שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר

המלחמה: רוחנית. כלי הנשק: דיבור-בלק

למעבר לדבר התורה המלא

הפרשה מגלה לנו את המערכה על הדיבור, דיבור טוב ודיבור רע, ברכה וקללה. דיבור של דעת שלמה שיוצר חיבורים ודיבור של קליפת הדעת שיוצר פרודים. הבחירה מה לעשות...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: mudaut  בתאריך: 13:55:42 - 03/07/2014  צפיות: 1850  תגובות: 0

פרשת השבוע - בלק (התשע"ד)

למעבר לדבר התורה המלא

מדוע ניתן השם "בלק" לפרשה זו, והלא הוא שונא ישראל מובהק? אולם כל הגויים הם שונאים לישראל – "בידוע שעשיו שונא ליעקב" – אלא שהם מסתירים את שנאתם ומחפים עליה במילים ובמליצות נאות, כך שאין ישראל יודעים להתגונן מפניהם. ואילו בלק היה גוי "הגון" – שגילה את שנאתו לישראל לעיני הכל, גוי הגון שכמותו זכאי שפרשה בתורה תקרא על שמו. (הרה"ק מפרמישלן זצ"ל)...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 19:48:47 - 29/06/2014  צפיות: 2135  תגובות: 0

פרשת השבוע - חוקת (התשע"ד)

למעבר לדבר התורה המלא

אלמא מצוות תוכחה היה כל צדיק יושב בשלווה בביתו, עוסק בתורה ובעבודת ה' והוא לא היה נענש בעוון הדור. ובני הדור גם הם יכולים היו להתצדק וללמד זכות על עצמם כי לא היה להם ממי ללמוד את הטוב ואיש לא הזהירם ולא הוכיחם על מעשיהם, כי אז היה עונשם קל בהרבה. עכשיו, משנתנה מצוות "הוכח תוכיח את עמיתך", הוטלה אחריות כבדה על הצדיק ואין עוד תירוץ בפי הבריות,זהו שמרמז כאן התרגום: "זאת חוקת התורה אשר ציווה ה' לאמור" – חוקה זו אשר ציווה ה' לאמור לאחרים...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 19:04:34 - 24/06/2014  צפיות: 1336  תגובות: 0

השורש הרוחני של המחלוקת - קורח

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת השבוע מעוררת אותנו להתבונן בכוחה ההרסני של המחלוקת. כל החכמה והעושר של קרח לא הועילו לו, והוא וכל אשר לו אבדו. הפרשה מזהירה אותנו מהתעוררות הרצון לקבל, האגואיזם, בלי שנאזן אותו עם השפעה ונתינה גדולה...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: mudaut  בתאריך: 15:58:18 - 17/06/2014  צפיות: 1666  תגובות: 0

פרשת השבוע - קורח (התשע"ד)

למעבר לדבר התורה המלא

דעת הרמב"ם ברורה לגבי אמיתות נבואת משה רבנו בעיני בני ישראל. בני ישראל לא האמינו במשה רבינו בשל האותות והמופתים שעשה שהרי מי שמאמין על פי אותות יש בליבו דופי, שהרי כישוף הם יכולים להיות. אלא שאת האותות שעשה משה רבנו עשאן לפי הצורך. היה צריך להטביע את המצריים – קרע את הים והצלילן בתוכו....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 10:19:38 - 17/06/2014  צפיות: 1812  תגובות: 0

ראיה רוחנית וראיה חיצונית-שלח לך

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת השבוע מספרת את סיפור המרגלים ומגלה לנו פן חשוב בתפיסת המציאות שלנו - הצורך בראייה פנימית שתחליף את הראיה החיצונית אשר בדר"כ מובילה לטעויות גדולות והשלכות ארוכות טווח...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: mudaut  בתאריך: 13:12:15 - 09/06/2014  צפיות: 1713  תגובות: 0

מציאות של הסתר ובחירה – בהעלותך

למעבר לדבר התורה המלא

בפרשה מסופר על תחילת דרך התהפוכות של דור המדבר וכנגד זה הפרשה פותחת במעשה העלאת הנרות במנורה ונותנת לנו כח להתמודד עם כל ההסתרות והמכשולים שבדרכנו...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: mudaut  בתאריך: 14:20:18 - 02/06/2014  צפיות: 1836  תגובות: 0

פרשת בהעלותך (התשע"ד)

למעבר לדבר התורה המלא

מדוע נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים? רש"י מתרץ קושיה זו כך: לפי שכשראה אהרון חנוכת הנשיאים חלשה אז דעתו, שלא היה עימהם בחנוכה, לא הוא ולא שבטו. אמר לו הקב"ה, חייך, שלך גדולה משלהם – שאתה מדליק ומטיב את הנרות....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 23:59:24 - 31/05/2014  צפיות: 2216  תגובות: 0