שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר

פרשת השבוע-פרשת תזריע-מצורע (התשע"ג)

למעבר לדבר התורה המלא

עיקר נושאי פרשת השבוע הם: דיני טומאת וטהרת היולדת , קרבנה ומצות מילת הבן הילוד. דיני צרעת בעורו של אדם, צרעת מסוגים שאת, בהרת, מחיה, שחין ומכוה. דיני צרעת בשיער ראש האדם – נתק. דיני המצורע, הנהגותיו ודיני סילוק נגע הצרעת, דיני צרעת הבגד.סדר טהרת המצורע וקרבנותיו ביום טהרתו, דיני צרעת הבית – נגעי הבתים, דיני טומאת הזב והזבה, טהרתם וקורבנותיהם....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 19:27:33 - 11/04/2013  צפיות: 3494  תגובות: 0

פרשת השבוע - פרשת שמיני (התשע"ג)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת השבוע פרשת שמיני היא הפרשה השלישית בספר ויקרא. בשנים שלא מעוברות הפרשה נקראת בשבת שלאחר חג שני של פסח. בשנים מעוברות – הפרשה נקראת במקביל לפרשת החודש או במקביל לפרשת פרה....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 21:36:41 - 04/04/2013  צפיות: 3305  תגובות: 0

חג שני - שביעי של פסח (התשע"ג)

למעבר לדבר התורה המלא

בחג שני של פסח – שביעי של פסח (כ"א בניסן) ניתנת לכלל עם ישראל האפשרות לטעום מעט מטעמו הנפלא של האור הקדוש שיזרח עלינו עם בוא הגאולה.ביום זה לאחר תפילת מנחה, עורכים את הסעודה הייחודית במינה – "סעודת משיח". בזעודה זו אוכלים מצות ושותים ארבע כוסות יין, מדברים מענייני הגאולה וחיזוק האומנה בצפייה לבואו של הגואל במהרה, בימינו אמן! מקובל לנו מדורות שהמקור למנהג סעודת משיח הוא אצל מייסד החסידות – רבי ישראל בעל שם טוב זצ"ל...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 11:04:11 - 31/03/2013  צפיות: 3368  תגובות: 0

שבת - חול המועד פסח (התשע"ג)

למעבר לדבר התורה המלא

רבי אהרון הגדול מקרלין זצ"ל (י"ט בניסן, התקל"ב 1772) בראשית תנועת החסידות היה אדמו"ר וייסד את חסידות קרלין. היה תלמידו של המגיד ממזירטש מגדולי מפיצי תורת החסידות ותלמידו המובהק והמפורסם של הבעל שם טוב. הרב נפטר בעודי בן 36 ועל מצבתו נכתב: "זכה וזכה את הרבים כמה וכמה פעמים ומסר את נפשו במסירות נפש על זה, לפי שכלו לזכות את הרבים והיה מוכיח לרבים בתוכחת מגולה ואהבה מסותרת לקרב את ישראל לאביהם שבשמים וליחדם בייחוד גמור" כתביו והגהותיו בתורה ובדברי תורה הובאו ע"י נכדו רבי אהרון מקרלין בעל הספר ...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 15:25:04 - 29/03/2013  צפיות: 3821  תגובות: 0

פרשת השבוע - פרשת צו (התשע"ג)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת השבוע פרשת צו היא הפרשה השנייה בספר ויקרא. ניתן להבחין בחלוקה בנושאי הפרשה. חלקה הראשון של הפרשה עוסק בפירוט דיני הקרבת הקרבנות מזוית מבטם של הכהנים וחלקה השני של הפרשה עוסק בעבודה במשכן במשך שבעת ימי המילואים....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 15:18:19 - 21/03/2013  צפיות: 2124  תגובות: 1

פרשת השבוע - פרשת ויקרא (התשע"ג)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת השבוע פרשת ויקרא היא הפרשה הראשונה שפותחת את ספר ויקרא. הפרשה עוסקת בהלכות ובדיני הקרבת קורבנות. בתחילת הפרשה ישנו ציווי של הקב"ה למשה מתוך אוהל מועד על הבאת קורבנות. סוגי הקורבנות המפורטים בפרשה הם: קורבן עולת הבקר...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 23:50:21 - 14/03/2013  צפיות: 3700  תגובות: 0

פרשת השבוע - פרשת ויקהל - פקודי (התשע"ג)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשתנו הראשונה, פרשת ויקהל פותחת בצווים אותם אומר משה לבני ישראל כשהם נקהלו למחרת יום הכיפורים כאשר ירד משה מן ההר. הציווי לשבות ביום השבת, איסור הבערת אש בשבת. מייד לאחר מכן מתואר צווי משה באשר להבאת תרומה מאת בני ישראל לטובת בניית המשכן וכליו. משה שוב מפרט את הפריטים הנדרשים לכך, זהב, תכלת ונחושת, תולעת שני, אבנים טובות, שמן למאור, בדים, עצים, שולחן. בניית המזבחות, בגדי הכהונה וכו'....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 19:44:56 - 07/03/2013  צפיות: 4218  תגובות: 0

פרשת השבוע - פרשת כי תשא (התשע"ג)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת השבוע, פרשת כי תשא היא הפרשה התשיעית במספר בספר שמות. בתחילתה של הפרשה ישנו מיקוד במצוות מחצית השקל ובהנחיות נוספות הקשורות במלאכת המשכן: הכיור ותפקידו, שמן המשחה ומלאכת עשייתו, משיחת אוהל מועד וכליו, פרשת קטורת הסמים, פירוט כלי המשכן, שמות האחראים על מלאכת המשכן וכליו, ציווי שמירת השבת והעונש למי שמחלל אותה......

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 23:34:09 - 28/02/2013  צפיות: 3848  תגובות: 0