שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר

שבת - חול המועד פסח (התשע"ג)

למעבר לדבר התורה המלא

רבי אהרון הגדול מקרלין זצ"ל (י"ט בניסן, התקל"ב 1772) בראשית תנועת החסידות היה אדמו"ר וייסד את חסידות קרלין. היה תלמידו של המגיד ממזירטש מגדולי מפיצי תורת החסידות ותלמידו המובהק והמפורסם של הבעל שם טוב. הרב נפטר בעודי בן 36 ועל מצבתו נכתב: "זכה וזכה את הרבים כמה וכמה פעמים ומסר את נפשו במסירות נפש על זה, לפי שכלו לזכות את הרבים והיה מוכיח לרבים בתוכחת מגולה ואהבה מסותרת לקרב את ישראל לאביהם שבשמים וליחדם בייחוד גמור" כתביו והגהותיו בתורה ובדברי תורה הובאו ע"י נכדו רבי אהרון מקרלין בעל הספר ...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 15:25:04 - 29/03/2013  צפיות: 3780  תגובות: 0

פרשת השבוע - פרשת צו (התשע"ג)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת השבוע פרשת צו היא הפרשה השנייה בספר ויקרא. ניתן להבחין בחלוקה בנושאי הפרשה. חלקה הראשון של הפרשה עוסק בפירוט דיני הקרבת הקרבנות מזוית מבטם של הכהנים וחלקה השני של הפרשה עוסק בעבודה במשכן במשך שבעת ימי המילואים....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 15:18:19 - 21/03/2013  צפיות: 2094  תגובות: 1

פרשת השבוע - פרשת ויקרא (התשע"ג)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת השבוע פרשת ויקרא היא הפרשה הראשונה שפותחת את ספר ויקרא. הפרשה עוסקת בהלכות ובדיני הקרבת קורבנות. בתחילת הפרשה ישנו ציווי של הקב"ה למשה מתוך אוהל מועד על הבאת קורבנות. סוגי הקורבנות המפורטים בפרשה הם: קורבן עולת הבקר...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 23:50:21 - 14/03/2013  צפיות: 3650  תגובות: 0

פרשת השבוע - פרשת ויקהל - פקודי (התשע"ג)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשתנו הראשונה, פרשת ויקהל פותחת בצווים אותם אומר משה לבני ישראל כשהם נקהלו למחרת יום הכיפורים כאשר ירד משה מן ההר. הציווי לשבות ביום השבת, איסור הבערת אש בשבת. מייד לאחר מכן מתואר צווי משה באשר להבאת תרומה מאת בני ישראל לטובת בניית המשכן וכליו. משה שוב מפרט את הפריטים הנדרשים לכך, זהב, תכלת ונחושת, תולעת שני, אבנים טובות, שמן למאור, בדים, עצים, שולחן. בניית המזבחות, בגדי הכהונה וכו'....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 19:44:56 - 07/03/2013  צפיות: 4137  תגובות: 0

פרשת השבוע - פרשת כי תשא (התשע"ג)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת השבוע, פרשת כי תשא היא הפרשה התשיעית במספר בספר שמות. בתחילתה של הפרשה ישנו מיקוד במצוות מחצית השקל ובהנחיות נוספות הקשורות במלאכת המשכן: הכיור ותפקידו, שמן המשחה ומלאכת עשייתו, משיחת אוהל מועד וכליו, פרשת קטורת הסמים, פירוט כלי המשכן, שמות האחראים על מלאכת המשכן וכליו, ציווי שמירת השבת והעונש למי שמחלל אותה......

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 23:34:09 - 28/02/2013  צפיות: 3797  תגובות: 0

פרשת השבוע - פרשת תצוה (התשע"ג )

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת שבוע, פרשת תצוה, היא הפרשה השמינית במספר בספר שמות. הפרשה מהווה המשך ישיר לסיום הפרשה הקודמת, פרשת תרומה ועוסקת בהמשך הנחיות הקב"ה על דבר הקמת משכן ה'. ציוויים נוספים המופיעים בפרשה הינם: עשיית בגדי כהונה לכהנים ושמות בגדים אלו, ...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 21:50:26 - 21/02/2013  צפיות: 4430  תגובות: 0

פרשת השבוע - פרשת תרומה (התשע"ג)

למעבר לדבר התורה המלא

הקב"ה מצווה את ישראל להביא תרומה: זהב, כסף ונחושת, תכלת ואגמן, תולעת שני ושש ועיזים, עורות אילים מאודמים, עורות תחשים, עצי שיטים, שמן למאור, בשמים ואבנים טובות וזאת לצורך הקמת ובניית משכן ה'. הקב"ה מנחה את משה בבניית המשכן וכליו ומתאר את המידות המדויקות שלו, מתאר את תבניתו החיצונית ותבניתו הפנימית....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 21:05:04 - 13/02/2013  צפיות: 4110  תגובות: 0

פרשת השבוע - פרשת משפטים (התשע"ג)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת משפטים היא הפרשה השישית במספר בספר שמות, עיקר הפרשה עוסק בדינים, מצוות ומשפטים שיסייעו לבני ישראל להתנהל כעם לכל דבר ועניין, הנהגות וחוקים שבין אדם לחברו. סיום פרשת השבוע עוסק בברית אותה כורת ה' עם בני ישראל ועלייתו של משה רבנו להר סיני. ...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 22:12:27 - 06/02/2013  צפיות: 5012  תגובות: 0