שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר

פרשת השבוע - נח (התשע"ו)

למעבר לדבר התורה המלא

בשבת הקרובה אי"ה נקרא את פרשת נח, הפרשה השנייה בספר בראשית. הפרשה פותח בפסוק "אלא תולדות נח, נח איש צדיק..." על פסוק זה אמר הצדיק מפשיסחה זצ"ל שכל יהודי שישאל "עבור מה אתה טורח, עמל ויגע כל חייך?" הוא יענה שהוא טורח עבור ילדיו ובני משפחתו על מנת שיהיו יהודים טובים יותר ובעלי תורה ומצוות...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 21:08:13 - 14/10/2015  צפיות: 1513  תגובות: 0

פרשת השבוע - בראשית (התשע"ו)

למעבר לדבר התורה המלא

בשבת הקרובה אי"ה נקרא את פרשת בראשית, הפרשה הראשונה בספר בראשית. התורה שבכתב פותחת באות "ב" – ראשית ברא..., והתורה שבע"פ פותחת באות "מ" – מאימתי קורין שמע בערבית? שדרשו רבותינו "ודיברת בם" – "ב+ם" = בם יש לך רשות לדבר, כלומר בתורה שבע"פ ובתורה שבכתב שדבריהן קיימים ועומדים לעולם, ולא בדברים אחרים (יומא י"ט)...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 16:55:58 - 09/10/2015  צפיות: 1095  תגובות: 0

מדוע ה' אומר למשה "הן קרבו ימי

למעבר לדבר התורה המלא

דבר תורה מתוך מדרש רבה לפרשת וילך. ישנה הלכה- האומרת כי אדם היודע את תאריך מותו- בשבעת הימים שלפני התאריך פטור מקריאת שמע ותפילה, מכיוון שהוא טרוד מאוד במחשבותיו...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: elhanan hammer  בתאריך: 21:56:33 - 17/09/2015  צפיות: 1280  תגובות: 0

פרשת השבוע - ניצבים (התשע"ה)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת ניצבים היא הפרשה השמינית בספר דברים, את הפרשה פותח נאומו השלישי של משה רבנו טרם מותו. את נאומו האחרון של משה הוא נואם ביום הסתלקותו לגנזי שמיים ב ז באדר. מהות הנאום היא חתימת הברית שנכרתה בין ה לבין עם ישראל. משה מסביר לבני ישראל שאהבת ה לעמו תלויה באהבת אדם לחברו, על עם ישראל לאהוב איש את רעהו באהבה ללא תנאי...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 12:33:14 - 08/09/2015  צפיות: 1560  תגובות: 0

פרשת השבוע - כי תבוא (התשע"ה)

למעבר לדבר התורה המלא

יהיו דברי תורה אלו לרפואתה של שולמית שולה בת קמר, הקב"ה ישלח לה רפואה שלמה ויחזירה לאיתנה הראשון, אמן. בשבת הקרובה נקרא את פרשת כי תבוא. פרשת כי תבוא היא הפרשה השביעית בספר דברים.עיקר ענייני הפרשה הוא תוכחה לעם ישראל ונושא הברכות והקללות. הפרשה פותחת בסיום הנאום אותו נשא משה רבנו בפני עם ישראל טרם מותו...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 10:48:43 - 04/09/2015  צפיות: 1757  תגובות: 0

פרשת השבוע - כי תצא (התשע"ה)

למעבר לדבר התורה המלא

בשבת הקרובה נקרא את פרשת כי תצא. פרשת כי תצא היא הפרשה השישית בספר דברים. פרשה זו אף היא נוספת לפרשות שבהן משה רבנו נואם את נאום הפרידה שלו מעם ישראל (השני). משה רבנו חוזר על...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 10:50:01 - 26/08/2015  צפיות: 1720  תגובות: 0

פרשת השבוע - שופטים (התשע"ה)

למעבר לדבר התורה המלא

בשבת הקרובה נקרא את פרשת שופטים. פרשת שופטים היא הפרשה החמישית בספר דברים. גם בפרשה זו משה רבנו ממשיך בנאום הפרדה שלו מעם ישראל ובנאומו מפרט את המצוות שבהן נצטוו בני ישראל וביניהן, איסור שוחד והקמת מערכת משפט ובה שופטים ושוטרים כאמונים על אכיפת החוק, על מנת ליישב סכסוכים, לשפוט פושעים...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 22:15:45 - 19/08/2015  צפיות: 1513  תגובות: 0

פרשת השבוע -ראה התשע"ה

למעבר לדבר התורה המלא

בשבת הקרובה נקרא את פרשת ראה, הפרשה היא הרביעית בחומש דברים. הפרשה ממשיכה בנאום השני של משה רבנו, נאום הפרדה. הפרשה פותחת בנושא ברכות וקללות ואפשרות הבחירה שיש לכל אדם. משה שם דגש רב לנושא הבחירה האישית של כל אחד ואחד מעם ישראל אותה בחירה שתבטיח להם חיי ברכה או חלילה להיפך....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 21:58:18 - 13/08/2015  צפיות: 1356  תגובות: 0