שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר

פרשת השבוע - חוקת (התשע"ג)

למעבר לדבר התורה המלא

תקציר פרשת השבוע – פרשת חוקת – פרשת חוקת היא הפרשה השישית בספר במדבר. פרשתנו פותחת בדילמה ההלכתית בנושא פרה אדומה והלכות טומאת המת. תיאור אפר הפרה שמטהר את טמאי המתים, תיאור טהרת כלים טמאים על ידי מי חטאת. תאור הליך ההזאה על הדברים הטמאים. חיוב הטהרה ועונש למי שאינו רוצה להיטהר. דין הנוגע במי נידה טמא וטמא מת מטמא אחרים שנוגעים בו. בהמשך מתוארת מיתתה של מרים וסילוק הבאר...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 11:01:43 - 14/06/2013  צפיות: 1830  תגובות: 0

פרשת השבוע - קרח (התשע"ג)

למעבר לדבר התורה המלא

תקציר פרשת השבוע – פרשת קורח – פרשת קורח היא הפרשה החמישית בספר במדבר. פרשת השבוע פותחת בהיקהלות קורח ועדתו (מאתיים וחמישים אנשי שם) על משה ואהרן. משה מבקש מקורח ועדתו לעמוד במבחן הקטורת. משה מנסה לפייס את קורח ועדתו. משה קורא לדתן ואבירם אך הם מסרבים לבוא ולא מוכנים לקבל את משה כמנהיג ה'. משה קורא לקורח ועדתו להקטיר קטורת. הקב"ה כועס על קורח ועדתו ומבקש לכלותם – ומשה ואהרן מתפללים בעדם. הקב"ה מבקש מהעם להתרחק מקורח ועדתו. הקב"ה פותח את הארץ והאדמה בולעת את קורח ועדתו. ומקריבי הקטורת נשרפים מאש הקב"ה...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 16:36:32 - 07/06/2013  צפיות: 1584  תגובות: 0

פרשת השבוע - שלח לך (התשע"ג)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת השבוע – פרשת שלח – פרשת השבוע פותחת בפרשת המרגלים. משה שולח מרגלים לתור את ארץ ישראל, הפרשה מפרטת את שמותם של המרגלים. משה מבצע "תדרוך" טרם יציאתם של המרגלים לעבר ארץ ישראל ומפרט בו את מטרת יציאתם. המרגלים יוצאים לארץ ושבים ממנה. בשובם מוציאים את דיבתה. המרגלים מפחידים את העם ומספרים רעה על הארץ ועל יושביה. כלב בן יפונה מכחיש את דברי חבריו המרגלים...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 22:33:46 - 29/05/2013  צפיות: 2327  תגובות: 0

פרשת השבוע - בהעלתך (התשע"ג)

למעבר לדבר התורה המלא

מדוע נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים? לפי שראה אהרן חנוכת הנשיאים, חלשה דעתו שלא היה עימהם, אמר לו הקב"ה חייך שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיב את הנרות.נשאלת השאלה במה הדלקת נרות גדולה מקרבנות הנשיאים?...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 00:51:43 - 24/05/2013  צפיות: 2024  תגובות: 0

יהדות של כולנו

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת נשא -נזיר הוא אדם המקיים מצוות ומתחייב לעוד איסורים שהתורה לא ביקשה. הנדר מחייב את האדם במעשים והימנעות ממעשים שלא נדרש בהם על פי התורה. הכהן הגדול נמצא ביום הכיפורים בקודש הקודשים ולכן נחשף למקור החיים. הנזיר מבקש להתקרב לקדוש ברוך הוא ולכן חלים עליו כמה איסורים הדומים להתנהגות אדם הראשון לפני החטא....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: shelkulanu  בתאריך: 19:49:44 - 23/05/2013  צפיות: 1608  תגובות: 0

פרשת השבוע - פרשת נשא (התשע"ג)

למעבר לדבר התורה המלא

באחד לילות חול המועד בחורי ישיבתו של רבי אהרון רוקח מבעלזא זצ"ל נמו את שנתם, לפתע אחד הבחורים החל להעיר את התלמידים הישנים וזירזם לבית המדרש, ללמוד ולעסוק בתורה. הבחורים המופתעים שאלו בתמהון "מדוע אתה מעיר אותנו כעת...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 09:41:05 - 17/05/2013  צפיות: 2227  תגובות: 0

פרשת השבוע - במדבר (התשע"ג)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת השבוע - פרשת במדבר היא הפרשה הראשונה בספר במדבר. עיקר נושאי הפרשה הוא מניינים של בני ישראל במדבר. הפרשה מפרטת את שמותם של נשיאי השבטים. ישנו פירוט של מִפְקָד כל מי שיצא לצבא בחלוקה לשבטים ...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 00:46:47 - 10/05/2013  צפיות: 1925  תגובות: 0

פרשת השבוע - בהר בחוקותי (התשע"ג)

למעבר לדבר התורה המלא

אדם כשנכנס לפני מלך לבקש בקשה עומד הוא לפניו ביראה ורטט. אולם כשנכס בעל מלאכה לארמונו של המלך ועושה את מלאכתו – עושה אותה כתיקונה, שכן אם יעשה אותה בהכנעה ואימה כנדרש לפני המלך הרי היא לא תצא מוגמרת וטיבה ייפגם. כך גם האדם...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 00:36:45 - 03/05/2013  צפיות: 1813  תגובות: 0