שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר

פרשת השבוע - ויקהל (התשע"ד)

למעבר לדבר התורה המלא

התורה מספרת את זה כפלא, שבין כל בני ישראל לא נמצא אף איש אחד אשר היה במחשבתו או ברצונו לתת ולבסוף לא הוציא את מחשבתו לפועל. הכתוב אומר איפוא: כל איש אשר נשאו ליבו וכל אשר נדבה רוחו אותו הביאו את תרומת ה'" – הם הוציאו את מחשבתם מן הכח אל הפועל. ואכן, פלא עצום הוא שלא כמנהג העולם, בו מרובים האנשים המואילים לגלות רצון טוב אך אינם מגיעים לכלל מעשה (החיד"א)...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 22:14:50 - 19/02/2014  צפיות: 1511  תגובות: 0

הכנת כלים לקבלת האור-ויקהל

למעבר לדבר התורה המלא

הפרשה מספרת עוד על בניית המשכן והקשר של המשכן אל השבת. מתגלה כאן הכח הנצחי של של האחדות בעם ישראל. הכח שמתקן הכל....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: mudaut  בתאריך: 11:31:35 - 18/02/2014  צפיות: 1846  תגובות: 0

גילוי הרצון הפנימי-כי תשא

למעבר לדבר התורה המלא

הפרשה נוגעת באחד מרגעי המשבר הגדולים של דור המדבר - פרשת עגל הזהב. מתוך הלימוד עולה נקודה חשובה מאוד. דוקא ברגעי המשבר ישנה הזדמנות לבחון את מצבנו ולגלות את הרצון הפנימי האמיתי שמסתתר מעבר לחיצוניות שבדבר. גילוי של הקשר בין הגוף והנשמה....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: mudaut  בתאריך: 15:06:09 - 10/02/2014  צפיות: 1494  תגובות: 0

מציאות רוחנית נצחית-תצוה

למעבר לדבר התורה המלא

הפרשה מגלה לנו את תפקידו המיוחד של משה רבנו וכח הביטול שלו. כח הביטול שחייב להתעורר בכל אחד מאתנו על מנת שיוכל להאיר בנו אור המנורה, האור הגנוז.בפרשה הקודמת למדנו על התרומה שהביאו בני ישראל לבניית המשכן ועל הוראות בניית המשכן. בפרשה שלפנינו יש מספר עניינים: העלאת נר התמיד במשכן, מינויו של אהרון לכהונה גדולה ופרטי עשיית המלבושים של הכהן, עשיית האורים ותומים של הכהן הגדול, תהליך קידושם של אהרון ובניו, ובניית מזבח הקטורת....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: mudaut  בתאריך: 15:15:54 - 04/02/2014  צפיות: 1697  תגובות: 0

מקדש ושמו אדם-תרומה

למעבר לדבר התורה המלא

הפרשה מתארת את התרומה שהביאו בני ישראל לבניית המשכן ואת פרטי התוכנית להקמתו. בתוך התיאור המפואר, אנו מוצאים רמזים רבים לגילוי האמת בחיינו ולעבודת הזיכוך המוטלת עלינו במטרה להפוך את עצמנו למשכן חי."מסופר על מלך גדול שהיתה לו בת אהובה. כשהיתה קטנה היה המלך משחק איתה בכל מקום. הם היו מטיילים בשוק ביחד והמלך היה מדבר איתה בכל מקום, אע"פ שהיה בפרהסיא בין האנשים. אבל כשהביאה סימנים ובגרה ונעשתה גדולה, אמר המלך: מעתה ראוי שאתקין לה אפיריון לחוד, שאין זה לכבודי לדבר עמה בפרהסיא. אלא מן הראוי שיהיה לה מקום מיוחד, שאם ארצה ...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: mudaut  בתאריך: 12:20:08 - 27/01/2014  צפיות: 1615  תגובות: 0

פרשת משפטים (התשע"ד)

למעבר לדבר התורה המלא

בדרך כלל לא יתכן הדבר שבן יקלל את הוריו אלא אם כן נותק מהם וגדל כבן בנכר כך שאיננו מכיר אותם כלל ועל כן מרשה לעצמו לקללם. ובכן, הבן הנגנב והנמכר הוא על פי רוב הוא על פי רוב המקלל אביו ואמו" לפיכך ה"גונב איש ומכרו" ראוי הוא לעונש מיתה שהרי הוא הביא את הבן לידי כך שיהיה "מקלל אביו ואמו". (אבן עזרא בשם רבי סעדיה גאון)...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 21:25:21 - 23/01/2014  צפיות: 1931  תגובות: 0

השורש של העבדות-משפטים

למעבר לדבר התורה המלא

הפרשה מעוררת בנו את ההבנה של חשיבותם של דיני המשפטים. היא פותחת בעבד עברי ומראה לנו איך לעשות סדר נכון בבריאה, בחיינו, בנפשנו ואיך לצאת ממצב של עבד למצב של בן חורין המצוי בשמחה...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: mudaut  בתאריך: 14:54:04 - 21/01/2014  צפיות: 1548  תגובות: 0

התקרבות של אהבה - פרשת יתרו

למעבר לדבר התורה המלא

בפרשה מסופר על מעמד הר סיני וכתובות בה עשר הדיברות. הפרשה מלמדת אותנו על קשר האהבה העמוק בין הקב"ה לעם ישראל ועל חשיבותה של מצות 'ואהבת לרעך כמוך' כדרך היחידה שלנו לצאת מכל הצרות שלנו כיחידים, כחברה וכעולם שלם....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: mudaut  בתאריך: 14:53:34 - 15/01/2014  צפיות: 2006  תגובות: 0