שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר

פרשת השבוע - חוקת (התשע"ה)

למעבר לדבר התורה המלא

בשבת הקרובה נקרא את פרשת חוקת. פרשת חוקת היא הפרשה השישית בספר במדבר. הפרשה פותחת בתיאור מפורט של הלכות טומאת המת והדרך להיטהר מטומאה זו ובמצוות פרה אדומה, אחת המצוות שטעמן לא פורש לנו. מה הטעם שהתורה לא הסתפקה במצוות שכליות בלבד, כאלו שיש להם טעם והסבר וצוותה אותנו גם במצוות שאין להם טעם, לנו בכל אופן? מתרץ המגיד מדובנא...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 20:50:59 - 21/06/2015  צפיות: 1531  תגובות: 0

פרשת השבוע - שלח לך (התשע"ה)

למעבר לדבר התורה המלא

השליחות מוצגת כיוזמה של משה רבנו שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען – הרבי מסביר רעיון זה בצורה שבה הקבה רוצה שנהיה מעורבים בשליחותנו, נדע על השליחות כמה שיותר, מעורבות כזו עשויה לעזור לנו ולסייע לנו בשליחות שלנו ולהתמסר אליה בלב ונפש...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 23:47:01 - 09/06/2015  צפיות: 1732  תגובות: 0

פרשת השבוע - בהעלותך (התשע"ה)

למעבר לדבר התורה המלא

בשבת הקרובה נקרא את פרשת בהעלותך , היא הפרשה השלישית בספר במדבר. עיקרי הפרשה: פרשת השבוע פותחת בציווי להדליק את המנורה מידי בוקר, משה ואהרון מטהרים את הלווים...מרים מדברת עם אהרון על משה ולוקה בצרעת...בורא עולם כיח את מרים ואהרן על התנהגותם כלפי משה וכתוצאה מכך מרים לוקה בצרעת ויוצאת מהמחנה...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 21:22:58 - 01/06/2015  צפיות: 1569  תגובות: 0

פרשת השבוע - במדבר (התשע"ה)

למעבר לדבר התורה המלא

הכתוב מציין את ציווי ה למשה לפקוד את כל הגברים הבוגרים בעם ישראל מגיל עשרים ועד גיל שישים זאת לצורך הקמת צבא שיוכל במידת הצורך להילחם ביושבי בארץ ישראל מניין הגברים אינו כולל את שבט לוי בשל תפקידם לשרת את ה...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 17:53:22 - 21/05/2015  צפיות: 1353  תגובות: 0

פרשת השבוע - בחוקותי (התשע"ה)

למעבר לדבר התורה המלא

הפרשה העשירית והאחרונה בספר ויקרא היא פרשת בחוקותי, הפרשה עובקת בברכות ובקללות שניתנו לעם ישראל. הברכות יחולו על עם ישראל במידה וילכו בחוקותיו של הקבה ואילו הקללות עלולות לבוא על ראשם במידה וחס ושלום ימאנו ללכת בהן. דווקא הברכות והבטחת השפע האלוקי מותנות בשמירת חוקות ה אותן מצוות שלהם אין טעם ופירוש המובן בשכל האנושי....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 17:16:18 - 12/05/2015  צפיות: 1570  תגובות: 0

פרשת השבוע - בהר (התשע"ה)

למעבר לדבר התורה המלא

מצוות עשה לייתן צדקה כפי שידו משגת. המעלים עינו מצרכי חברו נקרא בליעל וכאילו עובד אללים. לעולם לא יבוא לאדם היזק ע"י נתינת הצדקה. המרחם על העני – הקב"ה מרחם עליו ודוחה גזרות קשות....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 07:37:35 - 08/05/2015  צפיות: 1375  תגובות: 0

פרשת השבוע - אמור (התשע"ה)

למעבר לדבר התורה המלא

בפרשת אמור כלולים נושאים העוסקים בשמחה ואבל. הפרשה פותחת באזהרות לכהנים ומסיימת בנושא חגים ומועדים. לכאורה הדבר תמוה, מה העניין לשלב אבל עם שמחה, יגון עם אושר?! ביהדות יידוע שלעולם יהיה אדם בשמחה, גם כשהאבל, היגון והצרה אין ייאוש בעולם כלל, צמיד להיות בשמחה. יש להתבונן על חצי הכוס המלאה ולברר נקודה טובה ולשמוח בה....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 00:13:49 - 01/05/2015  צפיות: 1501  תגובות: 0

פרשת השבוע - אחרי מות קדושים (התשע"ה)

למעבר לדבר התורה המלא

בשבת הקרובה נקרא בשתי פרשות, פרשת אחרי מות ופרשת קדושים. הראשונה היא השישית במספר, עוסקת במצוות בן נצטוו ישראל מייד לאחר מיתתם של נדב ואביהוא, הפרשה עוסקת בדיני יום הכיפורים, סדר העבודה, איסורים והגבלות שנועדו לשמור על קדושת העם היהודי. פרשת קדושים מהווה המשך ישיר לפרשת אחרי מות ועוסקת במעמדו של עם ישראל כממלכת ...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 18:24:52 - 21/04/2015  צפיות: 1699  תגובות: 0