שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר

יהדות של כולנו

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת נשא -נזיר הוא אדם המקיים מצוות ומתחייב לעוד איסורים שהתורה לא ביקשה. הנדר מחייב את האדם במעשים והימנעות ממעשים שלא נדרש בהם על פי התורה. הכהן הגדול נמצא ביום הכיפורים בקודש הקודשים ולכן נחשף למקור החיים. הנזיר מבקש להתקרב לקדוש ברוך הוא ולכן חלים עליו כמה איסורים הדומים להתנהגות אדם הראשון לפני החטא....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: shelkulanu  בתאריך: 19:49:44 - 23/05/2013  צפיות: 943  תגובות: 0

פרשת השבוע - פרשת נשא (התשע"ג)

למעבר לדבר התורה המלא

באחד לילות חול המועד בחורי ישיבתו של רבי אהרון רוקח מבעלזא זצ"ל נמו את שנתם, לפתע אחד הבחורים החל להעיר את התלמידים הישנים וזירזם לבית המדרש, ללמוד ולעסוק בתורה. הבחורים המופתעים שאלו בתמהון "מדוע אתה מעיר אותנו כעת...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 09:41:05 - 17/05/2013  צפיות: 1358  תגובות: 0

פרשת השבוע - במדבר (התשע"ג)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת השבוע - פרשת במדבר היא הפרשה הראשונה בספר במדבר. עיקר נושאי הפרשה הוא מניינים של בני ישראל במדבר. הפרשה מפרטת את שמותם של נשיאי השבטים. ישנו פירוט של מִפְקָד כל מי שיצא לצבא בחלוקה לשבטים ...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 00:46:47 - 10/05/2013  צפיות: 1193  תגובות: 0

פרשת השבוע - בהר בחוקותי (התשע"ג)

למעבר לדבר התורה המלא

אדם כשנכנס לפני מלך לבקש בקשה עומד הוא לפניו ביראה ורטט. אולם כשנכס בעל מלאכה לארמונו של המלך ועושה את מלאכתו – עושה אותה כתיקונה, שכן אם יעשה אותה בהכנעה ואימה כנדרש לפני המלך הרי היא לא תצא מוגמרת וטיבה ייפגם. כך גם האדם...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 00:36:45 - 03/05/2013  צפיות: 1151  תגובות: 0

פרשת השבוע - פרשת אמור (התשע"ג)

למעבר לדבר התורה המלא

"וּבָא הַשֶּׁמֶשׁ, וְטָהֵר; וְאַחַר יֹאכַל מִן-הַקֳּדָשִׁים, כִּי לַחְמוֹ הוּא"(כב,ז) "ביאת השמש" – רמז לביאת שמשו של אדם, כי נר ה' נשמת אדם. אם האדם הנפטר טהור, שדאג לקיים בחייו מצוות ועשה מעשים טובים אז ודאי שלא יאכל לחם של בושה, אלא בדין ייקח את שכרו שלו לעולם הבא...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 23:25:46 - 25/04/2013  צפיות: 2705  תגובות: 1

פרשת השבוע-אחרי מות-קדושים (התשע"ג)

למעבר לדבר התורה המלא

אחרי מות -היא הפרשה השישית בספר ויקרא, השנה קוראים את פרשת אחרי מות יחד עם פרשת קדושים. עיקרי הפרשה הם: אזהרה לאהרון הכהן שלא להיכנס בכל עת שיחפוץ אל קודש הקודשים ותיאור מהלך כניסתו של אהרון הכהן (הכהן הגדול בכלל) לקודש הקודשים ביום הכיפורים: נתינת גורלות על השעירים, שחיטת פר של כהן גדול ושעיר, וידוי על השעיר ושליחתו אל המדבר...פרשת קדושים היא פרשה מרובה במצוות העוסקים בנושאים מגוונים, על כן הפרשה נאמרה בהקהל אל מול עדת ישראל. הפרשה פותחת במצוות שבין אדם למקום ובהם: אזהרה על עבודת אלילים , חובת שמירת השבת, איסור שבועת שקר, איסור כלאיים ואיסור שעטנז. בהמשך ישנו מעבר לפירוט מצוות שבין אדם לחברו: "ואהבת לרעך כמוך"... ...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 23:07:00 - 15/04/2013  צפיות: 2205  תגובות: 0

פרשת השבוע-פרשת תזריע-מצורע (התשע"ג)

למעבר לדבר התורה המלא

עיקר נושאי פרשת השבוע הם: דיני טומאת וטהרת היולדת , קרבנה ומצות מילת הבן הילוד. דיני צרעת בעורו של אדם, צרעת מסוגים שאת, בהרת, מחיה, שחין ומכוה. דיני צרעת בשיער ראש האדם – נתק. דיני המצורע, הנהגותיו ודיני סילוק נגע הצרעת, דיני צרעת הבגד.סדר טהרת המצורע וקרבנותיו ביום טהרתו, דיני צרעת הבית – נגעי הבתים, דיני טומאת הזב והזבה, טהרתם וקורבנותיהם....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 19:27:33 - 11/04/2013  צפיות: 2143  תגובות: 0

פרשת השבוע - פרשת שמיני (התשע"ג)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת השבוע פרשת שמיני היא הפרשה השלישית בספר ויקרא. בשנים שלא מעוברות הפרשה נקראת בשבת שלאחר חג שני של פסח. בשנים מעוברות – הפרשה נקראת במקביל לפרשת החודש או במקביל לפרשת פרה....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 21:36:41 - 04/04/2013  צפיות: 2200  תגובות: 0