שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר

פרשת השבוע - פרשת מקץ (התשע"ג)

למעבר לדבר התורה המלא

חלקו הראשון של חלום פרעה הוא על הפרות. רמז כי יהיה מחסור בבשר לאכילה. אם לא יהיה די בבשר לאכילה - יאכל לחם על כן זה לא מדאיג כל כך. אך מרגע שבא חלקו השני של החלום, החלום על השיבולים, רמז לכך שאפילו מחסור בלחם יהיה...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 21:19:19 - 13/12/2012  צפיות: 2092  תגובות: 1

חנוכה (התשע"ג)

למעבר לדבר התורה המלא

בבית המקדש השני כשמלכות יון גזרו גזירות קשות על היהודים וביטלו אותם מדתם ולא הניחו להם לעסוק בתורה ובמצוות בורא עולם, פשטו על ממנום, גזלו...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 23:01:07 - 06/12/2012  צפיות: 1780  תגובות: 0

פרשת השבוע - פרשת וישב (התשע"ג)

למעבר לדבר התורה המלא

יעקב אבינו מתישב בארץ כנען. יוסף ואחיו רבים, ריב שנובע מכמה סיבות תחילה, יוסף נוהג להלשין ליעקב אביו על מעשיהם של אחיו...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 22:35:04 - 04/12/2012  צפיות: 1900  תגובות: 0

פרשת השבוע - פרשת וישלח (התשע"ג)

למעבר לדבר התורה המלא

תקציר פרשת השבוע יעקב שולח מלאכים לאחיו עשו אל ארץ שעיר בכדי לפייסו, המלאכים מספרים ליעקב כי פני עשו אחיו הם למלחמה ולא לשלום. יעקב מתכונן למלחמה ולתפילה ומחלק את אנשיו ומשפחתו וצאנו וכל הרכוש לחלקים ומתפלל לה...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 13:42:01 - 26/11/2012  צפיות: 1994  תגובות: 0

פרשת השבוע - חיי שרה (התשע"ג)

למעבר לדבר התורה המלא

תקציר הפרשה פרשת חיי שרה היא הפרשה החמישית בספר בראשית, הפרשה פותחת במות שרה אמנו, אברהם מבקש לקבור את שרה בחברון על כן רוכש בכסף מלא את מערת המכפלה מאת עפרון החיתי. המשך הפרשה עוסק בשליחותו של אליעזר למציאת זיווג לבנו של אברהם, ליצחק. אברהם מבקש אישה לב...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 22:42:09 - 08/11/2012  צפיות: 2600  תגובות: 1

פרשת השבוע - פרשת וירא (התשע"ג)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת השבוע – פרשת וירא, היא הפרשה הרביעית בספר בראשית. תקציר הפרשה ביום השלישי לאחר ברית המילה של אברהם אבינו, אברהם אבינו ישב בפתח אוהלו כאשר בא אליו האלוהים לבקרו. תוך כדי ההתגלות בורא עולם, מבחין אברהם אבינו מרחוק בשלושה אורחים מתקרבים אל פתח אוהלו. א...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 23:46:50 - 01/11/2012  צפיות: 1938  תגובות: 0

קיצור ליקוטי תפילות חלק א - תפילה ב

למעבר לדבר התורה המלא

יהי רצון מלפנך ה השומע תפילת עמו, שיתעוררו רחמיך עלינו ותכין ליבנו להתפלל לפניך בכל לב ותהי התפילה שגורה בפינו תמיד ללא מניעה בתפילה וללא עיכוב. יהיה רצון שיומשך עלינו קדושה וטהרה באופן בו נוכל להכניע את יצרנו הרע ואנו וזרענו עד עולם...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 09:29:19 - 26/10/2012  צפיות: 1807  תגובות: 0

פרשת השבוע - פרשת לך לך (התשע"ג)

למעבר לדבר התורה המלא

אברם אבינו היה בן שבעים וחמש וטרם נולדו לו ילדים. אז פנה אליו הקב"ה ואמר לו "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך" הלא היא ארץ כנען. אברם ללא היסוס יוצא אל הדרך עם אישתו שרי, לוט אחיינו, האנשים שהחלו להאמין בבורא עולם, עבדים ושפחות...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 20:26:12 - 25/10/2012  צפיות: 2157  תגובות: 0