שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר

דבר תורה - פרשת שלח התשע"ח

למעבר לדבר התורה המלא

חמישה דברים ומאורעות עצובים אירעו את אבותינו בתשעה באב: נגזר על אבותינו שלא יכנסו לארץ ישראל בשל חטא המרגלים נדחתה כניסת השבטים לארץ בארבעים שנה חרב בית המקדש בראשונה על ידי הבבלים ובשנייה על ידי הרומאים ונלכדה ביתר נפל המבצר האחרון של בר כוכבא שמרד ברומי כשישים וחמש שנים אחרי חורבן בית שני ונחרשה העיר ירושלים ונחרבה כליל בפקודת שלטון רומי והייתה כשדה חרוש ...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 21:43:48 - 07/06/2018  צפיות: 409  תגובות: 0

דבר תורה - פרשת נשא התשע"ח

למעבר לדבר התורה המלא

שעל ידי תשובה זוכים לחזור לבית אבותם למשפחותם הקדושה העליונה. וראיה לזה שאחריו כתוב בפרשת תשובה, איש או אישה כי יעשו מכל חטאת האדם למעול מעל בה ואם חס ושלום לא ממהר לעשות תשובה מהכתוב אחריו, איש איש כי תשטה אשתו ומעלה בו מעלה, עכשיו יבוא בעל כורחו אל הכהן...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 19:03:15 - 23/05/2018  צפיות: 412  תגובות: 0

דבר תורה - פרשת במדבר התשע"ח

למעבר לדבר התורה המלא

כל חידושי התורה האמתיים הם צמצומים וכלים נפלאים להמשיך על ידם אור האין סוף בהדרגה ובמידה כראוי. אך לזה צריכין שיתחברו באהבה נפשות רבות מישראל יחד. כי צריכים לזה כלים רבים שאי אפשר שיתתקנו כי אם על ידי אלפים נשמות שמתחבירם יחד באהבה כאיש אחד עד שיוכלו לקבל בהדרגה כראוי אור הגדול הזה והכל כפי התגלות האור והמשכתו שזה סוד מה שמתן תורה לא היה עד שנקבצו שישים ריבוא מישראל יחד באהבה ובשלום כמאמר רבותינו...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 21:52:18 - 15/05/2018  צפיות: 591  תגובות: 0

דבר תורה - פרשת בהר, התשע"ח

למעבר לדבר התורה המלא

אמרו המפרשים מדוע בחר הקבה אחר שש שנים שנה שביעית משום שנזכר בגמרא אמר רבא לתלמידיו לא תתחזו קמאי לא ביומי ניסן ולא ביומי תשרי כדי שיטרחו בבצר ובקציר וכשהם יטרחו בקצירה וחרישה אז יהיו פנויים בשאר ימות השנה ללמוד בינתיים כל הישיבות היו מבטלות תורה שני חודשים בשנה ולזה ציווה הקבה שש שנים תזרע שדך כל שש שנים יש לך שנים עשר חודש שאתה חייב לי...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 09:21:52 - 29/04/2018  צפיות: 461  תגובות: 0

דבר תורה - תזריע מצורע, התשע"ח

למעבר לדבר התורה המלא

וידבר ה אל משה לאמר דבר אל בני ישראל לאמור אישה כי תזריע וילדה זכר נסמכה פרשה זו לפרשת שמיני ששם מדבר בעניין איסורי מאכלת מפני שהמאכלות האסורות האמורות בפרשת שמיני מוליד עיפוש מיני נגעים לילד אשר בבטן אמו בשביל זה הזהירה התורה קודם הריון והלידה את זה תאכלו ואת זה לא תאכלו כדי שהילד יצא מלובן ומזורז לעבודתו יתברך....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 10:50:14 - 13/04/2018  צפיות: 473  תגובות: 0

חג פסח - התשע"ח

למעבר לדבר התורה המלא

דבר תורה לחג הפסח אכן באם חס וחלילה פוגם אדם בברית לשון הקודש במאכלות או בדיבורים אסורים כרכילות וליצנות ושקרים ודומיהם אדם כזה הוא מכניס פיו ולשונו תחת הסטרא אחרא, ולכן יש להם אחיזה לבלבל גם מתורתו ותפילתו בשק והתפארות ואז אף אם ידבר בלשון הקודש אינו בכלל לשון הקודש באמת שאין לשונו אשר בפיו קדושה...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 07:10:29 - 28/03/2018  צפיות: 457  תגובות: 0

דבר תורה - פרשת צו התשע"ח

למעבר לדבר התורה המלא

הקורבנות מכניעין ומבטלין את העבודה הזרה של תאוות ממון שהוא עיקר העבודה הזרה, כי כל העבודות הזרות קיימות בממון. וזה שאמרו רבותינ...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 08:19:18 - 22/03/2018  צפיות: 523  תגובות: 0

דבר תורה - פרשת ויקרא התשע"ח

למעבר לדבר התורה המלא

מעיר כאן רבי יעקב מליסה בעל נתיבות משפט: הזוכה לגדולה ולכתר של מנהג בישראל מוטלת עליו חובה כפולה ומכופלת שלא להכשל אפילו בעבירה בשוגג. כי בשעה שהמנהיג נכשל בעבירה הנעשית בשוגג מצויים אחרי כן אנשים המתירים לעצמם לעבור עבירות אלו במזיד...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 15:56:41 - 13/03/2018  צפיות: 534  תגובות: 0