שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר

פרשת בשלח

למעבר לדבר התורה המלא

הפרשה הרביעית בספר שמות, פרשת בשלח, מתארת בתחילתה את הליך יציאתם של בני ישראל מארץ מצרים. יוסף ציווה שיקחו את עצמותיו לארץ ישראל, ומשה רבנו מקיים את צוואתו. בני ישראל נושאים את ארון יוסף עד לעיר שכם שם קוברים אותו. אך בדרכם לארץ ישראל, פרעה מחליט להוציא את הצבא על מנת לתפוס את בני ישראל – עבדיו. בתום המרדף פרעה לוכד את בני ישראל כאשר רק הים לפניהם. הקב"ה מורה לבני ישראל להיכנס אל תוך הים אך בני ישראל חששו מאד. משה רבנו התפלל לה' שאמר לו שיבקע את הים בעזרת המטה. ...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: shani  בתאריך: 12:40:26 - 27/01/2015  צפיות: 1617  תגובות: 0

פרשת השבוע - פרשת בשלח (התשע"ה)

למעבר לדבר התורה המלא

"ולא ניחם אלוהים דרך ארץ..."(יג' - יז')...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: shani  בתאריך: 08:48:37 - 26/01/2015  צפיות: 1133  תגובות: 0

פרשת השבוע – פרשת בשלח (התשע"ה)

למעבר לדבר התורה המלא

"וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים...."(בשלח, יג', יט')...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: shani  בתאריך: 08:42:16 - 26/01/2015  צפיות: 1198  תגובות: 0

פרשת שמות (התשע"ה)

למעבר לדבר התורה המלא

שמות היא הפרשה הראשונה שפותחת את ספר שמות. הפרשה מספרת לנו כיצד הפכו בני וצאצאי יעקב אבינו מעם לעבדי מצרים. תחילה נראה שהבטחת ה' ליעקב בפרט ולאבות בכלל מתגשמת, בתוך מספר מועט של שנים בני ישראל מתרבים בצורה משמעותית עד שפרעה חושש שמא הם ישתלטו על ארץ מצרים. פרעה מחליט ומבצע, הוא מנסה להחליש את עם ישראל הם במישור הנפשי - רוחני...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: shani  בתאריך: 12:56:26 - 09/01/2015  צפיות: 1580  תגובות: 0

פרשת השבוע - ויחי (התשע"ה)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת ויחי היא הפרשת האחרונה שבספר בראשית, כהמשך לפרשת ויגש, פרשת ויחי מגוללת את סיפור חייהם האחרון יוסף ויעקב. יעקב חי במצרים במשך שבע-עשרה שנה, את שנותיו האחרונות. יעקב ברך את בניו של יוסף כאשר הקדים את אפרים למנשה האח הגדול. יעקב חילק את בניו לשבטים כהכנה לכניסה לארץ ישראל וההתיישבות בה, כל שבט – כל בן חולק על פי תכונות אישיותו...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 20:10:02 - 30/12/2014  צפיות: 1505  תגובות: 0

פרשת השבוע - ויגש (התשע"ה)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת השבוע, פרשת ויגש היא הפרשה האחת-עשרה בספר בראשית, בפרשה זו אנו מגיעים לשיא דרמטי בסיפורו של יוסף. הפרשה פותחת בדברי יהודה אחי יוסף אל יוסף, דברים האמורים לצאת לטובת הצלתו של בנימין. מדרשים רבים מתארים את המפגש הטעון בין יוסף לבין יהודה אחיו (ביניהם כמובן "ספר הישר" לרבנו תם) בהקשר שחרורו של בנימין. יהודה "מאיים" בדרך כלשהי על יוסף בתיאורו את מעשה שכם ותוצאותיו ההרסניות. יהודה מאיים בהריסת כל שערי מצרים ובהחרבתה. יהודה מזכיר בפני יוסף את מעשה חטיפת שרה אשת אברהם בידי פרעה ואת תוצאות מעשה זה בפרעה ובעמו. לעומתו יוסף מוכיח את יהודה בהקשר מכירת יוסף בעבור ...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 10:06:45 - 23/12/2014  צפיות: 1828  תגובות: 0

פרשת השבוע - וישב (התשע"ה)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת וישב היא הפרשה התשיעית בספר בראשית, פרשה זו מתחילה בפרק לז, פסוק א ומסתיימת בפרק מ, פסוק כג. פרשת השבוע מגוללת את סיפורו של יוסף בנו של יעקב אבינו. יוסף חולם חלומות שמרמזים על עתידו כמנהיג המשפחה. בחלומו הראשון יוסף חולם על אלומות חיטה, בחלומו אלומות החיטה של אחיו סובבות את אלומתו של יוסף ומשתחוות לה. בחלומו השני, יוסף ניצב במרכז והשמש, הירח ואחד-עשר כוכבים משתחווים לו. אחיו של יוסף רואים בחלומות שלו כחלומות שהולמים את חייו של עשו למרות שיעקב אבינו נותן בהם אמון ומצפה להתגשמותם. בהמשך, הפרשה מספרת על אחי יוסף שיצאו...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 17:42:25 - 07/12/2014  צפיות: 1781  תגובות: 0

פרשת השבוע - וישלח (התשע"ה)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת וישלח היא הפרשה השמינית בספר בראשית, פרשה זו מגוללת את סיפור יעקב אבינו במסעו בחזרה מארם לארץ ישראל. הפרשה פותחת בידיעתו של יעקב שאחיו עשו בא לקראתו ואיתו ארבע מאות איש על מנת להתעמת איתו. יעקב מנגד שולח לאחיו משלחת של מתנות, חוצה את מחנהו, מתפלל לה' ומתכונן למלחמה. קודם פגישת יעקב ועשו, יעקב אבינו נאבק עם אדם מסתורי – שרו של עשו, יעקב אמנם ניצח אותו אך זה פצע אותו ברגלו. יעקב דרש מהמלאך שיברך אותו, אז המלאך מבשר לו ששמו עומד להשתנות ל...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 13:35:34 - 30/11/2014  צפיות: 1753  תגובות: 0