שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר

פרשת השבוע - פרשת תצוה (התשע"ג )

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת שבוע, פרשת תצוה, היא הפרשה השמינית במספר בספר שמות. הפרשה מהווה המשך ישיר לסיום הפרשה הקודמת, פרשת תרומה ועוסקת בהמשך הנחיות הקב"ה על דבר הקמת משכן ה'. ציוויים נוספים המופיעים בפרשה הינם: עשיית בגדי כהונה לכהנים ושמות בגדים אלו, ...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 21:50:26 - 21/02/2013  צפיות: 4477  תגובות: 0

פרשת השבוע - פרשת תרומה (התשע"ג)

למעבר לדבר התורה המלא

הקב"ה מצווה את ישראל להביא תרומה: זהב, כסף ונחושת, תכלת ואגמן, תולעת שני ושש ועיזים, עורות אילים מאודמים, עורות תחשים, עצי שיטים, שמן למאור, בשמים ואבנים טובות וזאת לצורך הקמת ובניית משכן ה'. הקב"ה מנחה את משה בבניית המשכן וכליו ומתאר את המידות המדויקות שלו, מתאר את תבניתו החיצונית ותבניתו הפנימית....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 21:05:04 - 13/02/2013  צפיות: 4157  תגובות: 0

פרשת השבוע - פרשת משפטים (התשע"ג)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת משפטים היא הפרשה השישית במספר בספר שמות, עיקר הפרשה עוסק בדינים, מצוות ומשפטים שיסייעו לבני ישראל להתנהל כעם לכל דבר ועניין, הנהגות וחוקים שבין אדם לחברו. סיום פרשת השבוע עוסק בברית אותה כורת ה' עם בני ישראל ועלייתו של משה רבנו להר סיני. ...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 22:12:27 - 06/02/2013  צפיות: 5074  תגובות: 0

פרשת השבוע - פרשת יתרו (התשע"ג)

למעבר לדבר התורה המלא

"וישמע יתרו" (יח', א') רש"י במקום אומר: מה שמועה שמע ובא? קריעת ים סוף ומלחמת עמלק. בשיחות צדיקים נאמר: קשה אפוא, ולשם מה היה צריך לבוא והרי היה יכול להישאר מאמין בביתו?...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 22:10:52 - 31/01/2013  צפיות: 3279  תגובות: 0

פרשת השבוע - פרשת בשלח (התשע"ג)

למעבר לדבר התורה המלא

עם ישראל נוסעים ונודדים מסוכות לאיתם בליווי של ענני הכבוד. בני ישראל חונים לפני פי החירות. בינתיים, פרעה מקבץ את חייליו ורודף אחר עם ישראל. בני ישראל שראו לפתע שמצרים רודפים אחריהם החלו מלינים על משה, ומתפללים לאביהם שבשמיים שיחלצם מצרה זו. הקב"ה מורה למשה להכות את הים ובני ישראל יעברו בו בחרבה....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 21:53:44 - 23/01/2013  צפיות: 2267  תגובות: 0

פרשת השבוע - פרשת בא (התשע"ג)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת בא היא הפרשה השלישית במספר בספר שמות, עיקר הפרשה עוסק בהמשך מכות מצרים. הפרשה פותחת בהתראה לפרעה על מכת הארבה, פרעה נכנס למשא ומתן עם משה ואהרון ומתעקש להחזיק בבני ישראל, הקב"ה מכה במצרים במכת הארבה. פרעה שמבין את חומרת המצב מבקש ממשה שיתפלל בעבור הפסקת הארבה....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 21:50:49 - 15/01/2013  צפיות: 2438  תגובות: 1

פרשת השבוע - פרשת וארא (התשע"ג)

למעבר לדבר התורה המלא

"וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב (ו,ב) רש"י – וארא אל האבות. החתם סופר אומר שהמילה "אבות" יכולה להתפרש גם כ"רוצים" – אשר אבו – (מלשון לא יאבה). הקב"ה נראה רק אל אלו שרוצים שיראה אליהם. ובאותה הדרך מפרש גם הרמב"ם את הפסוק: "אהיה אשר אהיה" – אהיה עם אלו שרוצים שאהיה עמהם....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 12:34:30 - 06/01/2013  צפיות: 2547  תגובות: 1

פרשת השבוע - פרשת שמות (התשע"ג)

למעבר לדבר התורה המלא

"ואלא שמות בני ישראל" (א-א): לא נאמר "אשר באו" כי אם נאמר "הבאים", כלומר, שהם באים באופן תדיר. בכל העיתים ובכל הגלויות כאשר בני ישראל נתונים בצרה ובמצוקה באים איתם שמות השבטים הללו וזכותם עומדת להם להחזיק מעמד...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 23:40:34 - 20/12/2012  צפיות: 2750  תגובות: 1