שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר

פרשת וישב (התשע"ד)

למעבר לדבר התורה המלא

ביקש יעקב לישב בשלווה קפץ עליו רוגזו של יוסף (רש"י) – כל ימי חיו ניהל יעקב מלחמות כנגד כוחות הרע, נגד שליחיו של יצר הרע שהופיעו בכל פעם בדמות אחרת, פעם בדמותו של עשו ופעם בדמותו של לבן. עכשיו משהגיע יעקב אבינו לזיקנה ביקש שלא ללחום יותר נגד יצר הרע, אלא לשבת בשלווה, בסברו כי כבר ניצח אותו מכת מחץ. אלא, שמן השמיים רצו שימשיך להלחם ביצר הרע וגם אם אין בכך שום טובה לעצמו...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 23:26:41 - 16/11/2013  צפיות: 1999  תגובות: 0

פרשת וישלח (התשע"ד)

למעבר לדבר התורה המלא

"וַיִּשְׁלַח יַעֲקֹב מַלְאָכִים לְפָנָיו אֶל עֵשָׂו אָחִיו אַרְצָה שֵׂעִיר שְׂדֵה אֱדוֹם" (ל"ב, ד') – רמז לצדיק ירא ה' שעסק בתורה וקיים מצוות ומעשים טובים ונבראו מלאכים מהמצוות שקיים, הרי ביום פטירתו הוא שולחם כדורון (מתנה) לפניו, ככתוב "והלך לפניך צדקך", אל עשו אחיו, דהיינו נגד טענות יצר הרע שמדמה לאדם...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 21:26:04 - 10/11/2013  צפיות: 2003  תגובות: 0

אמת ושקר - וישלח

למעבר לדבר התורה המלא

אחרי 20 שנות גלות יעקב אבינו חוזר עם נשותיו ובניו ועם כל רכושו חזרה אל ארץ ישראל. כהכנה למפגש הבלתי נמנע עם עשו, יעקב שולח מלאכים להודיע לעשו על בואו. המלאכים חוזרים ומבשרים לו כי עשו בדרכו אליו עם ארבע מאות אנשי מלחמה. "וַיִּירָא יַעֲקֹב מְאֹד, וַיֵּצֶר לוֹ", יעקב נערך לפגישה, הוא חוצה את אנשיו לשני מחנות, ונושא תפילה לקב"ה שיצילנו מעשו. יעקב גם נותן מתנות ביד עבדיו, עדרים של בהמות אותם הוא שולח במרווחים בין עדר לעדר, עם המסר שזו מנחה ממנו לעשו. המטרה לרכך את ליבו של עשו....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: mudaut  בתאריך: 14:36:28 - 10/11/2013  צפיות: 1725  תגובות: 0

כיבוש הרע והפיכתו לטוב-ויצא

למעבר לדבר התורה המלא

במצות אביו ואימו יוצא יעקב לחרן, אל ביתו של לבן, אחי אימו, למצוא לו כלה מבנותיו של דודו. הוא גם בורח מעשו המבקש להורגו. יעקב בן שישים ושלוש בצאתו. יעקב לא יוצא אל הדרך מיד כששולחים אותו הוריו, אלא הוא מתעכב ארבע עשרה שנה בבית מדרשם של שם ועבר, שם הוא לומד תורה יומם ולילה, ורק אז הוא פונה לבאר שבע לקבל את ברכת השם. משם הוא יוצא לחרן, חוץ לארץ ישראל. יעקב הולך לחרן, הדרך קופצת לו והוא מגיע ביום אחד. מיד הוא נזכר שעבר על מקום תפילתם של אבותיו, הר המוריה, ומצטער. הדרך קופצת לו בחזרה לבית אל והר המוריה בא לקראתו. ...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: mudaut  בתאריך: 15:30:04 - 03/11/2013  צפיות: 1777  תגובות: 0

פרשת השבוע - תולדות (השתע"ד)

למעבר לדבר התורה המלא

"ויתרוצצו הבנים בקרבה ותאמר אם כן למה זה אנוכי ותלך לדרוש את ה'..." מדוע הכתוב מציין בקרבה ולא בבטנה, כפי שהיה כתוב "ששני גויים בבטנך"? אלא, אותיות "בקרבה" – רבקה ורבקה שאלה שתי שאלות. האחת ביקשה מבעלה שיתפלל בעבורה שתלד בן ולא תהיה עקרה – השיבו לה מן השמיים "...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 22:05:38 - 29/10/2013  צפיות: 1746  תגובות: 0

סוד המהפך הרוחני - פרשת תולדות

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת תולדות מגלה לנו את סוד המהפך. איך לשנות דברים שנראים בלתי ניתנים לשינוי, איך להפוך את הטבעי לעל-טבעי. יצחק ורבקה, יעקב ועשו, דמויות הפועלות למען תיקונו של עולם, כוחות הפועלים בנפש שלנו, איך כל זה מתקשר דווקא לזמן שלנו....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: mudaut  בתאריך: 13:17:21 - 28/10/2013  צפיות: 1902  תגובות: 0

בניית האדם השלם-פרשת חיי שרה

למעבר לדבר התורה המלא

הפרשה פותחת במותה של שרה אמנו. אברהם קונה מעפרון את חלקת השדה של מערת המכפלה וקובר שם את שרה. לאחר מכן, אברהם שולח את אליעזר עבדו למצוא אישה ליצחק אבינו. שליחותו של אליעזר. רבקה פוגשת את יצחק. אברהם נושא את קטורה. אברהם מחלק את הירושה ליצחק ולבני הפילגשים. מות אברהם. רשימת התולדות של ישמעאל. ...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: mudaut  בתאריך: 12:34:25 - 22/10/2013  צפיות: 1774  תגובות: 0

פרשת וירא (התשע"ד)

למעבר לדבר התורה המלא

"והוא יושב פתח האוהל כחום היום" - חכמינו אמרו כי אברהם היה יושב בפתחו של גיהינום ואינו מניח להכינס לכל מי שנימול (מסכת עירובין) ודבר זה מרומז בפסוק "והוא יושב פתח האוהל" - "הוא יושב" - תדיר על פתחו של האוהל, בו באים הרשעים על עונשם, הקרוי "כחום היום" - כדברי הנביא מלאכי - הנה היום בא בוער כתנור והיו כל זדים וכל עושה רשעה קש ולהט אותם היום הבא....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 13:07:19 - 18/10/2013  צפיות: 1646  תגובות: 0