שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר

פרשת השבוע - שופטים (התשע"ה)

למעבר לדבר התורה המלא

בשבת הקרובה נקרא את פרשת שופטים. פרשת שופטים היא הפרשה החמישית בספר דברים. גם בפרשה זו משה רבנו ממשיך בנאום הפרדה שלו מעם ישראל ובנאומו מפרט את המצוות שבהן נצטוו בני ישראל וביניהן, איסור שוחד והקמת מערכת משפט ובה שופטים ושוטרים כאמונים על אכיפת החוק, על מנת ליישב סכסוכים, לשפוט פושעים...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 22:15:45 - 19/08/2015  צפיות: 1552  תגובות: 0

פרשת השבוע -ראה התשע"ה

למעבר לדבר התורה המלא

בשבת הקרובה נקרא את פרשת ראה, הפרשה היא הרביעית בחומש דברים. הפרשה ממשיכה בנאום השני של משה רבנו, נאום הפרדה. הפרשה פותחת בנושא ברכות וקללות ואפשרות הבחירה שיש לכל אדם. משה שם דגש רב לנושא הבחירה האישית של כל אחד ואחד מעם ישראל אותה בחירה שתבטיח להם חיי ברכה או חלילה להיפך....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 21:58:18 - 13/08/2015  צפיות: 1389  תגובות: 0

פרשת השבוע - עקב (התשע"ה)

למעבר לדבר התורה המלא

בשבת הקרובה נקרא את פרשת עקב, הפרשה היא שלישית בחומש דברים. הפרשה מהווה המשך ישיר לפרשה הקודמת ופותחת בנאומו של משה רבנו. משה רבנו נושא נאום פרדה בפני בני ישראל. משה מדגיש את החשיבות בקיום מצוות שהאדם דש בעקביו שלכאורה נראות כפשוטות ובמידה ויקפידו בקיום המצוות על קלה כבחמורה...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 12:00:02 - 04/08/2015  צפיות: 1407  תגובות: 0

פרשת השבוע - ואתחנן (התשע"ה)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת ואתחנן נקראת תמיד בשבת שלאחר תשעה באב פרשת השבוע מהווה המשך לפרשת הקודמת, דברים ועוסקת בהמשך נאומו של משה רבנו המספר לעם ישראל כיצד פנה והתחנן אל בורא עולם על מנת שיאפשר לו להיכנס לארץ ישראל...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 13:01:48 - 29/07/2015  צפיות: 1408  תגובות: 0

פרשת השבוע - דברים (התשע"ה)

למעבר לדבר התורה המלא

בשבת הקרובה נפתח בקריאת ספר דברים, בפרשת דברים. בכלל, ספר דברים עוסק בעיקר בדברי הפרידה אותם נשא משה רבנו לבני ישראל טרם פטירתו. זאת כהכנה לכניסה לארץ ישראל ארץ האבות....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 14:20:06 - 20/07/2015  צפיות: 1707  תגובות: 0

פרשת השבוע - מטות מסעי (התשע"ה)

למעבר לדבר התורה המלא

בשבת הקרובה נקרא בפרשות מטות מסעי, מטות היא הפרשה התשיעית בחומש במדבר ופרשת מסעי היא הפרשה העשירית בספר והיא זו שגם חותמת את הספר. פרשת מסעי, פותחת בתיאור התחנות השונות ואזורי החנייה בהם חנו ביני ישראל מצאתם מארץ מצרים ועד להגיעם לארץ האבות,...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 17:24:55 - 15/07/2015  צפיות: 1691  תגובות: 0

פרשת השבוע - פנחס (התשע"ה)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת פנחס היא הפרשה השמינית בספר במדבר. הפרשה פותחת במינויי של פנחס לכהונה. הפרשה ממשיכה בנושא מפקד בני ישראל, זהו למעשה המפקד האחרון של בני ישראל במדבר, במפקד זה נפקדים גם בני קורח שלא מתו במרד שערך אביהם שלושים ושמנה שנה קודם לכן...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 13:01:16 - 07/07/2015  צפיות: 1456  תגובות: 0

פרשת השבוע - בלק (התשע"ה)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת בלק היא הפרשה השביעית בספר במדבר הפרשה מספרת ומפרטת את המזימה של בלק מלך מואב ושל בלעם לקלל את ישראל לאחר שהם ראו את ישראל מנצח בדרך ניסית את סיחון ועוג וכך אולי יצליח למנוע מישראל לתקוף את מואב מואב חשש שמא ישראל ירצה לנקום בו בלק שולח אל בלעם שליחים על מנת לבקש ממנו לקלל את ישראל...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 18:45:10 - 01/07/2015  צפיות: 1376  תגובות: 0