שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר

תורת אמך פנינים לפורים מאת דרכי אבותינו

למעבר לדבר התורה המלא

והרב שלום משאש זצ"ל בשו"ת שמש ומגן (ח"ג חאו"ח עמוד נה). כתב ובודאי דאינו דומה מקומות אלו שאנו נוהגין להפסיק בהם, למ"ש הש"ע שמפסיקין בתוך ברכות ק"ש ובפרט דגם בברכות ק"ש לא כתב מרן רק ונכון למנוע וכו'. ולא בלשון איסור. וגם הטעם בטור מפורש, שהיא סיבה להפסיק בשיחה בטילה וכו'. שבשעה שאנו אומרים פזמונים אלו הכל שותקי...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: asherp15  בתאריך: 16:56:47 - 04/03/2014  צפיות: 2049  תגובות: 0

עלון מורשת אבות-שמח משה-ויקרא

למעבר לדבר התורה המלא

פני שנים שמעתי מעשה מכלי ראשון: באחד המושבים בדרום, אשר הוקמו בקום המדינה, התיישבו יהודים כפריים אשר הבינו בחקלאות עוד ממקום מוצאם בחו"ל, הם הפיקו תוצרת מבורכת למעלה מן המשוער. אחד הכפריים, בראותו את הכסף אשר הרוויח, מתוצרת גידולו, אחזה בו מידת הגאווה, והתרברב על חבריו ושכניו. ובמיוחד ביום השבת בהגיעו לבית הכנסת...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: asherp15  בתאריך: 16:53:03 - 04/03/2014  צפיות: 1915  תגובות: 0

סוד תיקון הנפש בעבודת הקורבנות-ויקרא

למעבר לדבר התורה המלא

ספר ויקרא נקרא גם תורת כהנים, משום שבו מבוארים כל מעשי הקורבנות שהיו עבודת הכהנים ויש בו כל הדינים הנוהגים לכהנים. כזכור, ספר שמות הסתיים בהקמת המשכן ולכן פרשת ויקרא פותחת בדברים, "וַיִּקְרָא, אֶל-מֹשֶׁה; וַיְדַבֵּר ה' אֵלָיו, מֵאֹהֶל מוֹעֵד לֵאמֹר". ברגע שהוקם המשכן ירד עליו הענן ומשה רבנו חשש מלבוא אל אוהל מועד ללא הזמנה. לכן הקב"ה קורא לו ומזמינו להיכנס. נראה בהמשך מה ...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: mudaut  בתאריך: 11:54:32 - 04/03/2014  צפיות: 1904  תגובות: 0

בריאה חדשה-פקודי

למעבר לדבר התורה המלא

סיכום וחיתום של חומש שמות ביום של שמחה, יום הקמת המשכן. מתוך כך מתגלה עבודת הבירור הרוחנית שלנו במטרה להפוך כל אחד ואחד למשכן קדוש.הפרשה פותחת, "אֵלֶּה פְקוּדֵי הַמִּשְׁכָּן מִשְׁכַּן הָעֵדֻת, אֲשֶׁר פֻּקַּד עַל-פִּי מֹשֶׁה: עֲבֹדַת, הַלְוִיִּם, בְּיַד אִיתָמָר, בֶּן-אַהֲרֹן הַכֹּהֵן". לאחר שנאספו כל התרומות למשכן והוכנו כל הכלים והמרכיבים של המשכן, התורה מונה את כל הדברים שנאספו ונעשו. כפי שאומר רש"י "אֵלֶּה פְקוּדֵי הַמִּשְׁכָּן" - "בפר...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: mudaut  בתאריך: 17:19:19 - 23/02/2014  צפיות: 1487  תגובות: 0

פרשת השבוע - ויקהל (התשע"ד)

למעבר לדבר התורה המלא

התורה מספרת את זה כפלא, שבין כל בני ישראל לא נמצא אף איש אחד אשר היה במחשבתו או ברצונו לתת ולבסוף לא הוציא את מחשבתו לפועל. הכתוב אומר איפוא: כל איש אשר נשאו ליבו וכל אשר נדבה רוחו אותו הביאו את תרומת ה'" – הם הוציאו את מחשבתם מן הכח אל הפועל. ואכן, פלא עצום הוא שלא כמנהג העולם, בו מרובים האנשים המואילים לגלות רצון טוב אך אינם מגיעים לכלל מעשה (החיד"א)...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 22:14:50 - 19/02/2014  צפיות: 1645  תגובות: 0

הכנת כלים לקבלת האור-ויקהל

למעבר לדבר התורה המלא

הפרשה מספרת עוד על בניית המשכן והקשר של המשכן אל השבת. מתגלה כאן הכח הנצחי של של האחדות בעם ישראל. הכח שמתקן הכל....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: mudaut  בתאריך: 11:31:35 - 18/02/2014  צפיות: 2046  תגובות: 0

גילוי הרצון הפנימי-כי תשא

למעבר לדבר התורה המלא

הפרשה נוגעת באחד מרגעי המשבר הגדולים של דור המדבר - פרשת עגל הזהב. מתוך הלימוד עולה נקודה חשובה מאוד. דוקא ברגעי המשבר ישנה הזדמנות לבחון את מצבנו ולגלות את הרצון הפנימי האמיתי שמסתתר מעבר לחיצוניות שבדבר. גילוי של הקשר בין הגוף והנשמה....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: mudaut  בתאריך: 15:06:09 - 10/02/2014  צפיות: 1677  תגובות: 0

מציאות רוחנית נצחית-תצוה

למעבר לדבר התורה המלא

הפרשה מגלה לנו את תפקידו המיוחד של משה רבנו וכח הביטול שלו. כח הביטול שחייב להתעורר בכל אחד מאתנו על מנת שיוכל להאיר בנו אור המנורה, האור הגנוז.בפרשה הקודמת למדנו על התרומה שהביאו בני ישראל לבניית המשכן ועל הוראות בניית המשכן. בפרשה שלפנינו יש מספר עניינים: העלאת נר התמיד במשכן, מינויו של אהרון לכהונה גדולה ופרטי עשיית המלבושים של הכהן, עשיית האורים ותומים של הכהן הגדול, תהליך קידושם של אהרון ובניו, ובניית מזבח הקטורת....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: mudaut  בתאריך: 15:15:54 - 04/02/2014  צפיות: 1900  תגובות: 0