלל עול מלכות שמים. אלמלי היה עליו מקצת של עול מלכות שמים היה מבין יפה כי עדיין אינו אלא מומים בלבד...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 17:26:13 - 28/06/2017  צפיות: 595  תגובות: 0

פרשת השבוע - קורח (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

אומרים חכמי המדרש, מרגלים שניים ששלח יהושע בן נון מן השיטים מי היו אלו, פנחס וכלב. והלכו ונתנו נפשם והצליחו בשליחותם, אבל מרגלים ששלח משה היו רשעים, שנאמר שלח לך אנשים...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 17:43:11 - 23/06/2017  צפיות: 606  תגובות: 0

פרשת השבוע - שלח (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

אומרים חכמי המדרש, מרגלים שניים ששלח יהושע בן נון מן השיטים מי היו אלו, פנחס וכלב. והלכו ונתנו נפשם והצליחו בשליחותם, אבל מרגלים ששלח משה היו רשעים, שנאמר שלח לך אנשים...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 17:36:27 - 14/06/2017  צפיות: 439  תגובות: 0

פרשת השבוע - בהעלותך (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

על כן חלשה דעתם של הנשיאים והקב"ה הורה להם להביא את קורבנם. כשראה זו אהרון הכהן – שהנשיאים מקריבים ושבטו אינו מקריב, חלשה דעתו – לכן נצטווה להדליק את המנורה. רואים אנו שהתנאי לקרבת אלוקים הוא שברון לב...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 21:17:32 - 06/06/2017  צפיות: 532  תגובות: 0

פרשת השבוע - בהר (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת בהר פותחת במצוות שמיטה ומסיימת במצוות שמירת השבת (הפרשה מציינת את מצוות גאולת קרקעות, איסור רביות, דיני עבד עברי, איסור פסל). על פניו נראה כאילו אין קשר בין המצוות, אך בהתבוננות פנימה מבינים שהקשר הוא ברור ומוצק, לכאורה אדם ששומר את השמיטה ואת השבת, ונמנע מעיסוק במלאכה, מגיע לכדי הפסד ממון. אך בסופו של דבר אין הפסד זה אלא הפסד מדומה, שכן כל השומר בדקדקנות על מצוות אלו זוכה להתברך מפי הקב"ה בפרנסה....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 10:01:56 - 19/05/2017  צפיות: 534  תגובות: 0

פרשת השבוע - אמור (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת אמור עוסקת בנושאים של אבל ושמחה גם יחד, בתחילת הפרשה ישנה אזהרה לכהנים לבל יטמאו למתים ושל יקרחו בראשם קרחה על המת...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 21:47:25 - 10/05/2017  צפיות: 499  תגובות: 0

פרשת השבוע - אחרי מות קדושים (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

שתי ארצות אלו מצרים וכנען יחד מגיעים לשיא השחיתות אשר ניתן להגיע ועליהם מזהיר הכתוב ואומר: כמעשה ארץ מצרים וכמעשה ארץ כנען לא תעשו. ומיד מצווה על העריות במעשה זה של גילוי עריות האדם מגיע לשיא השחיתות והשפלות ומעשה בהמי הגרוע ביותר ומראה אכן כי אין אדם זה שולט במעשיו ועל ידי איסור חמור זה יכול להגיע למעשה ארץ מצרים דהיינו שחיתות ואכזריות ולמעשה ארץ כנען, שחיתות המידות...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 00:30:30 - 05/05/2017  צפיות: 475  תגובות: 0