שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר

מדוע ה' אומר למשה "הן קרבו ימי

למעבר לדבר התורה המלא

דבר תורה מתוך מדרש רבה לפרשת וילך. ישנה הלכה- האומרת כי אדם היודע את תאריך מותו- בשבעת הימים שלפני התאריך פטור מקריאת שמע ותפילה, מכיוון שהוא טרוד מאוד במחשבותיו...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: elhanan hammer  בתאריך: 21:56:33 - 17/09/2015  צפיות: 1163  תגובות: 0

פרשת השבוע - ניצבים (התשע"ה)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת ניצבים היא הפרשה השמינית בספר דברים, את הפרשה פותח נאומו השלישי של משה רבנו טרם מותו. את נאומו האחרון של משה הוא נואם ביום הסתלקותו לגנזי שמיים ב ז באדר. מהות הנאום היא חתימת הברית שנכרתה בין ה לבין עם ישראל. משה מסביר לבני ישראל שאהבת ה לעמו תלויה באהבת אדם לחברו, על עם ישראל לאהוב איש את רעהו באהבה ללא תנאי...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 12:33:14 - 08/09/2015  צפיות: 1392  תגובות: 0

פרשת השבוע - כי תבוא (התשע"ה)

למעבר לדבר התורה המלא

יהיו דברי תורה אלו לרפואתה של שולמית שולה בת קמר, הקב"ה ישלח לה רפואה שלמה ויחזירה לאיתנה הראשון, אמן. בשבת הקרובה נקרא את פרשת כי תבוא. פרשת כי תבוא היא הפרשה השביעית בספר דברים.עיקר ענייני הפרשה הוא תוכחה לעם ישראל ונושא הברכות והקללות. הפרשה פותחת בסיום הנאום אותו נשא משה רבנו בפני עם ישראל טרם מותו...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 10:48:43 - 04/09/2015  צפיות: 1556  תגובות: 0

פרשת השבוע - כי תצא (התשע"ה)

למעבר לדבר התורה המלא

בשבת הקרובה נקרא את פרשת כי תצא. פרשת כי תצא היא הפרשה השישית בספר דברים. פרשה זו אף היא נוספת לפרשות שבהן משה רבנו נואם את נאום הפרידה שלו מעם ישראל (השני). משה רבנו חוזר על...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 10:50:01 - 26/08/2015  צפיות: 1517  תגובות: 0

פרשת השבוע - שופטים (התשע"ה)

למעבר לדבר התורה המלא

בשבת הקרובה נקרא את פרשת שופטים. פרשת שופטים היא הפרשה החמישית בספר דברים. גם בפרשה זו משה רבנו ממשיך בנאום הפרדה שלו מעם ישראל ובנאומו מפרט את המצוות שבהן נצטוו בני ישראל וביניהן, איסור שוחד והקמת מערכת משפט ובה שופטים ושוטרים כאמונים על אכיפת החוק, על מנת ליישב סכסוכים, לשפוט פושעים...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 22:15:45 - 19/08/2015  צפיות: 1396  תגובות: 0

פרשת השבוע -ראה התשע"ה

למעבר לדבר התורה המלא

בשבת הקרובה נקרא את פרשת ראה, הפרשה היא הרביעית בחומש דברים. הפרשה ממשיכה בנאום השני של משה רבנו, נאום הפרדה. הפרשה פותחת בנושא ברכות וקללות ואפשרות הבחירה שיש לכל אדם. משה שם דגש רב לנושא הבחירה האישית של כל אחד ואחד מעם ישראל אותה בחירה שתבטיח להם חיי ברכה או חלילה להיפך....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 21:58:18 - 13/08/2015  צפיות: 1250  תגובות: 0

פרשת השבוע - עקב (התשע"ה)

למעבר לדבר התורה המלא

בשבת הקרובה נקרא את פרשת עקב, הפרשה היא שלישית בחומש דברים. הפרשה מהווה המשך ישיר לפרשה הקודמת ופותחת בנאומו של משה רבנו. משה רבנו נושא נאום פרדה בפני בני ישראל. משה מדגיש את החשיבות בקיום מצוות שהאדם דש בעקביו שלכאורה נראות כפשוטות ובמידה ויקפידו בקיום המצוות על קלה כבחמורה...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 12:00:02 - 04/08/2015  צפיות: 1259  תגובות: 0

פרשת השבוע - ואתחנן (התשע"ה)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת ואתחנן נקראת תמיד בשבת שלאחר תשעה באב פרשת השבוע מהווה המשך לפרשת הקודמת, דברים ועוסקת בהמשך נאומו של משה רבנו המספר לעם ישראל כיצד פנה והתחנן אל בורא עולם על מנת שיאפשר לו להיכנס לארץ ישראל...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 13:01:48 - 29/07/2015  צפיות: 1251  תגובות: 0