שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר

משפט וצדק בעולם ובאדם - פרשת שופטים

למעבר לדבר התורה המלא

עיקר הפרשה עוסק בבנייה נכונה של הנהגת החברה, שופטים ושוטרים, נביא ומלך, בניית הראש המנהיג את החברה בה אנו חיים. הפרשה מדברת על המינויים שצריך לעשות עבור כלל ישראל, להנהגת העם - צריך מלך, צריך שופט, צריך דיין, צריך נביא. למעשה, כל עניני ההנהגה של העם מתחילים בפרשה הזאת. כאן באה התורה ללמד אותנו על בניית חברה של צדק. לא צדק ארצי המוכר לנו, אלא צדק אלוקי, צדק המחובר ומושתת על חוקי הבריאה עצמה. ...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: mudaut  בתאריך: 13:20:17 - 04/08/2013  צפיות: 2123  תגובות: 0

פרשת השבוע - ראה (התשע"ג)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת השבוע - פרשת ראה היא הפרשה הרביעית בספר דברים. הפרשה פותחת במתן האפשרות לבחירת דרכו של האדם, האם ילך בדרך הטוב ויזכה לברכה או שמה יבחר בדרך הרע וקללה תחול עליו. לאחר מכן התורה מפרטת את המצוות בהן יחויבו עם ישראל לאחר כניסתם לארץ ישראל ובהן: לאבד ולהשמיד עבודה זרה שתהה בארץ, הקרבת קרבנות במקומות המותרים בלבד – במקום שיבחר בבית המקדש בלבד...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 22:17:26 - 25/07/2013  צפיות: 1954  תגובות: 0

פרשת עקב (התשע"ג)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת השבוע פרשת עקב עוסקת בתחילתה בברכה שתלויה במעשיהם ובהתנהגותם של עם ישראל. אם ישמרו את כל הנאמר בפרשות הקודמות וישמרו מצוות ה הרי שמובטחת להם ברכה, עושר, בריאות וניצחון במלחמותיהם נגד אויביהם. אך, מזהירה התורה, אם ישכחו את אשר עשה להם ה, את הניסים והנפלאות ביציאת מצרים ובמדבר, ה יענישם שיאבדו בין הגוים. התורה מזהירה אותם לבל יחמדו עבודה זרה שתמצא בארץ ואת זהבם של הגוים...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 23:06:57 - 17/07/2013  צפיות: 3081  תגובות: 1

פרשת ואתחנן (התשע"ג)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת השבוע - פרשת ואתחנן היא הפרשה השניה בספר דברים, את פרשת ואתחנן קוראים בשבת שלאחר תשעה באב. ומפטירין ב"נחמו נחמו עמי" - ועל כן שמה הוא: "שבת נחמו". בתחילת הפרשה משה רבנו מזכיר את רצונו ותחינותיו אל מול הקב,ה להכנס לארץ ישראל, אך תגובתו של הקב"ה "רב לך אל תוסף עוד דבר אלי בדבר הזה". לאחר מכן משה נואם בפני העם נאום שעוסק בנושאים הבאים:...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 17:31:45 - 16/07/2013  צפיות: 3531  תגובות: 1

טללי אורות בתורת "אור החיים"

למעבר לדבר התורה המלא

"נחם ה' אלוקינו את אבלי ציון ואת אבלי ירושלים, ואת העיר החרב והבזויה והשוממה, מבלי בניה היא יושבת, וראשה חפוי כאשה עקרה שלא ילדה... כי באש הצתה - ובאש אתה עתיד לבנותה...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: asherp15  בתאריך: 21:08:23 - 10/07/2013  צפיות: 1733  תגובות: 0

פרשת דברים מאת הרב כפיר דדון שליט"א

למעבר לדבר התורה המלא

עמים רבים מופיעים בפרשתינו, האמורי, המואבי, הרפאים, החורים, ועוד. ובמדרש מובאים תיאורים רבים לכוחם ועוצמתם, ודוגמא לדבר, למה נקרא שמם רפאים, שכל הרואה אותם היה לבו רפה כשעוה. (בראשית רבה סימן כ"ו). העמים כולם אבדו נמוגו והלכו מן העולם, וכולם נותרו שמותם רק בספר התורה ובדפי ההיסטוריה. אך העם היחיד ששרד את כל הצרות והגלויות ונשאר לאורך כל הדורות הוא עם ישראל...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: asherp15  בתאריך: 21:06:07 - 10/07/2013  צפיות: 1859  תגובות: 0

פרשת דברים (התשע"ג)

למעבר לדבר התורה המלא

"וחצרות ודי זהב" (דברים א.א). "וחצרות" פירש רש"י שהכוונה היא למחלוקתו של קורח. "ודי זהב" הכוונה היא לחטא העגל. והקשה הגאון רבי יעקב חי זריהן זצ"ל ראב"ד הספרדים בטבריה, בספרו "אהל יעקב", הרי חטא העגל היה לפני מחלוקת קורח, ומדוע נכתב כאן אחריה?...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: asherp15  בתאריך: 21:23:26 - 09/07/2013  צפיות: 1791  תגובות: 0

פרשת מטות - מסעי (התשע"ג)

למעבר לדבר התורה המלא

"לא יחל דברו" (במדבר ל, ג). פירש הגאון רבי משה בן חמו זצ"ל מחכמי צפרו, שבשעה שהאדם מתעורר לדבר מצוה ונודר נדר, נברא מלאך קדוש המתועד להמליץ טוב בעדו ולעזרו. ועד שהאדם לא ישלם את נדרו ולא יממש את הבטחתו, הרי מלאך זה חסר אונים ותש כח, ואינו יכול לפעול את פעולתו לטובה. וזהו: "לא יחל דברו", מלשון חולי וחולשה...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: asherp15  בתאריך: 18:09:02 - 05/07/2013  צפיות: 2268  תגובות: 0