שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר

פרשת השבוע - ויחי (התשע"ה)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת ויחי היא הפרשת האחרונה שבספר בראשית, כהמשך לפרשת ויגש, פרשת ויחי מגוללת את סיפור חייהם האחרון יוסף ויעקב. יעקב חי במצרים במשך שבע-עשרה שנה, את שנותיו האחרונות. יעקב ברך את בניו של יוסף כאשר הקדים את אפרים למנשה האח הגדול. יעקב חילק את בניו לשבטים כהכנה לכניסה לארץ ישראל וההתיישבות בה, כל שבט – כל בן חולק על פי תכונות אישיותו...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 20:10:02 - 30/12/2014  צפיות: 1674  תגובות: 0

פרשת השבוע - ויגש (התשע"ה)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת השבוע, פרשת ויגש היא הפרשה האחת-עשרה בספר בראשית, בפרשה זו אנו מגיעים לשיא דרמטי בסיפורו של יוסף. הפרשה פותחת בדברי יהודה אחי יוסף אל יוסף, דברים האמורים לצאת לטובת הצלתו של בנימין. מדרשים רבים מתארים את המפגש הטעון בין יוסף לבין יהודה אחיו (ביניהם כמובן "ספר הישר" לרבנו תם) בהקשר שחרורו של בנימין. יהודה "מאיים" בדרך כלשהי על יוסף בתיאורו את מעשה שכם ותוצאותיו ההרסניות. יהודה מאיים בהריסת כל שערי מצרים ובהחרבתה. יהודה מזכיר בפני יוסף את מעשה חטיפת שרה אשת אברהם בידי פרעה ואת תוצאות מעשה זה בפרעה ובעמו. לעומתו יוסף מוכיח את יהודה בהקשר מכירת יוסף בעבור ...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 10:06:45 - 23/12/2014  צפיות: 2000  תגובות: 0

פרשת השבוע - וישב (התשע"ה)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת וישב היא הפרשה התשיעית בספר בראשית, פרשה זו מתחילה בפרק לז, פסוק א ומסתיימת בפרק מ, פסוק כג. פרשת השבוע מגוללת את סיפורו של יוסף בנו של יעקב אבינו. יוסף חולם חלומות שמרמזים על עתידו כמנהיג המשפחה. בחלומו הראשון יוסף חולם על אלומות חיטה, בחלומו אלומות החיטה של אחיו סובבות את אלומתו של יוסף ומשתחוות לה. בחלומו השני, יוסף ניצב במרכז והשמש, הירח ואחד-עשר כוכבים משתחווים לו. אחיו של יוסף רואים בחלומות שלו כחלומות שהולמים את חייו של עשו למרות שיעקב אבינו נותן בהם אמון ומצפה להתגשמותם. בהמשך, הפרשה מספרת על אחי יוסף שיצאו...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 17:42:25 - 07/12/2014  צפיות: 2114  תגובות: 0

פרשת השבוע - וישלח (התשע"ה)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת וישלח היא הפרשה השמינית בספר בראשית, פרשה זו מגוללת את סיפור יעקב אבינו במסעו בחזרה מארם לארץ ישראל. הפרשה פותחת בידיעתו של יעקב שאחיו עשו בא לקראתו ואיתו ארבע מאות איש על מנת להתעמת איתו. יעקב מנגד שולח לאחיו משלחת של מתנות, חוצה את מחנהו, מתפלל לה' ומתכונן למלחמה. קודם פגישת יעקב ועשו, יעקב אבינו נאבק עם אדם מסתורי – שרו של עשו, יעקב אמנם ניצח אותו אך זה פצע אותו ברגלו. יעקב דרש מהמלאך שיברך אותו, אז המלאך מבשר לו ששמו עומד להשתנות ל...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 13:35:34 - 30/11/2014  צפיות: 1986  תגובות: 0

פרשת השבוע - ויצא (התשע"ה)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת השבוע, פרשת ויצא היא הפרשה השביעית בספר בראשית, הפרשה מתחילה בסיפורו וקורותיו של יעקב אבינו, הפרשה פותחת בצאתו של יעקב אבינו מכנען לעבר ארם על מנת למצוא אישה. יעקב אבינו נושא את רחל ולאה לנשים ולוקח גם את שפחותיהן בלהה וזילפה. כעבור עשרים שנה יעקב רוצה לחזור לארץ ישראל ולבסוף עושה זאת בהסתר, הוא בורח עם משפחתו וכל רכושו מחשש שמא חתנו יתנגד למהלך. לאחר צאתם של יעקב ומשפחתו, לבן חותנו רודף אחריו, משיג אותו ולבסוף שניהם כורתים ברית....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 21:17:50 - 23/11/2014  צפיות: 1446  תגובות: 0

פרשת תולדות (התשע"ה)

למעבר לדבר התורה המלא

הפרשה השישית בספר בראשית מתארת את תולדות יצחק אבינו ובניו יעקב ועשו. פרשת השבוע פותחת בתיאור לידתם של יעקב ועשו. הפרשה גוללת בפנינו את תיאור מכירת הבכורה ליעקב ומעברו של יצחק אל ארץ פלשתים, שם חפר מחדש את בארות אביו...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 17:06:49 - 16/11/2014  צפיות: 1792  תגובות: 0

חיי שרה התשע"ה

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת השבוע, פרשת חיי שרה היא הפרשה החמישית בספר בראשית. הפרשה גוללת בפנינו את סיפור מותה וקבורתה של שרה אימנו. לאחר מכן הפרשה מתמקדת בחיפושו של אליעזר עבד אברהם אחר כלה ראויה ליצחק אבינו. לבסוף הפרשה עוסקת בחתונה יצחק ורבקה ומתארת את ימיו האחרונים של אברהם, נישואיו לקטורה, ומתארת כיצד ישמעאל מתרחק מדרך אותה התווה אברהם....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 19:52:26 - 11/11/2014  צפיות: 1902  תגובות: 0

תיקון הנפש בעקבות אברהם אבינו-וירא

למעבר לדבר התורה המלא

הפרשה מגלה איך באמצעות הנסיונות הגדולים הפך אברהם אבינו לסמל החסד והאהבה לכל הדורות. בדרך הקבלה אנו לומדים מסיפור העקדה את דרך תיקון הנפש. איך כל אחד יכול להגיע למצב מאוזן יותר של כוחות הנפש שבו...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: mudaut  בתאריך: 13:33:36 - 04/11/2014  צפיות: 1956  תגובות: 0