שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר

פרשת דברים מאת הרב כפיר דדון שליט"א

למעבר לדבר התורה המלא

עמים רבים מופיעים בפרשתינו, האמורי, המואבי, הרפאים, החורים, ועוד. ובמדרש מובאים תיאורים רבים לכוחם ועוצמתם, ודוגמא לדבר, למה נקרא שמם רפאים, שכל הרואה אותם היה לבו רפה כשעוה. (בראשית רבה סימן כ"ו). העמים כולם אבדו נמוגו והלכו מן העולם, וכולם נותרו שמותם רק בספר התורה ובדפי ההיסטוריה. אך העם היחיד ששרד את כל הצרות והגלויות ונשאר לאורך כל הדורות הוא עם ישראל...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: asherp15  בתאריך: 21:06:07 - 10/07/2013  צפיות: 1899  תגובות: 0

פרשת דברים (התשע"ג)

למעבר לדבר התורה המלא

"וחצרות ודי זהב" (דברים א.א). "וחצרות" פירש רש"י שהכוונה היא למחלוקתו של קורח. "ודי זהב" הכוונה היא לחטא העגל. והקשה הגאון רבי יעקב חי זריהן זצ"ל ראב"ד הספרדים בטבריה, בספרו "אהל יעקב", הרי חטא העגל היה לפני מחלוקת קורח, ומדוע נכתב כאן אחריה?...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: asherp15  בתאריך: 21:23:26 - 09/07/2013  צפיות: 1830  תגובות: 0

פרשת מטות - מסעי (התשע"ג)

למעבר לדבר התורה המלא

"לא יחל דברו" (במדבר ל, ג). פירש הגאון רבי משה בן חמו זצ"ל מחכמי צפרו, שבשעה שהאדם מתעורר לדבר מצוה ונודר נדר, נברא מלאך קדוש המתועד להמליץ טוב בעדו ולעזרו. ועד שהאדם לא ישלם את נדרו ולא יממש את הבטחתו, הרי מלאך זה חסר אונים ותש כח, ואינו יכול לפעול את פעולתו לטובה. וזהו: "לא יחל דברו", מלשון חולי וחולשה...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: asherp15  בתאריך: 18:09:02 - 05/07/2013  צפיות: 2332  תגובות: 0

פרשת השבוע - מטות-מסעי (התשע"ג)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת השבוע פרשת מטות - מסעי הן הפרשה שחותמת את ספר במדבר. הפרשה עוסקת תחילתה בסוגיית נדרים ושבועות כדין נערה בהיותה בבית אביה וברשותו. דין נדר של נערה מאורסה. דין נדר של אישה נשואה. הפרשה מצארצ את מהות הנדרים ותוקפם אל מול מעמדה של האישה (אשת איש, נערה וכו...). בהמשךשדגכע...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 05:56:30 - 05/07/2013  צפיות: 1776  תגובות: 0

פרשת השבוע - פנחס (התשע"ג)

למעבר לדבר התורה המלא

תקציר פרשת השבוע – פרשת פנחס היא הפרשה השמינית בספר במדבר. הפרשה פותחת כהמשך ישיר לפרשה הקודמת פרשת בלק ועוסקת בשכר אותו קיבל פנחס על מעשיו כשדקר את זמרי בן סלוא ואת כזבי בת צור ובמעשה זה עצר את המגפה שגבתה חיי רבים מעם ישראל ועל השכר אותו קיבל בגין מעשה זה...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 21:29:32 - 24/06/2013  צפיות: 2273  תגובות: 0

פרשת השבוע - בלק (התשע"ג)

למעבר לדבר התורה המלא

מדוע ניתן השם "בלק" לפרשה זו? והרי בלק היה רשע ולא מן הראוי לתת שמו של רשע לפרשיה בספר התורה הקדוש. אלא שבלק היה גוי "הגון" שאמר את הגיגי ליבו במפורש ולא כשאר הגויים שעושים עצמם כאוהבם של ישראל אך הם ההפך...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 23:46:45 - 20/06/2013  צפיות: 2214  תגובות: 0

פרשת השבוע - חוקת (התשע"ג)

למעבר לדבר התורה המלא

תקציר פרשת השבוע – פרשת חוקת – פרשת חוקת היא הפרשה השישית בספר במדבר. פרשתנו פותחת בדילמה ההלכתית בנושא פרה אדומה והלכות טומאת המת. תיאור אפר הפרה שמטהר את טמאי המתים, תיאור טהרת כלים טמאים על ידי מי חטאת. תאור הליך ההזאה על הדברים הטמאים. חיוב הטהרה ועונש למי שאינו רוצה להיטהר. דין הנוגע במי נידה טמא וטמא מת מטמא אחרים שנוגעים בו. בהמשך מתוארת מיתתה של מרים וסילוק הבאר...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 11:01:43 - 14/06/2013  צפיות: 1792  תגובות: 0

פרשת השבוע - קרח (התשע"ג)

למעבר לדבר התורה המלא

תקציר פרשת השבוע – פרשת קורח – פרשת קורח היא הפרשה החמישית בספר במדבר. פרשת השבוע פותחת בהיקהלות קורח ועדתו (מאתיים וחמישים אנשי שם) על משה ואהרן. משה מבקש מקורח ועדתו לעמוד במבחן הקטורת. משה מנסה לפייס את קורח ועדתו. משה קורא לדתן ואבירם אך הם מסרבים לבוא ולא מוכנים לקבל את משה כמנהיג ה'. משה קורא לקורח ועדתו להקטיר קטורת. הקב"ה כועס על קורח ועדתו ומבקש לכלותם – ומשה ואהרן מתפללים בעדם. הקב"ה מבקש מהעם להתרחק מקורח ועדתו. הקב"ה פותח את הארץ והאדמה בולעת את קורח ועדתו. ומקריבי הקטורת נשרפים מאש הקב"ה...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 16:36:32 - 07/06/2013  צפיות: 1549  תגובות: 0