שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר

פרשת השבוע - פרשת אמור (התשע"ג)

למעבר לדבר התורה המלא

"וּבָא הַשֶּׁמֶשׁ, וְטָהֵר; וְאַחַר יֹאכַל מִן-הַקֳּדָשִׁים, כִּי לַחְמוֹ הוּא"(כב,ז) "ביאת השמש" – רמז לביאת שמשו של אדם, כי נר ה' נשמת אדם. אם האדם הנפטר טהור, שדאג לקיים בחייו מצוות ועשה מעשים טובים אז ודאי שלא יאכל לחם של בושה, אלא בדין ייקח את שכרו שלו לעולם הבא...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 23:25:46 - 25/04/2013  צפיות: 3935  תגובות: 1

פרשת השבוע-אחרי מות-קדושים (התשע"ג)

למעבר לדבר התורה המלא

אחרי מות -היא הפרשה השישית בספר ויקרא, השנה קוראים את פרשת אחרי מות יחד עם פרשת קדושים. עיקרי הפרשה הם: אזהרה לאהרון הכהן שלא להיכנס בכל עת שיחפוץ אל קודש הקודשים ותיאור מהלך כניסתו של אהרון הכהן (הכהן הגדול בכלל) לקודש הקודשים ביום הכיפורים: נתינת גורלות על השעירים, שחיטת פר של כהן גדול ושעיר, וידוי על השעיר ושליחתו אל המדבר...פרשת קדושים היא פרשה מרובה במצוות העוסקים בנושאים מגוונים, על כן הפרשה נאמרה בהקהל אל מול עדת ישראל. הפרשה פותחת במצוות שבין אדם למקום ובהם: אזהרה על עבודת אלילים , חובת שמירת השבת, איסור שבועת שקר, איסור כלאיים ואיסור שעטנז. בהמשך ישנו מעבר לפירוט מצוות שבין אדם לחברו: "ואהבת לרעך כמוך"... ...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 23:07:00 - 15/04/2013  צפיות: 3531  תגובות: 0

פרשת השבוע-פרשת תזריע-מצורע (התשע"ג)

למעבר לדבר התורה המלא

עיקר נושאי פרשת השבוע הם: דיני טומאת וטהרת היולדת , קרבנה ומצות מילת הבן הילוד. דיני צרעת בעורו של אדם, צרעת מסוגים שאת, בהרת, מחיה, שחין ומכוה. דיני צרעת בשיער ראש האדם – נתק. דיני המצורע, הנהגותיו ודיני סילוק נגע הצרעת, דיני צרעת הבגד.סדר טהרת המצורע וקרבנותיו ביום טהרתו, דיני צרעת הבית – נגעי הבתים, דיני טומאת הזב והזבה, טהרתם וקורבנותיהם....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 19:27:33 - 11/04/2013  צפיות: 3580  תגובות: 0

פרשת השבוע - פרשת שמיני (התשע"ג)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת השבוע פרשת שמיני היא הפרשה השלישית בספר ויקרא. בשנים שלא מעוברות הפרשה נקראת בשבת שלאחר חג שני של פסח. בשנים מעוברות – הפרשה נקראת במקביל לפרשת החודש או במקביל לפרשת פרה....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 21:36:41 - 04/04/2013  צפיות: 3369  תגובות: 0

חג שני - שביעי של פסח (התשע"ג)

למעבר לדבר התורה המלא

בחג שני של פסח – שביעי של פסח (כ"א בניסן) ניתנת לכלל עם ישראל האפשרות לטעום מעט מטעמו הנפלא של האור הקדוש שיזרח עלינו עם בוא הגאולה.ביום זה לאחר תפילת מנחה, עורכים את הסעודה הייחודית במינה – "סעודת משיח". בזעודה זו אוכלים מצות ושותים ארבע כוסות יין, מדברים מענייני הגאולה וחיזוק האומנה בצפייה לבואו של הגואל במהרה, בימינו אמן! מקובל לנו מדורות שהמקור למנהג סעודת משיח הוא אצל מייסד החסידות – רבי ישראל בעל שם טוב זצ"ל...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 11:04:11 - 31/03/2013  צפיות: 3433  תגובות: 0

שבת - חול המועד פסח (התשע"ג)

למעבר לדבר התורה המלא

רבי אהרון הגדול מקרלין זצ"ל (י"ט בניסן, התקל"ב 1772) בראשית תנועת החסידות היה אדמו"ר וייסד את חסידות קרלין. היה תלמידו של המגיד ממזירטש מגדולי מפיצי תורת החסידות ותלמידו המובהק והמפורסם של הבעל שם טוב. הרב נפטר בעודי בן 36 ועל מצבתו נכתב: "זכה וזכה את הרבים כמה וכמה פעמים ומסר את נפשו במסירות נפש על זה, לפי שכלו לזכות את הרבים והיה מוכיח לרבים בתוכחת מגולה ואהבה מסותרת לקרב את ישראל לאביהם שבשמים וליחדם בייחוד גמור" כתביו והגהותיו בתורה ובדברי תורה הובאו ע"י נכדו רבי אהרון מקרלין בעל הספר ...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 15:25:04 - 29/03/2013  צפיות: 3901  תגובות: 0

פרשת השבוע - פרשת צו (התשע"ג)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת השבוע פרשת צו היא הפרשה השנייה בספר ויקרא. ניתן להבחין בחלוקה בנושאי הפרשה. חלקה הראשון של הפרשה עוסק בפירוט דיני הקרבת הקרבנות מזוית מבטם של הכהנים וחלקה השני של הפרשה עוסק בעבודה במשכן במשך שבעת ימי המילואים....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 15:18:19 - 21/03/2013  צפיות: 2163  תגובות: 1

פרשת השבוע - פרשת ויקרא (התשע"ג)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת השבוע פרשת ויקרא היא הפרשה הראשונה שפותחת את ספר ויקרא. הפרשה עוסקת בהלכות ובדיני הקרבת קורבנות. בתחילת הפרשה ישנו ציווי של הקב"ה למשה מתוך אוהל מועד על הבאת קורבנות. סוגי הקורבנות המפורטים בפרשה הם: קורבן עולת הבקר...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 23:50:21 - 14/03/2013  צפיות: 3765  תגובות: 0